Фонди 501-600 дорадянського періоду 

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 
 

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 

 

Ф. 501 - 26-й польовий запасний шпиталь | 26-й полевой запасной госпиталь | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 502 - Дивізійний контролер 124-і піхотної дивізії | Дивизионный контролёр 124-й пехотной дивизии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 503 - Польова поштова застава № 157 при штабі 5-ї армії | Полевая почтовая застава № 157 при штабе 5-й армии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 504 - Етапне поштово-телеграфне відділення № 240 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 240 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 505 - Одеський військово-окружний комісаріат | Одесский военно-окружной комиссариат | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 506 - 6-й головний евакуаційний пункт | 6-й главный эвакуационный пункт | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 507 - 36-й драгунський Охтирський полк | 36-й драгунский Ахтырский полк | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 508 - Судакське сільське правління, с. Судак Феодосійського повіту Таврійської губернії | Судакское сельское правление, с. Судак Феодосийского уезда Таврической губернии | 225 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

 

Ф. 509 - Штаб Одеського військового округу | Штаб Одесского военного округа | 58 од. зб. | В 1953, 1956, 1967 рр. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 510 - Канцелярія військового прокурора Одеського окружного суду | Канцелярия военного прокурора Одесского окружного суда | 14 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 511 - 36-й дезінфекційний загін Червоного Хреста при 8-й діючій армії | 36-й дезинфекционный отряд Красного Креста при 8-й действующей армии | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 512 - Головний уповноважений Російського товариства Червоного Хреста при арміях Західного фронту | Главный уполномоченный Российского общества Красного Креста при армиях Западного фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 513 - 21-а прикордонна Скулянська бригада | 21-я пограничная Скулянская бригада | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 514 - Управління начальника військовик сполучень Одеського військового округу | Управление начальника военных сообщений Одесского военного округа | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 515 - Головне військово-судове управління Військового відомства | Главное военно-судебное управление Военного ведомства | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 516 - Командуючий 10-ю армією | Командующий 10-й армией | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 517 - 59-й передовий санітарний кінний корпус | 59-й передовой санитарный конный корпус | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 518 - 901-й зведений польовий запасний шпиталь | 901-1 сводный полевой запасной госпиталь | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 519 - 16-й головний евакуаційний пункт | 16-й главный эвакуационный пункт | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 520 - Управління корпусного контролера 26-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 26-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 521 - 16-й легкий мортирний парковий артилерійський дивізіон | 16-й лёгкий мортирный парковый артиллерийский дивизион | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 522 - Тимчасовий військовий генерал-губернатор | Временный военный генерал-губернатор | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 523 - Управління польового контролера при начальнику інженерів 9-ї армії | Управление полевого контролёра при начальнике инженеров 9-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 524 - Етапне польове поштово-телеграфне відділення № 273 | Этапное полевое почтово-телеграфное отделение № 273 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 525 - 19-й польовий запасний шпиталь | 19-й полевой запасной госпиталь | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 526 - Етапне поштово-телеграфне відділення № 233 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 233 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 527 - Лазарет херсонської Олексіївської общини сестер милосердя Російського товариства Червоного Хреста | Лазарет херсонской Алексеевской общины сестёр милосердия Российского общества Красного Креста | 6 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 528 - 9-й передовий перев'язувально-годувальний загін Російського товариства Червоного Хреста | 9-й передовой перевязочно-питательный отряд Российского общества Красного Креста | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 529 - Канцелярія військового прокурора спільного корпусного суду 9-ї армії | Канцелярия военного прокурора общего корпусного суда 9-й армии | 40 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 530 - Передовий загін Червоного Хреста № 49 | Передовой отряд Красного Креста № 49 | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 531 - Канцелярія військового прокурора спільного корпусного суду 7-ї армії | Канцелярия военного прокурора общего корпусного суда 7-й армии | 249 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 532 - Управління начальника гідротехнічних робіт армій Румунського фронту | Управление начальника гидротехнических работ армий Румынского фронта | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 533 - Управління Батумського тимчасового військового порту | Управление Батумского временного военного порта | 9 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному архіві Військово-Морського Флоту

