Фонди 201-300 дорадянського періоду 

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 
 

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 

 

Ф. 201 - Канцелярія начальника Варшавського митного округу | Канцелярия начальника Варшавского таможенного округа | 179 од. зб., 1895-1920 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 202 - Верушковська митниця | Таможня ст. Верушков Калишской губернии | 10 од. зб., 1886-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 203 - Вільчинська митна застава Калишського митного округу | Таможенная застава Калишского таможенного округа, пос. Вильчин Калишской губернии | 20 од. зб., 1883-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 204 - Гербська митниця Родомського митного округу | Таможня Родомского таможенного округа, дер. Гербы Ченстоховского уезда Петроковской губернии | 5 од. зб., 1902-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 205 - Гняздовська митна застава Родомського митного округу | Таможенная застава Родомского таможенного округа, ст. Козеглов, дер. Гняздов Петроковской губернии | 25 од. зб., 1908-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 206 - Закржевська митна застава, с. Закржев Радомського повіту Радомської губернії Царства Польського | Закржевская таможенная застава, с. Закржев Радомского уезда Радомской губернии Царства Польского | 7 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 207 - Зелюнська митниця Калишського митного округу | Таможня Калишского таможенного округа, г. Зелюнь Млавского уезда Плоцкой губернии | 71 од. зб., 1891-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 208 - Ізмаїльська митниця, м. Ізмаїл Бессарабської губернії | Измаильская таможня, г. Измаил Бессарабской губернии | 378 од. зб. | В 1947 та 1949 рр. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

 

Ф. 209 - Маневицька митниця Ковельського митного округу | Таможня Ковельского таможенного округа, г. Маневичи | 2 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 210 - Липканська митна застава, м. Ліпкани Хотинського повіту Бессарабської губернії | Липканская таможенная застава, г. Липканы Хотинского уезда Бессарабской губернии | 260 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Чернівецької області

 

Ф. 211 - Млавська митниця Варшавського митного округу | Таможня Варшавского таможенного округа, ст. Млава Плоцкой губернии | 30 од. зб., 1903-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 212 - Маріупольська портова митниця, м. Маріуполь Катеринославської губернії | Мариупольская портовая таможня, г. Мариуполь Екатеринославской губернии | 9 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 213 - Нездарська митна застава Родомського митного округу | Таможенная застава Радомского таможенного округа, станция Северж, дер. Наздар Бендинского уезда Пиотрковской губернии | 26 од. зб., 1906-1914 гг   Опис:   [1]  

 

Ф. 214 - Новоросійський митний інспектор | Новороссийский таможенный инспектор, г. Новороссийск | 5 од. зб., 1800-1801 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 215 - «Мондражиївська митниця Бендинського повіту Петроковської губернії Царства Польського» (назва за обліковою документацією) | «Мондражиевская таможня Бендинского уезда, Петроковской губернии Царства Польского» (название согласно учётной документации) | 9 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 216 - Бакальський митний перехідний пункт, с. Бакал Євпаторійського повіту Таврійської губернії | Бакальский таможенный переходной пункт, с. Бакал Евпаторийского уезда Таврической губернии | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

 

Ф. 217 - Болгарська митниця, с. Кубей Аккерманського повіту Бессарабської губернії | Болгарская таможня, с. Кубей Аккерманского уезда Бессарабской губернии | 21 од. зб. | В 1947 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

 

Ф. 218 - Радзивилівський митний округ, м. Радзивилів Волинської губернії | Радзивиловский таможенный округ, г. Радзивилов Волынской губернии | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 219 - Радомський митний округ, м. Радом Царства Польського | Радомский таможенный округ, г. Радом Царства Польского | 22 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 220 - «Криловська митниця» (назва за обліковою документацією; ймовірно: м. Крилов (Новогеоргієвськ) Александрійського повіту Херсонської губернії) | «Крыловская таможня» (название согласно учётной документации; предположительно: г. Крылов (Новогеоргиевск) Александрийского уезда Херсонской губернии) | 28 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 221 - Авраменська митна застава, с. Аврамени (Авремень) Бєлцького повіту Бессарабської губернії | Авраменская таможенная застава, с. Аврамены (Аврэмень) Белцкого уезда Бессарабской губернии | 9 од. зб. | В 1948 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 222 - Гродзинська митна застава Варшавського округу | Таможенная застава Варшавского таможенного округа, с. Гродзинск Слуцкого уезда Калишской губернии | 18 од. зб., 1899-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 223 - Ризька митниця, м. Рига | Рижская таможня, г. Рига | 328 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному історичному архіві Латвії

