Фонди 1-100 дорадянського періоду 

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 
 

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 

 

Ф. 1 - Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора | Управление Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора | 29 624 од. зб., 1796-1874 рр.   Описи:   [1]   [2]   [2a]   [3]   [5a]   [6a]   [7a]   [8a]   [16]   [17]   [41]   [42]   [43]   [44]   [60]   [61]   [62]   [63]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [94]   [95-алфавіт]   [95]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [109-алфавіт]   [109]   [110-алфавіт]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [123]   [124]   [125]   [139]   [140]   [146]   [147]   [149]   [150]   [151]   [152]   [153]   [154]   [166]   [167]   [168]   [169]   [170]   [171]   [172]   [173]   [174]   [190]   [191]   [192]   [193]   [194]   [195]   [196]   [197]   [198]   [199]   [200]   [202]   [203]   [206]   [207]   [214]   [215]   [218]   [219]   [220]   [221]   [223]   [228]   [229, 229а, 229б]   [230, 230а]   [231]   [236]   [248]   [249]   [250]   [251]   [252]  

 

Ф. 2 - Канцелярія Одеського градоначальника | Канцелярия Одесского градоначальника | 21 030 од. зб., 1803-1919 рр.   Описи:   [1, 1а, 1б]   [2]   [3]   [4-том1]   [4-том2]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]  

 

Ф. 3 - Головний статистичний комітет Новоросійського краю | Главный статистический комитет Новороссийского края | 73 од. зб., 1843-1863 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 4 - Одеська міська дума | Одесская городская дума | 30 899 од. зб., 1795-1919 рр.   Описи:   [1]   []   [2]   [3]   []   [4]   []   [5]   []   [6]   []   [7]   []   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]  

 

Ф. 5 - Управління Тимчасового одеського генерал-губернатора | Управление Временного одесского генерал-губернатора | 2 071 од. зб., 1879-1889 рр.   Описи:   [1]   [1-алфавіт]  

 

Ф. 6 - Опікунський комітет про іноземних поселенців Південного краю Росії | Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России | 15 227 од. зб., 1800-1877 рр.   Описи:   [1]   []   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]  

 

Ф. 7 - Управління Головного начальника Південних поселень | Управление Главного начальника Южных поселений | 543 од. зб., 1795-1866 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 8 - Одеський [міський] цензурний комітет | Одесский [городской] цензурный комитет | 36 од. зб., 1835-1865 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 9 - Окремий цензор внутрішньої цензури в м. Одесі | Отдельный цензор по внутренней цензуре в г. Одессе | 496 од. зб., 1862-1906 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 10 - Одеський тимчасовий комітет у справах друку | Одесский временный комитет по делам печати | 227 од. зб., 1905-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 11 - Одеський комітет іноземної цензури | Одесский комитет иностранной цензуры | 125 од. зб., 1868-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 12 - Інспектор у справах друку в м. Одесі | Инспектор по делам печати в г. Одессе | 28 од. зб., 1905-1909 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 13 - Старший інспектор з нагляду за закладами друку і книжкової торгівлі в м. Одесі | Старший инспектор по надзору за заведениями печати и книжной торговли в г. Одессе | 457 од. зб., 1866-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 14 - Бессарабська палата державного майна, м. Кишинів | Бессарабская палата государственных имуществ, г. Кишинёв | 250 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 15 - Бессарабська казенна палата, м. Кишинів | Бессарабская казённая палата, г. Кишинёв | 28 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 16 - Одеська міська управа | Одесская городская управа | 38 181 од. зб., 1873-1920 рр.   Описи:   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105-106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124-ч.1]   [124-ч.2]   [125]   [126]   [127]   [128]  

 

Ф. 17 - Одеський міський магістрат | Одесский городской магистрат | 316 од. зб., 1797-1839 рр.   Описи:   [1]   [3]   [5]   [6]  

 

Ф. 18 - Одеський комерційний суд | Одесский коммерческий суд | 4 476 од. зб., 1795-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

 

Ф. 19 - Херсонська палата державного майна, м. Херсон | Херсонская палата государственных имуществ, г. Херсон | 1335 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