 

Ф. 534 - 29-й тиловий евакуаційний пункт | 29-й тыловой эвакуационный пункт | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 535 - 72-й гусарський Охтирський полк | 72-й гусарский Ахтырский полк | 24 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 536 - Управління корпусного контролера 23-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 23-го армейского корпуса | 5 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 537 - Управління контролера при окремому керівнику робіт 3-ої ділянки Румунського фронту | Управление контролёра при отдельном начальнике работ 3-го участка Румынского фронта | 8 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 538 - Управління особоуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при 6-й армії | Управление особоуполномоченного Российского общества Красного Креста при 6-й армии | 23 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 539 - Польова поштова контора № 10 | Полевая почтовая контора № 10 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 540 - Управління контролера при керівнику інженерів армій Південно-Західного фронту | Управление контролёра при начальнике инженеров армий Юго-Западного фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 541 - 9-а залізнична бригада | 9-я железнодорожная бригада | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 542 - Варшавський 4-й тиловий евакуаційний пункт | Варшавский 4-й тыловой эвакуационный пункт | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 543 - Управління польовими складами Російського товариства Червоного Хреста Румунського фронту | Управление полевыми складами Российского общества Красного Креста Румынского фронта | 10 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 544 - 480-а піша Катеринославська дружина | 480-я пешая Екатеринославская дружина | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 545 - 2-й Георгіївський пересувний лазарет Червоного Хреста | 2-й Георгиевский передвижной лазарет Красного Креста | 2 од зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 546 - 75-й передовий перев'язувальний загін Російського товариства Червоного Хреста | 75-й передовой перевязочный отряд Российского общества Красного Креста | 1 од зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 547 - 127-й передовий перев’язувально-годувальний загін | 127-й передовой перевязочно-питательный отряд | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 548 - Управління начальника артилерійського постачання Румунського фронту | Управление начальника артиллерийского снабжения Румынского фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 549 - Одеський кадетський корпус | Одесский кадетский корпус | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 550 - Управління контролера 1-ої ділянки Румунського фронту | Управление контролёра 1-го участка Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 551 - 271-й піхотний запасний полк | 271-й пехотный запасной полк | 61 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 552 - 2-а запасна артилерійська бригада | 2-я запасная артиллерийская бригада | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 553 - Катеринославська 44-а піша дружина | Екатеринославская 44-я пешая дружина | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 554 - 11-й залізничний батальйон | 11-й железнодорожный батальон | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 555 - Управління тимчасового військового порту, м. Рига | Управление временного военного порта, г. Рига | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 556 - Польове поштово-телеграфне відділення, літера «Є» | Полевое почтово-телеграфное отделение, литера «Е» | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 557 - 22-й санітарний поїзд Російського товариства Червоного Хреста | 22-й санитарный поезд Российского общества Красного Креста | 7 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 558 - 460-а піша Херсонська дружина | 460-я пешая Херсонская дружина | 52 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 559 - 44-й запасний піхотний полк, м. Херсон | 44-й запасной пехотный полк, г. Херсон | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 560 - 40-й запасний піхотний полк | 40-й запасной пехотный полк | 41 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 561 - 38-й передовий санітарний транспорт Російського товариства Червоного Хреста | 38-й передовой санитарный транспорт Российского общества Красного Креста | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 562 - Етапне поштово-телеграфне відділення № 216 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 216 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 563 - 25-й залізничний батальйон | 25-й железнодорожный батальон | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 564 - Корпусний контролер 10-го армійського корпусу | Корпусный контролёр 10-го армейского корпуса | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 565 - 43-й піхотний запасний полк | 43-й пехотный запасной полк | 64 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 566 - 42-й піхотний запасний батальйон | 42-й пехотный запасной батальон | 22 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 567 - Польова поштова контора № 128 | Полевая почтовая контора № 128 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 568 - Корпусний контролер 38-го армійського корпусу | Корпусний контролёр 