Фонди 801-900 дорадянського періоду 

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 
 

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 

 

Ф. 801 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Пропокле | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пропокле | 5 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 802 - Пост жандармського легіону повітуЧетатя-Албе, с. Тетерешть | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Тэтэрешть | 4 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 803 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Успенка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Успенка | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 804 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Фараонь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Фараонь | 6 од.зб., 1930-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 805 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Фріденсталь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Фриденсталь | 4 од.зб., 1933-1939 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 806 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Хасан-Батир | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Хасан-Батыр | 5 од.зб., 1918-1936 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 807 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Шагань | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Шагань | 18 од.зб., 1928-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 808 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ярославка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Ярославка | 5 од.зб., 1932-1936 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 809 - Пост жандармського легіонуповітуЧетатя-Албе, с. Акембет | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Акембет | 1 од.зб., 1938 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 810 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Купорань | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Купорань | 5 од.зб., 1928-1936 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 811 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ліхтенталь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Лихтенталь | 9 од.зб., 1932-1938 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 812 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Маразлій | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Маразлий | 3 од.зб., 1932-1937 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 813 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Миколаєнь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Николаень | 1 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 814 - Вилківська прикордонна поліція | Вилковская пограничная полиция, г.Вилково | 1 од.зб., 1925 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 815 - Ізмаїльська міська бригада сигуранци | Измаильская городская бригада сигуранцы, г.Измаил | 7 од.зб., 1921-1928 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 816 - Прикордонна поліція, м. Рені | Пограничная полиция, г.Рени | 1 од.зб., 1924 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 817 - Прикордонна поліція м. Четатя-Албе | Пограничная полиция, г.Четатя-Албе | 3 од.зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 818 - Пост жандармського легіону Ізмаїльського повіту, с. Чишлія | Пост жандармского легиона Измаильского уезда, с. Чишлия | 5 од.зб., 1931-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 819 - Пост жандармського легіону Ізмаїльського повіту, с. Некрасівка-Ноуе | Пост жандармского легиона Измаильского уезда, с.Некрасовка Ноуэ | 1 од.зб., 1935 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 820 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Кебабча | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Кебабча | 1 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 821 - Секція Ізмаїльського повітового жандармського легіону, с. Івенешть-Ной | Секция жандармского легиона Измаильского уезда, с.Ивэнешть-Ной | 1 од.зб., 1930 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 822 - Пост жандармського легіон уповіту Четатя-Албе, с. Гура-Рошіє | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Гура-Рошие | 5 од.зб., 1931-1936 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 823 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Сарата | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Сарата | 1 од.зб., 1933 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 824 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Дивізія | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Дивизия | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 825 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Михайлень | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Михайлень | 3 од.зб., 1932-1935 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 826 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Манашь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Манашь | 3 од.зб., 1933-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 827 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Каплань | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Каплань | 2 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 828 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Кулевча | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Кулевча | 1 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 829 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Апбе, с. Тузли | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Тузлы | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 830 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Красна | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Красна | 1 од.зб., 1931-1932 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 831 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Царичанка-Ноуе | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Царичанка-Ноуэ | 2 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 832 - Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с.Недеждя | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Нэдеждя | 3 од.зб., 1933-1936 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 833 - Повітовий комітет Партії аграрної спідки Румунії, м. Четатя-Албе | Уездный комитет партии аграрного союза Румынии, г. Четатя-Албе | 7 од.зб., 1933-1936 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 834 - Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Царичанка-Вєкє | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Царичанка-Веке | 2 од.зб., 1933-1939 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 835 - Пост жандармського легіону с. Пєтроаса, повіт Четатя-Албе | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пьетроаса | 1 од.зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 836 - Пост жандармського легіону с. Кодеєшть, повіт Четатя-Албе | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Кодэешть | 1 од.зб., 1934 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 837 - Повітовий комітет партії Фронту національного відродження, м. Четатя-Албе | Уездный Комитет партии фронта Национального возрождения, г. Четатя-Албе | 1 од.зб., 1939-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 838 - Примарія м. Ізмаїла | Примария г.Измаила | 34 од.зб., 1931-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 839 - Ізмаїльський повітовий трибунал | Уездный трибунал г. Измаил | 1 од.зб., 1932-1937 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 840 - Нижньо-Дунайська епископія, м. Ізмаїл | Нижне-Дунайская епископия, г.Измаил | 316 од.зб., 1930-1944 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 841 - Префектура повіту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе | Уездная префектура, г.Четатя-Албе | 25 од.зб., 1919-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 842 - Жандармський легіон, м. Четатя-Албе | Жандармский легион г.Четатя-Албе | 240 од.зб., 1918-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 843 - Жандармський легіон, м. Ізмаїл | Жандармский легион г.Измаил | 13 од.зб., 1925-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 844 - Ізмаїльське повітове поліцейське управління | Измаильское уездное управление полиции г.Измаил | 21 од.зб., 1922-1942 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 845 - Вилківський міський комісаріат поліції | Вилковский городской комиссариат полиции, г.Вилково | 108 од.