 

Фф. 224, 673 - Ренійська митниця, м. Рені Бессарабської губернії | Ренийская таможня, г. Рени Бессарабской губернии | 13 од. зб. | В 1949 та 1955 рр. вибули; інформація про фонди знаходяться в КУ «Ізмаїльський архів»

 

Ф. 225 - Усть-Прутська митна застава, м. Рені Бессарабської губернії | Усть-Прутская таможенная застава, г. Рени Бессарабской губернии | 60 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 226 - «Хоржельська митна застава, с. Хоржель Праснішського повіту Полоцької губернії» (назва за обліковою документацією) | «Хоржельская таможенная застава /…/» (название согласно учётной документации) | 10 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 227 - Пеплувський митний перехідний пункт Млавського митного округу | Таможенный переходный пункт Млавского таможенного округа, г.Пеплувск ст. Млава Плоцкой губернии | 3 од. зб., 1910-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 228 - Хмельницький Ісак Абрамович [особовий фонд] | Хмельницкий Исаак Абрамович [личный фонд] | 70 од. зб., 1905-1926 | В 1954 р. документи передано до фонду Р-5250 - «Хмельницький Ісак Абрамович»

 

Ф. 229 - Радєєвська митниця, ст. Радєєв Нешавського повіту Варшавської губернії Царства Польського | Радеевская таможня, ст. Радеев Нешавского уезда Варшавской губернии Царства Польского | 12 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 230 - Служевський митний перехідний пункт Варшавського митного округу | Таможенный переходный пункт Варшавского таможенного округа, ст. Александров-Пограничный Варшавской губернии | 6 од. зб., 1909-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 231 - Слупецька митниця | Таможня, г. Слупецк Слупецкого уезда Калишской губернии | 17 од. зб., 1882-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 232 - Подграбська митна застава, ст. Крашевіце Калішської губернії Царства Польського | Подграбская таможенная застава, ст. Крашевице Калишской губернии Царства Польского | 14 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 233 - Челядзька митна застава Родомського митного округу | Таможенная застава Родомского таможенного округа, пос. Челядзь Бендинского уезда Петроковской губернии | 8 од. зб., 1905-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 234 - Сосновицька митниця Родомського митного округу | Таможня Родомского таможенного округа, ст. Сосновицы Варшавско-Венской железной дороги, Петроковской губернии | 92 од. зб., 1907-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 235 - Одеське літературно артистичне товариство | Одесское литературно-артистическое общество | 7 од. зб., 1858-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 236 - Канцелярія начальника Калишського митного округу | Канцелярия начальника Калишского таможенного округа, г. Калиш Нешавского уезда Варшавской губернии | 12 од. зб., 1887-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 237 - Унгенська митниця, ст. Унгени, Бессарабської губернії | Унгенская таможня, ст. Унгены, Бессарабской губернии | 24 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 238 - Щипіорнська митна застава Варшавського митного округу | Таможенная застава Варшавского таможенного округа, дер. Щипиорнка Калишской губернии | 39 од. зб., 1911-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 239 - Піотрковська митна застава Варшавського митного округу | Таможенная застава Варшавского таможенного округа, пос. Пиотрков Нешавского уезда Варшавской губернии | 19 од. зб., 1889-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 240 - Лісаневич Григорій Іванович [особовий фонд] | Лисаневич Григорий Иванович [личный фонд] | 2 од. зб., 1797-1831 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 241 - Волочиська митниця, ст. Волочиськ Волинської губернії | Волочиская таможня, ст. Волочиск Волынской губернии | 2 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 242 - Олександрівська митниця Варшавського митного округу | Таможня Варшавского таможенного округа, г. Александров-Пограничный Нешавского уезда Варшавской губернии | 11 од. зб., 1907-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 243 - Гольська митниця Варшавського митного округу | Таможня Варшавского таможенного округа, пос. Голя Велюнского уезда Калишской губернии | 3 од. зб., 1914 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 244 - Севастопольська митниця, м. Севастополь | Севастопольская таможня, г. Севастополь | 2 од. зб. | В 1947 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

 