 

Ф. 20 - Херсонсько-Бессарабське управління землеробства і державного майна | Херсонско-Бессарабское управление земледелия и государственных имуществ | 512 од. зб., 1870-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

 

Ф. 21 - Херсонська казенна палата, м. Херсон | Херсонская казённая палата, г. Херсон | 81 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

 

Ф. 22 - Товариство сільського господарства Південної Росії | Общество сельского хозяйства Южной России | 721 од. зб., 1828-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 23 - Одеський повітовий суд | Одесский уездный суд | 721 од. зб., 1838-1868 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 24 - Тираспольський повітовий суд, м. Тирасполь Херсонської губернії | Тираспольский уездный суд, г. Тирасполь Херсонской губернии | 53 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 25 - Ольвіопольський повітовий суд, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Ольвиопольський уездный суд, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 3 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 26 - Департамент юстиції (м. Одеса ?) | Департамент юстиции (г. Одесса ?) | 32 од. зб. | В 1948 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ

 

Ф 27 - Мировий суддя 4-ї ділянки Тираспольського судового округу | Мировой судья 4-го участка Тираспольского судебного округа | 7 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 28 - Бобринецький повітовий суд, м. Бобринець Херсонської губернії | Бобринецкий уездный суд, г. Бобринец Херсонской губернии | 5 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 29 - Херсонська палата цивільного суду, м. Херсон | Херсонская палата гражданского суда, г. Херсон | 223 од. зб. | В 1949 та 1958 рр. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

 

Ф. 30 - Вознесенська палата цивільного суду, м. Вознесенськ Херсонської губернії | Вознесенская палата гражданского суда, г. Вознесенск Херсонской губернии | 2 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 31 - Одеський міський з'їзд мирових суддів | Одесский городской съезд мировых судей | 51 од. зб., 1860-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 32 - Одеське повітове казначейство Херсонської казенної палати | Одесское уездное казначейство Херсонской казённой палаты | 508 од. зб., 1827-1920 рр.   Описи:   [1]   []  

 

Ф. 33 - Херсонське губернське акцизне управління, м. Одеса | Херсонское губернское акцизное управление, г. Одесса | 395 од. зб., 1884-1919 рр.   Описи:   [1-3]   [2]   [4]  

 

Ф. 34 - Управління Одеського міського водопроводу | Управление Одесского городского водопровода | 229 од. зб., 1897-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 35 - Старший нотаріус Одеського окружного суду | Старший нотариус Одесского окружного суда | 30 701 од. зб., 1869-1920 рр.   Описи:   [1-ч.1]   [1-ч.2]   [1-ч.3]   [1-ч.4]   [1-ч.5]   [1-ч.6]   [1-ч.7]   [1-ч.8]   [2]   [3, 4, 5]   [6, 7]   [8, 9, 10]   [11-ч.1]   [11-ч.2]   [11-ч.3]   [12, 13]   [14]   [15]   [16]   [17-ч.1]   [17-ч.2]   [18]   [19]   [20]   [21]  

 

Ф. 36 - Канцелярія Ренійського поліцмейстера, м. Рені Бессарабської губернії | Канцелярия Ренийского полицмейстера, г. Рени Бессарабской губернии | 5 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 37 - Херсонська духовна консисторія | Херсонская духовная консистория | 6 190 од. зб., 1752-1919 рр.   Описи:   [1]   []   [2]   []   []   [3]   []   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [13б]   [13в]   [13г]   [14]   [15]   [16]   [17]  

Цифрові копії справ фонду 37 - метричних книг он-лайн за проектом [METPИКА]

 

Ф. 38 - Одеська римо-католицька приходська церква, м. Одеса | Одесская римско-католическая приходская церковь, г. Одесса | 2 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 39 - Одеський міський рабинат | Одесский городской раввинат | 513 од. зб., 1846-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]  

 

Ф. 40 - Канцелярія начальника Одеського митного округу | Канцелярия начальника Одесского таможенного округа | 432 од. зб., 1811-1896 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

 

