Кадрове забезпечення та вакансії 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКАНСІЇ В ДЕРЖАВНОМУ АРХІВІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ:


17 жовтня 2019 рокунаказ №74 "Про оголошення конкурсів на вакантні посади державної служби в Державному архіві Одеської області":

- заступника директора - начальника відділу організації і координації архівної справи та контролю за виконанням документів органів влади Державного архіву Одеської області (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника);

- заступника начальника відділу зберігання, обліку та фізичної схоронності документів НАФ Державного архіву Одеської області

 


 

Також актуальна інформація про заміщення вакантних посад у Державному архіві Одеської області знаходиться на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби

 


 

Відповідальна особа в Державному архіві Одеської області - головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби Скальська Зоя Олександрівнаконтактний телефон (048) 722-93-65,  e-mail: arсhive@odessa.gov.ua

 


 

Довідкова інформація: Відповідно до пункту 8 Положення Про Державний архів Одеської області, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації М.В.Степановим від 18 липня 2018 року №760/А-2018 Державний архів очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною архівною службою України. Директор має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Державного архіву згідно із законодавством про державну службу. Відповідно статей 22 і 23 Закону України «Про державну службу» та пункту 5 розділу «Умови проведення конкурсу» Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорій «Б» і «В» приймає керівник державної служби в державному органі.