21.05.2018

Надходження до Держархіву: документи постійного зберігання Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової


21 травня 2018 року. На державне зберігання до Державного архіву Одеської області прийняті документи постійного зберігання Одеської національної музичної академії (тоді - державної консерваторії) імені А.В.Нежданової за 1980-1986 роки, серед яких річні плани, звіти по науково-дослідній та навчально-методичній роботі, протоколи засідань Вченої ради, кафедр та приймальної комісії консерваторії, штатні формуляри професорсько-викладацького складу, штатні розписи, річні звіти з основної діяльності консерваторії з додатками, річні статистичні звіти про наукову роботу та про роботу з кадрами, кошториси, річні фінансові звіти в кількості 127 од. зб.