Ф. 41 - Одеська митниця | Одесская таможня | 728 од. зб., 1805-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [5]   [6]   [7]   [8]  

 

Ф. 42 - Канцелярія попечителя Одеського учбового округу | Канцелярия попечителя Одесского учебного округа | 16 069 од. зб., 1834-1920 рр.   Описи:   [3, 3а, 3б]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [35]   [36]   [37]  

 

Ф. 43 - Одеська дирекція народних училищ | Одесская дирекция народных училищ | 182 од. зб., 1839-1863 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 44 - Рішельєвський ліцей | Ришельевский лицей | 3 361 од. зб., 1817-1865 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

 

Ф. 45 - Новоросійський університет | Новороссийский университет | 45 640 од. зб., 1865-1920 рр.   Описи:   [1]   [2-4]   [5]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]  

 

Ф. 46 - Одеський інститут благородних дівиць | Одесский институт благородных девиц | 490 од. зб., 1860-1918 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 47 - Одеська міська громадська жіноча Маріїнська гімназія | Одесская городская общественная женская Мариинская гимназия | 5 598 од. зб., 1878-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 48 - Одеське 1-е реальне казенне училище | Одесское 1-е реальное казённое училище | 369 од. зб., 1873-1919 рр.   Описи:   [1, 2]   [3]  

 

Ф. 49 - Одеське міське ремісниче училище | Одесское городское ремесленное училище | 562 од. зб., 1892-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 50 - Одеське електротехнічне училище В.П.Гадзяцького | Одесское электротехническое училище В.П.Гадзяцкого | 1 113 од. зб., 1905-1919 рр.   Описи:   [1]   [2-4]  

 

Ф. 51 - Одеська приватна жіноча гімназія Е.Г.Гірш-Брам | Одесская частная женская гимназия Е.Г.Гирш-Брамм | 146 од. зб., 1903-1913 рр.   Описи:   [1]  

 

Ф. 52 - Одеське реальне училище Св. Павла | Одесское реальное училище Св Павла | 4 839 од. зб., 1858-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   []   [3]   [4]  

 

Ф. 53 - Гросс-Лібентальське (Маріїнське) волосне правління, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальское (Мариинское) волостное правление, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 452 од. зб., 1815-1919 рр.   Описи:   [1]   []   [2]  

 

Ф. 54 - Кандельське волосне правління, с. Кандель Одеського повіту Херсонської губернії | Кандельское волостное правление, с. Кандель Одесского уезда Херсонской губернии | 73 од. зб., 1854-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 55 - Баденське волосне правління, с. Баден Одеського повіту Херсонської губернії | Баденское волостное правление, с. Баден Одесского уезда Херсонской губернии | 60 од. зб., 1882-1900 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 56 - Мангеймське волосне правління, с. Мангейм Одеського повіту Херсонської губернії | Мангеймское волостное правление, с. Мангейм Одесского уезда Херсонской губернии | 28 од. зб., 1895-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 57 - Глюкстальське волосне правління, с. Глюксталь (Глинне) Тираспольського повіту Херсонської губернії | Глюкстальское волостное правление, с. Глюксталь (Глинное) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 6 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 58 - Зельцьське волосне правління, с. Зельц Одеського повіту Херсонської губернії | Зельцское волостное правление, с. Зельц Одесского уезда Херсонской губернии | 35 од. зб., 1985-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 59 - Одеський будівельний комітет | Одесский строительный комитет | 5 498 од. зб.,1802-1870 рр.   Описи:   [1]   []   [2]   [3]   []   [4]   [5]  

 