зб., 1918-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 846 - Вилківська міська бригада сигуранци | Вилковская городская бригада сигуранцы, г.Вилково | 74 од.зб., 1919-1930 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 847 - Прикордонний загін управління поліції повіту Четатя-Албе, с. Олонешть | Пограничный отряд управления полиции уезда Четатя-Албе, с.Олонешть | 57 од.зб., 1920-1935 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 848 - Прикордонний загін управління поліції повіту Четатя-Албе, с. Паланка | Пограничный отряд управления полиции уезда Четатя-Албе, с. Паланка | 50 од.зб., 1919-1935 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 849 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Будаки-Кордон | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Будаки-Кордон | 34 од.зб., 1923-1933 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 850 - Ізмаїльська в'язниця | Измаильская тюрьма, г. Измаил | 82 од.зб., 1924-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 851 - Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Будаки | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Будаки | 7 од.зб., 1930-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 852 - Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ведень | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Вэдень | 6 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 853 - Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Волонтирь | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Волонтырь | 16 од.зб., 1932-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 854 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Дачія | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Дачия | 4 од.зб., 1927-1939 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 855 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Золокарь | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Золокарь | 15 од.зб., 1925-1939 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 856 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Апбе с. Козаче | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Козачье | 2 од.зб., 1932-1933 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 857 - Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Пошталь | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пошталь | 10 од.зб., 1927-1929 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 858 - Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Пепушой | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пэпушой | 12 од.зб., 1925-1932 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 859 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Пепушой | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Пэпушой | 7 од.зб., 1928-1938 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 860 - Пост жандармського легіонуповітуЧетатя-Албе, с. Вілянка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Вилянка | 5 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 861 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Селіогло | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Селиогло | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 862 - Секція жандармського легіону повггу Четатя-Албе, с. Старокозаче | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Староказачье | 2 од.зб., 1929-1930 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 863 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе с. Сергіївка | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Сергеевка | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 864 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Серерія | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Сэрэрия | 15 од.зб., 1930-1937 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 865 - Пост жандармського легіону повггу Четатя-Албе, с. Турлаки | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Турлаки | 2 од.зб., 1929-1933 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 866 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Шабо | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Шабо | 2 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 867 - Поліція порту Четатя-Албе | Полиция порта, г.Четатя-Албе | 73 од.зб., 1918-1929 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 868 - Прикордонний загін управління поліції повіту Четатя-Албе, с. Тузли | Пограничный отряд управления полиции уезда Четатя-Албе, с. Тузлы | 46 од.зб., 1919-1933 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 869 - Болградський міський комісаріат поліції | Болградский городской комиссариат полиции | 29 од.зб., 1922-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 870 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Мартаза | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Мартаза | 2 од.зб., 1933-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 871 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Ташлик | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Ташлык | 1 од.зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 872 - Ренійський міський комісаріат поліції | Ренийский городской комиссариат полиции | 37 од.зб., 1927-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 873 - Кілійський міський комісаріат поліції | Килийский городской комиссариат полиции | 138 од.зб., 1918-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 874 - Тетерештська бригада сигуранци, с Тетерешть | Бригада сигуранцы с. Тэтэрешть, уезд Четатя-Албе | 20 од.зб., 1928-1929 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 875 - Ренійська міська бригада сигуранци | Ренийская городская бригада сигуранцы | 3 од.зб., 1920-1928 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 876 - Будаки-Кордонний загін управління поліції повіту Четатя-Албе | Отряд управления полиции уезда Четатя-Албе, с.Будаки-Кардон | 1 од.зб., 1937 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 877 - Кілійська міська бригада сигуранци | Килийская городская бригада сигуранцы, г. Килия | 31 од.зб., 1918-1928 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 878 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Хан-Кишла | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Хан-Кышла | 1 од.зб., 1933 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 879 - Пост жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Максбург | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Максбург | 3 од.зб., 1932 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 880 - Секція жандармського легіону повіту Четатя-Албе, с. Шабо | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Шабо | 4 од.зб., 1925-1926 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 881 - Секція жандармською легіону повіту Четатя-Албе, с. Байрамча | Секция жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Байрамча | 1 од.зб., 1936 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 882 - Пост Ізмаїльського повітового жандармського легіону, с. Дунерянка | Пост жандармского легиона Измаильского уезда, с.Дунэрянка | 5 од.зб., 1932-1934 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 883 - Болградська міська бригада сигуранци | Болградская городская бригада сигуранцы, г.Болград | 1 од.зб., 1927 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 884 - 1-е відділення префектури поліції в м.Четатя-Албе | 1-е отделение префектуры полиции в г. Четатя-Албе | 8 од.зб., 1919-1936 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 885 - 2-ге відділення префектури поліції в м. Четатя-Албе | 2-е отделение префектуры полиции в г. Четатя-Албе | 4 од.зб., 1929-1938 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 886 - В'язниця Четатя-Албе | Тюрьма г. Четатя-Албе | 22 од.зб., 1921-1942 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 887 - Прокуратура Ізмаїльського повітового трибуналу | Прокуратура уездного трибунала, г. Измаил | 4 од.зб., 1932-1935 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 888 - 3-є відділення префектури поліції в м. Четатя-Албе | 3-е отделение префектуры полиции в г. Четатя-Албе | 10 од.зб., 1921-1938 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 889 - Військовий трибунал 3-го румунського армійського корпусу, м. Галац | Военный трибунал 3-го румынского армейского корпуса, г.Галац | 4 од.зб., 1938-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 890 - Пост жандармського легіону повітуЧетатя-Албе, с. Вайсал | Пост жандармского легиона уезда Четатя-Албе, с.Вайсал | 1 од.зб., 1926 р.   Опис:   [1]  