38-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 569 - 42-й піхотний запасний полк | 42-й пехотный запасной полк | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 570 - Етапне поштово-телеграфне відділення № 219 | Этапное почтово-телеграфное отделение № 219 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 571 - Управління корпусного контролера 11-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 11-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 572 - Польове телеграфне відділення № 114 | Полевое телеграфное отделение № 114 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 573 - Управління контролера Бессарабського району при начальнику дорожніх робіт 6-ї армії | Управление контролёра Бессарабского района при начальнике дорожных работ 6-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 574 - Польовий контролер при начальнику інженерів армій Румунського фронту | Полевой контролёр при начальнике инженеров армий Румынского фронта | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 575 - Катеринославський лазарет Російського товариства Червоного Хреста | Екатеринославский лазарет Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 576 - Управління корпусного польового контролера 18-го армійського корпусу | Управление корпусного полевого контролёра 18-го армейского корпуса | 9 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 577 - Управління контролера при начальнику інженерів 4-ої армії | Управление контролёра при начальнике инженеров 4-й армии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 578 - Уповноважений із заготівлі продовольства і фуражу для діючих армій | Уполномоченный по заготовке продовольствия и фуража для действующих армий | 5од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 579 - Управління особоуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при 4-й армії | Управление особоуполномоченного Российского общества Красного Креста при 4-й армии | 5 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 580 - Управління корпусного контролера 29-го корпусу | Управление корпусного контролёра 29-го корпуса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 581 - Корпусний контролер 33-го армійського корпусу | Корпусный контролёр 33-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 582 - Канцелярія військового прокурора Кавказького військово-окружного суду | Канцелярия военного прокурора Кавказского военно-окружного суда | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 583 - 43-й передовий загін Російського товариства Червоного Хреста | 43-й передовой отряд Российского общества Красного Креста | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 584 - Канцелярія військового прокурора загального корпусного суду 6-ї армії | Канцелярия военного прокурора общего корпусного суда 6-й армии | 24 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 585 - Комісія з розподілу постачання між арміями Румунського фронту | Комиссия по распределению снабжения между армиями Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 586 - Штаб 3-го армійського корпусу, м. Одеса | Штаб 3-го армейского корпуса, г. Одесса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 587 - Польова поштова контора № 26 | Полевая почтовая контора № 26 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 588 - Штаб 12-ої кавалерійської дивізії | Штаб 12-й кавалерийской дивизии | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 589 - 49-й запасний батальйон | 49-й запасной батальон | 25 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 590 - 471-а піша Таврійська дружина | 471-я пешая Таврическая дружина | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 591 - Управління 582 транспорту 117-го додаткового вільнонайманого обозного батальйону | Управление 582 транспорта 117-го дополнительного вольнонаёмного обозного батальона | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 592 - 45-й піхотний запасний батальйон | 45-й пехотный запасной батальон | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 593 - Контролер при начальнику тилових дорожніх робіт Бессарабського району | Контролёр при начальнике тыловых дорожных работ Бессарабского района | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 594 - 40-й Сибірський стрілецький полк | 40-й Сибирский стрелковый полк | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 595 - 457-а піша Таврійська дружина | 457-я пешая Таврическая дружина | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 596 - Управління корпусного контролера 36-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 36-го армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 597 - 17-й залізничний батальйон | 17-й железнодорожный батальон | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 598 - Тимчасова ревізійна комісія Румунського фронту | Временная ревизионная комиссия Румынского фронта | 19 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 599 - Штаб Одеського корпусу Російської Добровольчої армії | Штаб Одесского корпуса Российской Добровольческой армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 600 - Спілка взаємодопомоги офіцерів Одеського військового округу | Союз взаимопомощи офицеров Одесского военного округа | [б.к.с.] | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

  

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 
   

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

   

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