Ф. 60 - Куртівське волосне правління, с. Куртовка Одеського повіту Херсонської губернії | Куртовское волостное правление, с. Куртовка Одесского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., 1907-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 61 - Олександргільфське (Олексіївське) сільське правління, с. Олександргільф (Олексіївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Александргильфское (Алексеевское) сельское правление, с. Александргильф (Алекссеевка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 736 од. зб., 1841-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 62 - Одеські вищі жіночі медичні курси | Одесские высшие женские медицинские курсы | 1 824 од. зб., 1908-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 63 - Клейн-Лібентальське (Ксеніївське) сільське правління, с. Клейн-Лібенталь (Ксеніївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Клейн-Либентальское (Ксениевское) сельское правление, с. Клейн-Либенталь (Ксениевка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 557 од. зб., 1813-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 64 - Йозефстальське (Сергіївське) сільське правління, с. Йозефсталь (Сергіївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Иозефстальское (Сергиевское) сельское правление, с. Иозефсталь (Сергеевка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 384 од. зб., 1852-1889, 1918-1919 рр.   Опис:   [1]         Також див.: Ф. 71 - Сергіївське (Йозефстальське) сільське правління, с. Сергіївка (Йозефсталь) Маріїнської (Гросс-Лібентальської) волості Одеського повіту Херсонської губернії

 

Ф. 65 - Марієнтальське (Георгіївське) сільське правління, с. Марієнталь (Георгіївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Мариентальское (Георгиевское) сельское правление, с. Мариенталь (Георгиевска) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 158 од. зб., 1808-1893 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 66 - Петерстальське (Петрівське) сільське правління, с. Петерсталь (Петрівка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Петерстальское (Петровское) сельское правление, с. Петерсталь (Петровка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 85 од. зб., 1879-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 67 - Кандельське сільське правління, с. Кандель Одеського повіту Херсонської губернії | Кандельское сельское правление, с. Кандель Одесского уезда Херсонской губернии | 880 од. зб., 1880-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 68 - Баденське сільське правління, с. Баден Одеського повіту Херсонської губернії | Баденское сельское правление, с. Баден Одесского уезда Херсонской губернии | 85 од. зб., 1849-1869 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 69 - Глюкстальське сільське правління, с. Глюксталь (Глинне) Тираспольського повіту Херсонської губернії | Глюкстальское сельское правление, с. Глюксталь (Глинное) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 70 - Ельзаське сільське правління, с. Ельзас Одеського повіту Херсонської губернії | Эльзасское сельское правление, с. Эльзас Одесского уезда Херсонской губернии | 244 од. зб., 1843-1915 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 71 - Сергіївське (Йозефстальське) сільське правління, с. Сергіївка (Йозефсталь) Маріїнської (Гросс-Лібентальської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Сергиевское (Иозефстальское) сельское правление, с. Сергеевка (Иозефсталь) Мариинской (Гросс-Либентальской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 63 од. зб., 1888-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]         Також див.: Ф. 64 - Йозефстальське (Сергіївське) сільське правління, с. Йозефсталь (Сергіївка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії

 

Ф. 72 - Нейбурзьке (Володимирське) сільське правління, с. Нейбург (Володимировка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Нейбургское (Владимирское) сельское правление, с. Нейбург (Владимировка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1913 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 73 - Люстдорфське сільське правління, с. Люстдорф (Ольгіно) Одеського повіту Херсонської губернії | Люстдорфское сельское правление, с. Люстдорф (Ольгино) Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 74 - Гофнунгстальське (Цебриківське) сільське правління, с. Гофнунгсталь (Цебрикове) Тираспольського повіту Херсонської губернії | Гофнунгстальское (Цебриковское) сельское правление, с. Гофнунгсталь (Цебриково) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 231 од. зб., 1818-1912 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 75 - Карлстальське (Костянтинівське) сільське правління, с. Карлсталь (Костянтинівка) Одеського повіту Херсонської губернії | Карлстальское (Константиновское) сельское правление, с. Карлсталь (Константиновка) Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1910-1911 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 76 - Вільгельмстальське (Василівське) сільське правління, с. Вільгельмсталь (Василівка) Александрфельдской (Суворовської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Вильгельмстальское (Васильевское) сельское правление, с. Вильгельмсталь (Васильевка) Александрфельдской (Суворовской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1910-1911 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 77 - Вигодянське сільське правління, с. Вигода Одеського повіту Херсонської губернії | Выгодянское сельское правление, с. Выгода Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 78 - Гросс-Лібентальська римо-католицька церква, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальская римско-католическая церковь, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 79 - Мангеймська римо-католицька церква [костел Різдва Пресвятої Діви Марії], с. Мангейм Одеського повіту Херсонської губернії | Мангеймская римско-католическая церковь [костёл Рождества Пресвятой Девы Марии], с. Мангейм Одесского уезда Херсонской губернии | 11 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, 2 од. зб. (метричні книги костелу) знаходяться у Ф. 628, Римо-католицькі парафіяльні церкви м. Одеси, сс. Мангейм, Северинівка Херсонської губернії

