Фонди 701-800 дорадянського періоду 

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 
 

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 

 

Ф. 701 - Закаспійський шпиталь Російського товариства Червоного Хреста | Закаспийский госпиталь Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 702 - Завідуючий гуртом худоби 6-го кавалерійського корпусу | Заведующий гуртом скота 6-го кавалерийского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 703 - Завідуючий 90-м резервним гуртом порційної худоби [Мінського військового округу] | Заведующий 90-м резервным гуртом порционного скота [Минского военного округа] | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 704 - Особоуповноважений Російського товариства Червоного Хреста при 8-й армії | Особоуполномоченный Российского общества Красного Креста при 8-й армии | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 705 - Канцелярія військового прокурора спільного корпусного суду 11 -го, 30-го та 33-го армійських корпусів | Канцелярия военного прокурора общего корпусного суда 11-го, 30-го и 33-го армейских корпусов | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 706 - Одеське військово-окружне санітарне управління Одеського військового округу | Одесское военно-окружное санитарное управление Одесского военного округа | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 707 - Окремий керівник робот 1-ої будівельної ділянки Румунського фронту | Отдельный руководитель работ 1-го строительного участка Румынского фронта | 6 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 708 - Польова телеграфна робоча колона № 66 | Полевая телеграфная рабочая колонна № 66 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 709 - Поштова застава № 121 | Почтовая застава № 121 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 710 - Польова поштова контора № 56 | Полевая почтовая контора № 56 | 1 од зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 711 - Польова поштова контора № 153 | Полевая почтовая контора № 153 | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 712 - Корпусний контролер 4-го Сибірського армійського корпусу | Корпусный контролёр 4-го Сибирского армейского корпуса | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 713 - Шпиталь Рязанської Катеринінської общини сестер милосердя | Госписталь Рязанской Екатериненской общины сестёр милосердия | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 714 - Головний уповноважений із заготівлі хліба для армій по Одеському та Київському військових округах | Главный уполномоченный по заготовке хлеба для армий по Одесскому и Киевскому военным округам | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 715 - 2-й Євгеніїнський [Общини Св. Євгенії] шпиталь Російського товариства Червоного Хреста | 2-й Евгениинский [Общины Св. Евгении] госпиталь Российского общества Красного Креста | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 716 - Військово-цензурна комісія Одеського військового округу | Военно-цензурная комиссия Одесского военного округа | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф 717 - Військово-окружний контролер Одеського військового округу | Военно-окружной контролёр Одесского военного округа | 4 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 718 - Одеське окружне військово-інженерне управління | Одесское окружное военно-инженерное управление | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військовому архіві

 

Ф. 719 - Канцелярія начальника постачання Одеського району Добровільної армії | Канцелярия начальника снабжения Одесского района Добровольческой армии | 3 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 720 - Одеська головна польова поштова контора | Одесская главная полевая почтовая контора | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 721 - Начальник Одеського автомобільного загону Російського товариства Червоного Хреста | Начальник Одесского автомобильного отряда Российского общества Красного Креста | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 722 - Канцелярія військового прокурора 2-го спільного корпусного суду 7-ї армії | Канцелярия военного прокурора 2-го общего корпусного суда 7-й армии | 32 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 723 - Канцелярія військового прокурора Київського військового окружного суду | Канцелярия военного прокурора Киевского военного окружного суда | 1 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 724 - Командуючий транспортною флотилією Чорного моря | Командующий транспортной флотилией Чёрного моря | 6 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному архіві Військово-Морського Флоту

 

Ф. 725 - Одеське відділення комітету Південно-Західного фронту при Всеросійському земському союзі | Одесское отделение комитета Юго-Западного фронта при Всероссийском земском союзе | 2 од. зб. | В 1953 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Російському державному військово-історичному архіві

 

Ф. 726 - Одеська [міська] судова міліція | Одесская [городская] судебная милиция | 1 од. зб., 1917 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 727 - Богопільський повітовий суд | Богопольский уездный суд | 2 од. зб., 1796 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 728 - Балтське повітове поліцейське управління | Уездное полицейское управление, г. Балта Подольской губернии | 15 од. зб., 1868-1913 рр.   Описи:   [1]   [1a]  

 

