Формування НАФ 

 

План–графік проведення перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду на 2015 рік

 


 

План–графік проведення перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду на 2014 рік


Список джерел формування Національного архівного фонду у зоні комплектування


Вимоги до складення номенклатури справ


Вимоги до оформлення документів, що подаються на розгляд Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області


Методика передавання електронних документів до архіву установи та забезпечення збереженості електронних документів


Методичні рекомендації щодо експертизи цінності документів постійного зберігання вищих та середніх учбових закладів