 

Ф. 891 - Управління поліції повіту Чегатя-Албе | Уездное управление полиции, г.Четатя-Албе | 738 од.зб., 1918-1940 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 892 - Спеціальна служба сигуранци повіту Четатя-Албе, м. Четатя-Албе | Специальная служба сигуранцы уезда Четатя-Албе, г.Четатя-Албе | 203 од.зб., 1918-1930 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 893 - Уповноважений Міністерства землеробства із заготівель продовольства і фуражу для діючих армі | Уполномоченный Министерства земледелия по заготовкам продовольствия и фуража для действующих армий, г. Одесса | 4 од.зб., 1915-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 894 - Євангелічно-лютеранські парафії м. Одеси, німецьких поселень Херсонської, Бессарабської, Херсонської, Катеринославської та Таврійської губерній; Єванеглічно-реформатські парафії м. Одеси, с. Нейдорф (Карманове) Тираспільского повіту Херсонської губернії | Евангелическо-лютеранские парафии г. Одессы, немецких поселений Херсонской, Бессарабской, Екатеринославской и Таврической губерний; Евангелическо-реформаторские парафии г. Одессы, с. Нейдорф (Карманово) Тираспольского уезда Херсонской губернии | 50 од.зб., 1899-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 895 - Колекція: «Архітектурні об'єкти м. Одеси та інших міст Причорномор'я» | Коллекция: «Архитектурные объекты Одессы и других городов Причерноморья» | 482 од.зб., 1784-1924 рр.   Опис:   [1]   Також див.: Архитектурные объекты г. Одессы и других городов Причерноморья конец ХVIII - начало ХХ ст.: Чертежи, планы, рисунки, гравюры, литографии. Каталог / Сост. В.Ю.Алексеева. - Одесса, 2003. - 224 с. (Труды Государственного архива Одесской области, Т. Х)

 

Ф. 896 - Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Ананьївського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Ананьевского районного управления юстиции Одесской области | 132 од.зб., 1890-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 897 - Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Арцизського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Арцизского районного управления юстиции Одесской области | 362 од.зб., 1871-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]  

 

Ф. 898 - Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Балтського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Балтского районного управления юстиции Одесской области | 367 од.зб., 1848-1921 рр.   Описи:   [1]   [1a]   [2]   [2a]  

 

Ф. 899 - Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Березівського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Березовского районного управления юстиции Одесской области | 64 од.зб., 1885-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 900 - Колекція метричних книг відділу реєстрації актів цивільного стану Білгород-Дністровського районного управління юстиції Одеської області | Коллекция метрических книг отдела регистрации актов гражданского состояния Белгород-Днестровского районного управления юстиции Одесской области | 332 од.зб., 1870-1934 рр.   Описи:   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]  

  

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 
   

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

   

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