Фонди 601-700 дорадянського періоду 

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 
 

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 

 

Ф. 601 - 135-й запасний піхотний батальйон | 135-й запасной пехотный батальон | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 602 - Санітарний поїзд № 22 Російського товариства Червоного Хреста | Санитарный поезд № 22 Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 603 - Армійський загін Управління особоуповноваженого Російського товариства Червоного Хреста при 4-ій діючий армії | Армейский отряд Управления особоуполномоченного Российского общества Красного Креста при 4-ой действующей армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 604 - Нотаріус Томашевський Василь Іонович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Томашевский Василий Ионович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 53 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 605 - Робоча колона № 23 при штабі 9-ої армії | Рабочая колонна № 23 при штабе 9-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 606 - Нотаріус Вишневський Леонтій Бальтазарович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Вишневский Леонтий Бальтазарович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 5 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 607 - Нотаріус Вергілесов Сергій Агафонович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Вергилесов Сергей Агафонович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 10 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 608 - Нотаріус Никитюк Михайло Михайлович, с. Братське Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Нотариус Никитюк Михаил Михайлович, с. Братское Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 22 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 609 - Нотаріус Левицький Йосиф Абрамович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Левицкий Иосиф Абрамович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 50 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 610 - Нотаріус Фотинський Іван Петрович, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Нотариус Фотинский Иван Петрович, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 611 - Нотаріус Гурович Герман Самойлович, м. Одеса | Нотариус Гурович Герман Самойлович, г. Одесса | 2 од. зб., 1895-1912 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 612 - Одеське міське опікування над сім’ями воїнів, яких було призвано на військову службу | Одесское городское попечительство по призрению семейств воинов, призванных на военную службу | 5 од. зб., 1917-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 613 - Одеська головна агенція Північного страхового товариства | Одесское главное агентство Северного страхового общества | 29 од. зб., 1902-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 614 - Канцелярія ревізуючого Одеський судовий округ | Канцелярия ревизующего Одесский судебный округ | 42 од. зб., 1869 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 615 - Одеський міський громадський комітет | Одесский городской общественный комитет | 7 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 616 - Професійне товариство робітників-машинобудівників м. Одеси | Профессиональное общество рабочих-машиностроителей г. Одессы | 4 од. зб., 1905-1906 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 617 - Одеська судова палата | Одесская судебная палата | 53 од. зб., 1882-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]  

 

Ф. 618 - Прокурор Одеської судової палати | Прокурор Одесской судебной палаты | 23 од. зб., 1869-1914 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 619 - Одеські головні майстерні управління Південно-Західних залізниць | Одесские главные мастерские управления Юго-Западных железных дорог | 17 од. зб., 1902-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 620 - Пристав Бульварної поліцейської дільниці м. Одеси | Пристав Бульварного полицейского участка г.Одессы | 8 од. зб., 1888-1904 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 621 - Балтський тимчасовий поліцейський суд | Балтский временный полицейский суд | 16 од. зб., 1861-1868 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 622 - Повивальна школа при Одеському Павловському пологовому притулку | Повивальная школа при Одесском Павловском родильном приюте | 2 од. зб., 1894-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 623 - Хрущова Марія Анастасіївна [особовий фонд] | Хрущова Мария Анастасьевна [личный фонд] | 2 од. зб., 1906-1907 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 624 - Херсонський митний інспектор, м. Херсон | Херсонский таможенный инспектор, г. Херсон | 2 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

 

Ф. 625 - Вітте Сергій Юлійович [особовий фонд] | Витте Сергей Юлиевич [личный фонд] | 2 од. зб. | В 1957 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному історичному архіві, м. Санкт-Петербург.

 

Ф. 626 - Березовський Конрад Генріхович [особовий фонд] | Березовский Конрад Генрихович [личный фонд] | 4 од. зб., 1791-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 627 - Ланжерон Олександр Федорович [особовий фонд] | Ланжерон Александр Фёдорович [личный фонд] | 2 од. зб., 1793-1824 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 628 - Римо-католицькі парафіяльні церкви м. Одеси, сс. Мангейм, Северинівка Херсонської губернії | Римско-католические парафиальные церкви г. Одессы, сс. Мангейм, Севериновка Херсонской губернии | 5 од. зб., 1814-1878 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 629 - Савранська поштово-телеграфна контора | Савранская почтово-телеграфная контора | 1 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 630 - Євангелічно-лютеранська парафія церкви (кирхи) Св. Павла у м.Одесі | Евангелическо-лютеранская парафия церкви (кирхи) Св.Павла в г.Одессе | 365 од. зб., 1811-1925 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 631 - Кудрявцев Олександр Миколайович [особовий фонд] | Кудрявцев Александр Николаевич [личный фонд] | 63 од. зб., 1859-1888 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 632 - Альбранд Олександр Петрович [особовий фонд] | Альбранд Александр Петрович [личный фонд] | 69 од. зб., 1854-1908 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 633 - Одеське жандармське управління | Одесское жандармское управление | 6 од. зб., 1904-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 634 - Прокурор Одеського окружного суду | Прокурор Одесского окружного суда | 1 043 од. зб., 1870-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 635 - Одеський окружний суд | Одесский окружной суд | 17 од. зб., 1878-1917 рр.   Описи:   [1]   [1a]   [2]  