Ф. 245 - Фальчинська митна застава, м. Леова Бессарабської губернії | Фальчинская таможенная застава, г. Леова Бессарабской губернии | 3 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 246 - Банкірський дім Ашкеназі в м.Одесі | Банкирский дом Ашкенази в г.Одессе | 5 од. зб., 1893-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 247 - Канцелярія начальника Південного митного округу | Канцелярия начальника Южного таможенного округа | 34 од. зб., 1883-1913 рр.   Описи:   [1, 1a, 2]   [3]  

 

Ф. 248 - Тираспольська міська управа, м. Тирасполь | Тираспольская городская управа, г. Тирасполь | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 249 - Земський банк Херсонської губернії | Земский банк Херсонской губернии | 1 677 од. зб., 1865-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 250 - Бессарабська контора іноземних поселенців, м. Кишинів | Беccарабская контора иностранных поселенцев, г. Кишинёв | 389 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 251 - Катеринославська контора іноземних поселенців Південного краю Росії, м. Катеринослав | Екатеринославская контора иностранных поселенцев Южного края России, г. Екатеринослав | 203 од зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Дніпропетровської області

 

Ф. 252 - Одеська контора іноземних поселенців Півдня Росії | Одесская контора иностранных поселенцев Юга России | 917 од. зб., 1806-1833 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

 

Ф. 253 - Приватна зуболікарська школа І.Л.Редальє | Частная зубоврачебная школа И.Л.Редалье | 24 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 254 - Приватна зуболікарська школа Равинського | Частная зубоврачебная школа Равинского | 2 од. зб., 1915-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 255 - Приватна зуболікарська школа Тропа | Частная зубоврачебная школа Тропа | 4 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 256 - Одеська жіноча гімназія М.М.Маєвськоі і О.Г.Лобачевської | Одесская женская гимназия М.М.Маевской и О.Г.Лобачевской | 54 од. зб., 1912-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 257 - Одеське перше міське 6-класне училище | Одесское первое городское 6-классное училище | 12 од. зб., 1907-1919 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 258 - Гросс-Лібентальське сільське правління, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальское сельское правление, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 259 - Одеське центральне відділення Акціонерного товариства "Компанія Зінгер" | Одесское центральное отделение Акционерного общества"Компания Зингер" | 18 од. зб., 1913-1921 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 260 - Константинівське волосне правління, с. Костянтинівка Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Константиновское волостное правление, с. Константиновка Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 261 - Седлецька /Одеська/ казенна жіноча гімназія | Седлецкая (г.Седлецк) /Одесская/ женская гимназия | 434 од. зб., 1914-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 262 - Ісаївське сільське правління, с. Ісаєве Ананьївського повіту Херсонської губернії | Исаевское сельское правление, с. Исаево Ананьевского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 263 - Дмитріївське сільське правління, с. Дмитріївка Нечаянської волості Одеського повіту Херсонської губернії | Дмитриевское сельское правление, с. Дмитриевка Нечаянской волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 264 - Арнаутівське сільське правління, с. Арнаутівка (Олександрівка) Гросс-Лібентальської (Маріїнської) волості Одеського повіту Херсонської губернії | Арнаутовское сельское правление, с. Арнаутовка (Александровка) Гросс-Либентальской (Мариинской) волости Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 265 - Кухта Павло Григорович [особовий фонд] | Кухта Павел Григорьевич [личный фонд] | 1 од. зб., 1863-1897 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 266 - Толстой Михаил Михайлович - молодший [особовий фонд] | Толстой Михаил Михайлович - младший [личный фонд] | 7 од. зб., 1793-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 267 - Рутенберг Петро Мойсейович [особовий фонд] | Рутенберг Пётр Мойсеевич [личный фонд] | 15 од. зб., 1918-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 268 - Інглезі Дмитро Спиридонович [особовий фонд] | Инглези Дмитрий Спиридонович [личный фонд] | 16 од. зб., 1787-1848 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 269 - Пропуск нумерації

 