Ф. 729 - Мировий посередник 2-ої ділянки Ананьївського повіту | Мировой посредник 2-го участка Ананьевского уезда, г Ананьев | 1 од. зб., 1879 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 730 - Одеський пересувний аптечний магазин | Одесский подвижной аптечный магазин | 6 од. зб., 1854-1855 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 731 - Мечеть («татарська мечеть»), м. Одеса | Мечеть («татарская мечеть»), г.Одесса | 5 од. зб., 1849-1857 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 732 - Балтська [повітова] дворянська опіка | Уездная дворянская опёка, г. Балта Подольской губернии | 2 од. зб., 1845 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 733 - Вознесенський совісний суд, м. Вознесенськ Новоросійської губернії | Вознесенский совестный суд, г. Вознесенск Новороссийской губернии | 4 од. зб. | В 1954 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 734 - Балтський нижній земський суд | Нижний земский суд, г. Балта Подольской губернии | 2 од. зб., 1799 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 735 - Одеська міська в'язниця | Одесская городская тюрьма | 1 од. зб., 1908 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 736 - Військовий цензор Одеського військового округу | Военный цензор Одесского военного округа | 1 од. зб., 1915-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 737 - Товариш прокурора Одеського окружного суду 10-ої дільниці м. Одеси | Товарищ прокурора Одесского окружного суда по 10-му участку г. Одессы | 1 од. зб., 1910 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 738 - Балтська міська нотаріальна контора | Балтская городская нотариальная контора | 48 од. зб., 1881-1917 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 739 - Нотаріус Мартиновський Костянтин Леонідович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Мартыновский Константин Леонидович, г. Балта Подольськой губернии | 1 059 од. зб., 1913-1915 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 740 - Нотаріус Песке Роберт Антонович, м. Голованівськ Балтського повіту Подільської губернії | Нотариус Песке Роберт Антонович, г. Головановск Балтского уезда Подольской губернии | 26 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області

 

Ф. 741 - Нотаріус Мішобенцький Павло Федорович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Мишобенцкий Павел Федорович, г. Балта Подольськой губернии | 1 433 од. зб., 1882-1906 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 742 - Нотаріус Маркович Микола Модестович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Маркович Николай Модестович, г. Балта Подольськой губернии | 97 од. зб., 1868-1881 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 743 Нотаріус Ясинський Едуард Августович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Ясинский Эдуард Августович, г. Балта Подольськой губернии | 5 од. зб., 1916 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 744 - Нотаріус Ляторовський Григорій Олексійович, м. Балта Подільської губернії | Нотариус Ляторовский Григорий Алексеевич, г. Балта Подольськой губернии | 62 од. зб., 1906-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 745 - Помічник начальника Таврійського жандармського управління | Помощник начальника Таврического жандармского управления | 1 од. зб., 1902-1909 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 746 - Редакція журналу "Основа" | Редакция журнала "Основа" | 10 од. зб., 1915-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 747 - Балтсько-Ольгопільський з'їзд мирових посередників | Балтско-Ольгопольский съезд мировых посредников | 3 од. зб., 1872-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 748 - Одеська міська станція швидкої медичної допомоги | Одесская городская станция скорой медицинской помощи | 83 од. зб., 1903-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 749 - Балтська реміснича управа | Балтская ремесленная управа, г. Балта | 2 од. зб., 1852 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 750 - Одеське відділення Державного дворянського земельного банку | Одесское отделение Государственного дворянского земельного банка | 10 од. зб., 1887-1910 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 751 - Маразлі Григорій Григорович [особовий фонд] | Маразли Григорий Григорьевич [личный фонд] | 1 од. зб., 1902-1906 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 752 - Стамеров Дмитро Васильович [особовий фонд] | Стамеров Дмитрий Васильевич [личный фонд] | 1 од. зб., 1912-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 753 - Андросов Іван Ілліч [особовий фонд] | Андросов Иван Ильич [личный фонд] | 1 од. зб., 1806-1830 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 754 - Сухомлинов Микола Федорович [особовий фонд] | Сухомлинов Николай Фёдорович [личный фонд] | 3 од. зб., 1793-1912 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 755 - Управління Балтського повітового військового начальника | Управление Балтского уездного военного начальника | 1 од. зб., 1882-1886 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 756 - Нотаріус Кудржицький Віктор Ігнатійович, м. Окни Балтського повіту Подільської губернії | Нотариус Кудржицкий Виктор Игнатьевич, м. Окны Балтского уезда Подольской губернии | 305 од. зб., 1913-1921 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 757 - Балтсько-Ольгопільське повітове з чиншових справ присутствіє | Балтско-Ольгопольское уездное по чиншевым делам присутствие, г. Балта | 1 од. зб., 1907-1908 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 758 - Балтська міська поліція 1-ої частини м Балти | Балтская городская полиция 1-й части г.Балты | 1 од. зб., 1844-1846 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 759 - Григорович Віктор Іванович [особовий фонд] | Григорович Виктор Иванович [личный фонд] | 1 од. зб., 1852-1855 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 760 - Балтсько-Ольгопільський міський магістрат | Балтско-Ольгопольский городовой магистрат, г.Балта | 2 од. зб., 1809-1827 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 761 - Пристав 3-го стану Балтського повіту | Пристав 3-го стана Балтского уезда | 1 од. зб., 1846-1849 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 762 - Балтське духовне правління | Балтское духовное правление | 215 од. зб., 1799-1865 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 763 - Одеський рафінадний завод Товариства Степанівських буряко-цукрових і рафінадних заводів | Одесский рафинадный завод Товарищества Степановских свекло- сахарорафинадных заводов | 1 од. зб., 1916 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 764 - Одеське грецьке Родоконакіївське дівоче училище | Одесское греческое Родоканакиевское девичье училище | 4 од. зб., 1871-1914 рр.   Опис:   [1