 

Ф. 636 - Мар'янівське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Марьяново Ананьевского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., 1902-1907 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 637 - Великобуялицьке поштове відділення | Почтовое отделение, с. Большой Буялык Херсонской губернии | 1 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 638 - Веселокутське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Весёлый Кут Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 639 - Великофонтанське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Большой Фонтан Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1919-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 640 - Любашівське поштове відділення | Почтовое отделение с. Любашевка Ананьевского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1903-1907 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 641 - Одеське міське поштове відділення | Одесское городское почтовое отделение | 1 од. зб., 1918 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 642 - Овідіопольське поштове відділення | Почтовое отделение с. Овидиополь Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1912-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 643 - Ширяївська поштово-телеграфна контора | Почтово-телеграфное отделение, с. Ширяево Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1904-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 644 - Троїцьке поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Троицкое Ананьевского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1911-1915 гг   Опис:   [1]  

 

Ф. 645 - Северинівське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Севериновка Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1912-1915 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 646 - Роздільнянська поштово-телеграфна контора | Почтово-телеграфное отделение, с. Раздельная Одесского уезда Херсонской -губернии | 5 од. зб., 1911-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 647 - Піщанське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Песчана Балтского уезда Подольской губернии | 1 од. зб., 1914 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 648 - Одеське 1-ше міське поштове відділення | Одесское 1-е городское почтовое отделение | 1 од. зб., 1910-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 649 - Кривоозерська поштово-телеграфна контора, м. Криве Озеро Балтського повіту Подільської губернії | Кривоозёрская почтово-телеграфная контора, г. Кривое Озеро Балтского уезда Подольской губернии | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 650 - Петрівське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Петровка Тираспольского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1914 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 651 - Курисівське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Курисово-Покровское Одесского уезда Херсонской губернии | 8 од. зб., 1919-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 652 - Святотроїцьке поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Святотроицкое Ананьевского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1909-1911 гг   Опис:   [1]  

 

Ф. 653 - Ольвіопольська поштово-телеграфна контора, м. Ольвіополь Херсонської губернії | Ольвиопольская почтово-телеграфная контора, г. Ольвиополь Херсонской губернии | 2 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 654 - Ряснопільське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Раснополь Вознесенского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1904-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 655 - Маріїнське (Грос-Лібентальське) поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Мариинское (Гросс-Либенталь) Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1894-1917 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 656 - Каховська поштово-телеграфна контора | Почтово-телеграфное отделение, м. Каховка Таврической губернии | 1 од. зб., 1916 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 657 - Кубанське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Кубанка Одесского уезда Херсонской губернии | 2 од. зб., 1919 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 658 - Катаржинське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с.Катаржино Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 659 - Ксеніївське (Кляйн-Лібентальське) поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Ксениевка (Кляйн-Либенталь) Одесского уезда Херсонской губернии | 4 од. зб., 1917 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 660 - Куртівське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Куртовка Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1919 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 661 - Витязівське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Витязевка Вознесенского округа Херсонской губернии | 1 од. зб., 1919 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 662 - Благодатно-Степанівське (?) поштово-телеграфне відділення | Благодатно-Степановское (?) почтово-телеграфное отделение | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 663 - Бервінцівське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Бервинцево Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1917-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 664 - Березанське (?) поштове відділення Одеського поштово-телеграфного округу | Березанское (?) почтовое отделение Одесского почтово-телеграфного округа | 1 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 665 - Возсіятське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Воссиятское Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1918-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 666 - Сакське поштово-телеграфне відділення | Почтово-телеграфное отделение, с. Саки Таврической губернии | 1 од. зб., 1907-1908 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 667 - Іллінське поштове відділення | Почтове отделение, с. Ильинка Одесского уезда Херсонской губернии | 1 од. зб., 1919 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 668 - Фестерівське поштове відділення | Почтовое отделение, с. Фестерово Одеського уезда Херсонской губернии | 5 ед.хр, 1906-1915   Опис:   [1]  

 

Ф. 669 - Виконком службовців Севастопольської поштово-телеграфної контори | Исполком служащих Севастопольской почтово-телеграфной конторы | 2 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

 

Ф. 670 - Відділ (?) пошт і телеграфів Криму | Отдел (?) почт и телеграфов Крыма | 1 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Автономної Республіки Крим

 

Ф. 671 - Херсонська поштово-телеграфна контора, м. Херсон | Херсонская почтово-телеграфная контора, г. Херсон | 1 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Херсонської області

 