Ф. 270 - Кір'яков Михайло Михайлович [особовий фонд] | Кирьяков Михаил Михайлович [личный фонд] | 13 од. зб., 1787-1844 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 271 - Бернацький Олександр Олександрович [особовий фонд] | Бернацкий Александр Александрович [личный фонд] | 15 од. зб., 1906-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 272 - Одеське відділення Російського біблійного товариства | Одесское отделение Российского библейского общества | 9 од. зб., 1817-1822 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 273 - Одеське слов'янське доброчинне товариство імені Кирила і Мефодія | Одесское славянское благотворительное общество имени Кирилла и Мефодия | 23 од. зб., 1873-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 274 - Одеський [міський] статистичний комітет | Одесский [городской] статистический комитет | 67 од. зб., 1863-1904 гг   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 275 - Шостий археологічний з'їзд | Шестой археологический съезд | 29 од. зб., 1884 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 276 - Одеський [міський] ветеринарний інспектор | Одесский [городской] ветеринарный инспектор | 37 од. зб., 1898-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 277 - Херсонське губернське дворянське зібрання, м. Херсон | Херсонское губернское дворянское собрание, г. Херсон | 24 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

 

Ф. 278 - Головна контора Російського товариства пароплавства і торгівлі | Главная контора Русского общества пароходства и торговли | 121 од. зб., 1869-1920 гг   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 279 - Демидівське волосне правління, с. Демидівка Тираспольського повіту Херсонської губернії | Демидовское волостное правление, с. Демидовка Тираспольского уезда Херсонской губернии | [? од. зб.], [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 280 - Семенівське сільське правління, с. Семенівка Костянтинівської волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Семёновское сельское правление, с. Семёновка Константиновской волости Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 281 - Податковий інспектор 1-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 1-го участка г. Одессы | 14 од. зб., 1898-1913 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 282 - Податковий інспектор 2-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 2-го участка г. Одессы | 45 од. зб., 1898-1913 гг   Опис:   [1]  

 

Ф. 283 - Податковий інспектор 3-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 3-го участка г. Одессы | 91 од. зб.,1888-1913 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 284 - Податковий інспектор 5-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 4-го участка г. Одессы | 31 од. зб., 1900-1913 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 285 - Податковий інспектор 6-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 5-го участка г. Одессы | 12 од. зб., 1906-1913 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 286 - Податковий інспектор 7-ої дільниці м. Одеси | Податной инспектор 6-го участка г. Одессы | 12 од. зб., 1906-1913 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 287 - Податковий інспектор Одеського повіту | Податной инспектор Одесского уезда | 66 од. зб., 1906-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 288 - Магазин з продажу молочних продуктів А(?).В.Чичкіна, м. Одеса | Магазин по продаже молочных продуктов А.В.Чичкина, г. Одесса | 4 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 289 - Ізмайлов Олександр Олександрович [особовий фонд] | Измайлов Александр Александрович | 8 од. зб., 1898-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 290 - Єгоров (Каспаров) А.Є(?)., цензор [особовий фонд] | Егоров (Каспаров) А.Е., цензор [личный фонд] | 2 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 291 - Трифільєв Євген Парфенович [особовий фонд] | Трифильев Евгений Парфеньевич [личный фонд] | 5 од. зб., б/д.   Опис:   [1]  

 

Ф. 292 - Кузнецов Полікарп Олексійович [особовий фонд] | Кузнецов Поликарп Алексеевич [личный фонд] | 5 од. зб., 1914-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 293 - Самінська Єва Йосипівна [особовий фонд] | Саминская Ева Иосифовна[личный фонд] | 11 од. зб., 1908-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 294 - Довгаль Петро, майор царської армії [особовий фонд] | Довгаль Пётр, майор царской армии [личный фонд] | 7 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 295 - Штейгель М(?).В., вчений садівник [особовий фонд] | Штейгель М.В., учёный садовник [личный фонд] | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 296 - Бібліотека Новоросійського університету | Библиотека Новороссийского университета | 165 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, документи щодо діяльності установи - див.: Ф. 45, Новоросійський університет (описи 23, 24 та ін.)

 

Ф. 297 - Бендерський повітовий суд, м. Бендери Бессарабської губернії | Бендерский уездный суд, г. Бендеры Бессарабской губернии | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 298 - Дирекція народних училищ Херсонської губернії | Дирекция народных училищ Херсонской губернии | 64 од. зб., 1908-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 299 - Очаківський [Свято-Миколаївський військовий] собор, м. Очаків Херсонської губернії | Очаковский [Свято-Николаевский военный] собор, г. Очаков Херсонской губернии | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 300- Одеське міське кредитне товариство | Одесское городское кредитное общество | 2 122 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни
 

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 


   

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

   

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