 

Ф. 765 - Одеське грецьке доброчинне товариство | Одесское греческое благотворительное общество | 27 од. зб., 1871-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 766 - Балтський повітовий земський суд | Балтский уездный земский суд, г. Балта | 1 од. зб., 1799 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 767 - Рада присяжних повірених Одеського округу | Совет присяжных поверенных Одесского округа | 1 од. зб., 1912 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 768 - Судовий слідчий 4-ої дільниці Балтського повіту | Судебный следователь 4-го участка Балтского уезда | 5 од. зб., 1873-1876 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 769 - Ананьївський повітовий суд | Ананьевский уездный суд, г.Ананьев | 15 од. зб., 1842-1868 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 770 - Пропуск нумерації

 

Ф. 771 - Пропуск нумерації

 

Ф. 772 - Адміністрація у справах товариства Одеського цукрово-рафінадного заводу | Администрация по делам товарищества Одесского сахаро-рафинадного завода | 3 од. зб., 1808-1915 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 773 - Товариство Грушківського буряко-цукрового заводу, с. Грушка Балтського повіту Подільської губернії | Общество Грушковского свекольно-сахарного завода, с. Грушка Балтского уезда Подольськой губернии | 155 од. зб. | В 1966 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області

 

Ф. 774 - Колекція листів | Коллекция писем | 4 од. зб., 1869-1909 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 775 - Особовий фонд І.В.Сосновського [особовий фонд] | Личный фонд Сосновского Ивана Васильевича [личный фонд] | 35 од. зб., 1894-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 776 - Брунс Генріх [особовий фонд] | Брунс Генрих [личный фонд] | 7 од. зб.,1879-1906 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 777 - Ликов Костянтин Якович [особовий фонд] | Лыков Константин Яковлевич [личный фонд] | 2 од. зб., 1908-1909 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 778 - Бутенки [сімейний фонд] | Бутенки (Бутенко) [семейный фонд] | 45 од. зб., 1792-1988 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 779 - Балтське повітове рекрутське присутствіе | Балтское уездное рекрутское присутствие, г Балта | 2 од. зб., 1872-1873 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 780 - Управління Одеського відділу Південно-Західних залізниць | Управление Одесского отдела Юго Западных железных дорог | 11 од. зб., 1916-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 781 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с Безим'янка-Маре | Пост жандармского легиона, с. Безимянка-Маре уезд Четатя-Албе | 2 од. зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 782 - Одеське повітове поліцейське управління | Одесское уездное полицейское управление | 1 од. зб., 1916 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 783 - Мировий суддя 28-ої дільниці м. Одеси | Мировой судья 28-го участка г. Одессы | 1 од. зб., 1915 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 784 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Бабей | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Бабей | 1 од. зб., 1933 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 785 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ахмангіт | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Ахмангит | 2 од. зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 786 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Вознесень | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Вознесень | 4 од. зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 787 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Глевань | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Глэвань | 3 од. зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 788 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Делень | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Делень | 4 од. зб., 1931-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 789 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Дельжилер | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Дельжилер | 2 од. зб., 1932-1933 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 790 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Карагач | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Карагач | 2 од. зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 791 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Лейпциг | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Лейпциг | 4 од. зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 792 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Недеждя | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Нэдеждя | 6 од. зб., 1926-1936 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 793 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Павлівка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Павловка | 3 од. зб., 1932-1939 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 794 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Пандаклія | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Пандаклия | 1 од. зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 795 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Івенешть-Ной | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Ивэнешть-Ной | 5 од. зб., 1931-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 796 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Посталь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Посталь | 13 од. зб., 1929-1938 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 797 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Саталик-Ходжі | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Саталык-Ходжи | 5 од. зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 798 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Сеймень | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Сеймень | 5 од. зб., 1932-1937 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 799 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Тарутине | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Тарутино | 6 од. зб., 1926-1938 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 800 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Трояни | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с. Трояны | 5 од. зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

  

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 
   

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

   

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