Ф. 672 - Тираспольське поштове виділення, м. Тирасполь Херсонської губернії | Тираспольское почтовое отделение, г. Тирасполь Херсонской губернии | 1 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Фф. 673, 224 - Ренійська митниця, м. Рені Бессарабської губернії | Ренийская таможня, г. Рени Бессарабской губернии | 13 од. зб. | В 1949 та 1955 рр. вибули; інформація про фонди знаходяться в КУ «Ізмаїльський архів»

 

Ф. 674 - Гофнунгстальське поштово-телеграфне відділення, с. Гофнунгсталь Клястицької волості Аккерманського повіту Бессарабської губернії | Гофнунгстальское почтово-телеграфное отделение, с. Гофнунгсталь Клястицкой волости Аккерманского уезда Бессарабской губернии | 4 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

 

Ф. 675 - Ташлицьке поштове відділення, с. Ташлик Аккерманського повіту Бессарабської губернії | Ташлыцкое почтовое отделение, с. Ташлык Аккерманского уезда Бессарабской губернии | 1 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

 

Ф. 676 - Новоросійська митниця, м. Новоросійськ Чорноморської губернії | Новороссийская таможня, г. Новороссийск Черноморской губернии | 5 од. зб. | В 1949 р. вибув до філії Краснодарського крайового державного архіву в м. Новоросійськ; сучасна назва установи - Управління архіву муніципального утворення місто Новоросійськ

 

Ф. 677 - Управління будівництвом Гродненської фортеці, м. Гродно | Управление строительством Гродненской крепости, г. Гродно | 94 од. зб. | В 1949 р. вибув до Державного архіву Гродненської області; фонд «Гродненська фортеця» знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 678 - Миколаївська поштово-телеграфна контора, м. Миколаїв (?) | Николаевская почтово-телеграфная контора, г. Николаев (?) | 7 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 679 - Рибницька митниця, м. Рибниця Балтського повіту Подільської губернії | Рыбницкая таможня, г. Рыбница Балтского уезда Подольской губернии | 1 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Національному архіві Республіки Молдова

 

Ф. 680 - Правління товариства "Труд" для розповсюдження ремісничих знань серед євреїв в м. Одесі | Правление общества "Труд" для распространения ремесленных знаний между евреями в г.Одессе | 15 од. зб., 1873-1919 рр.   Опис:   [1]         Також див.: Ф. 108 - Одеське єврейське чоловіче ремісниче училище "Труд"

 

Ф. 681 - Польова запасна поштова контора № 128 | Полевая запасная почтовая контора № 128 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 682 - Польова поштова контора № 4 | Полевая почтовая контора № 4 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 683 - Польове телеграфне відділення № 49 | Полевое телеграфное отделение № 49 | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 684 - 137-й тиловий етап Румунського фронту | 137-й тыловой этап Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 685 - Управління контролера Бессарабського району при начальнику дорожніх робіт 4-ої армії | Управление контролёра Бессарабского района при начальнике дорожных работ 4-й армии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 686 - Управління інтенданта армій Румунського фронту | Управление интенданта армий Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 687 - Управління польового дорожнього контролера при окремому начальнику дорожніх робіт Бессарабського району | Управление полевого дорожного контролёра при отдельном начальнике дорожных работ Бессарабского района | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 688 - Управління контролера при начальнику інженерів 6-ї армії | Управление контролёра при начальнике инженеров 6-й армии | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 689 - Управління зі спорудження нових ліній Товариства бессарабських залізниць | Управление по сооружению новых линий Общества бессарабских железных дорог | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 690 - Управління корпусного контролера 2-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 2-го армейского корпуса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 691 - Управління завідуючого автомобільною частиною армії Румунського фронту | Управление заведующего автомобильной частью армий Румынского фронта | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 692 - Управління корпусного контролера 8-го армійського корпусу | Управление корпусного контролёра 8-го армейского корпуса | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 693 - Управління польового контролера при завідуючому резервними стадами худоби Одеського військового корпусу | Управление полевого контролёра при заведующем резервными стадами скота Одесского военного корпуса | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 694 - Уповноважений передового загону № 24 Російського товариства Червоного Хреста | Уполномоченный передового отряда № 24 Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 695 - Управління контролера Бессарабського району при начальнику дорожніх робіт при 9-й армії | Управление контролёра Бессарабского района при начальнике дорожных работ при 9-й армии | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 696 - Польова поштова застава № 259 | Полевая почтовая застава № 259 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 697 - Управління польового контролера при начальнику гідротехнічних робіт армій Румунського фронту | Управление полевого контролёра при начальнике гидротехнических работ армий Румынского фронта | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 698 - Управління Російського товариства Червоного Хреста | Управление Российского общества Красного Креста | 20 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 699 - Управління начальника військових сполучень армій Румунського фронту | Управление начальника военных сообщений армий Румынского фронта | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 700 - Начальник передового кінно-автомобільного загону Російського товариства Червоного Хреста Південного району | Начальник передового конно-автомобильного отряда Российского общества Красного Креста Южного района | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

  

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 
   

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

   

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