Кадрове забезпечення та вакансії 

Увага! Актуальна інформація про умови заміщення вакантних посад у Державному архіві Одеської області знаходиться на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства України з питань державної служби

  

Відповідальна особа в Державному архіві Одеської області - Скальська Зоя Олександрівна

 контактний телефон (048) 722-93-65,  e-mail: arсhive@odessa.gov.ua

 


 

Довідкова інформація: Відповідно до пункту 8 Положення Про Державний архів Одеської області, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації М.В.Степановим від 18 липня 2018 року №760/А-2018 Державний архів очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Державною архівною службою України.             Директор має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором Державного архіву згідно із законодавством про державну службу.                  Відповідно статей 22 і 23 Закону України «Про державну службу» та пункту 5 розділу «Умови проведення конкурсу» Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, рішення про оголошення конкурсу на зайняття посади категорій «Б» і «В» приймає керівник державної служби в державному органі.
 
ВАКАНСІЇ: (посади, на які призначаються згідно із законодавством про працю) старший науковий співробітник; зберігач фондів; реставратор архівних та бібліотечних матеріалів; діловод; завідувач господарством.

  

16.09.2015. Лист голови Державної архівної служби України Т.І.Баранової на ім’я прем’єр-міністра України А.П.Яценюка «Щодо збереження штатної чисельності працівників державних архівів»

 

25.09.2015. Лист віце-прем’єр міністра України – міністра культури України В.А.Кириленко щодо розгляду листа голови Державної архівної служби України Т.І.Баранової «Щодо збереження штатної чисельності працівників державних архівів»

 

25.09.2015. Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації М.Н.Саакашвілі «Про внесення змін до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 23 липня 2015 року» («Структура та гранична чисельність працівників структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації»)

 

08.10.2015. Лист т.в.о. директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусової на ім’я голови Одеської обласної державної адміністрації М.Н.Саакашвілі «Щодо збереження штатної чисельності працівників та потреби у додаткових штатних одиницях у Державному архіві Одеської області»