 

Ф. 80 - Кучурганська позиково-ощадна каса, с. Зельц Одеського повіту Херсонської губернії | Кучурганская ссудо-сберегательная касса, с. Зельц Одесского уезда Херсонской губернии | 39 од. зб., 1898-1915 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 81 - Гросс-Лібентальська (Маріїнська) позиково-ощадна каса, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальская (Мариинская) ссудно-сберегательная касса, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 82 - Податний інспектор 4-ої дільниці м Одеси | Податной инспектор 4-го участка г Одессы | 27 од. зб., 1910-1911 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 83 - Одеська 5-а чоловіча гімназія | Одесская 5-я мужская гимназия | 531 од. зб., 1911-1912 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 84 - Анонімне товариство одеських трамваїв Бельгійського акціонерного товариства кінно-залізних доріг | Анонимное общество одесских трамваев Бельгийского акционерного общества конно-железных дорог | 359 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 86 - Парканська митна застава, с. Паркани Тираспольського повіту Херсонської губернії | Парканская таможенная застава, с. Парканы Тираспольского уезда Херсонской губернии | 14 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 87 - Внутрішня застава Одеського порто-франко | Внутренняя застава Одесского порто-франко | 18 од. зб., 1822-1859 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 88 - Одеська портова митниця | Одесская портовая таможня | 95 од. зб., 1795-1913 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

 

Ф. 89 - Менонітська громада, с. Гальбштадт (Молочанськ) Молочанського менонітського округу / Бердянського повіту Таврійської губернії | Меннонитская община, с. Гальбштадт (Молочанск) Молочанского меннонитского округа / Бердянского уезда Таврической губернии | 3 002 од. зб., 1804-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 90 - Борошномельне підприємство Торговельного дому «Брати Анатра», м. Одеса | Мукомольное предприятие Торгового дома «Братья Анатра», г. Одесса | 40 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 91 - Одеська повітова земська управа | Одесская уездная земская управа | 939 од. зб., 1890-1920 рр.   Описи:   [1, 1а]   [2]   [3]  

 

Ф. 92 - Одеське відділення Товариства чайної торгівлі «В.Висоцький і компанія» | Одесское отделение Общества чайной торговли «В.Высоцкий и компания» | 27 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 93 - Одеське товариство історії і старожитностей | Одесское общество истории и древностей | 242 од. зб., 1803-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 94 - Тютюнова фабрика «Спадкоємці Попова», м. Одеса | Табачная фабрика «Наследники Попова», г. Одесса | 176 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 95 - Одеське відділення Міжнародної компанії жнивних машин в Росії | Одесское отделение Международной компании жатвенных машин в России | 1 133 од. зб., 1897-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 96 - Одеський міський притулок для опікування немовлят | Одесский городской приют для призрения младенцев | 22 од. зб., 1891-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 97 - Товариство коркової мануфактури «Вікандер і Ларсон» | Общество пробочной мануфактуры "Викандер и Ларсон" | 4 од. зб., 1901-1902 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 98 - Одеське млино-технічне училище при Одеському відділенні Російського технічного Товариства | Одесское мельнично-техническое училище при Одесском отделении Российского технического общества | 9 од. зб., 1910-1920 рр.   Описи:   [1, 2, 3]  

 

Ф. 99 - Одеський митний інспектор | Одесский таможенный инспектор | 76 од. зб., 1913-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

 

Ф. 100 - Тираспольська митна застава Одеського порто-франко | Тираспольская таможенная застава Одесского порто-франко | 6 од. зб.., 1819-1826 рр.   Опис:   [1]  

  

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 
   

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

   

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