30.05.2018

Тематична перевірка роботи служби діловодства Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»


30 травня 2018 року архівістом І категорії відділу формування НАФ та діловодства Лісунець Людмилою Ігорівною проведено тематичну перевірку роботи служби діловодства Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Навчальний заклад є джерелом формування Національного архівного фонду і тривалий час співпрацює з Державним архівом Одеської області. У Держархіві зберігаються документи університету за 1941-1986 рр.

У ході перевірки встановлено, що за ведення діловодства в університеті відповідає загальний відділ. Діяльність працівників підрозділу регламентують посадові інструкції, що відповідають вимогам типових професійно-кваліфікаційних характеристик та охоплюють усі функції і напрями діяльності підрозділу.

Для встановлення загальних правил документування управлінської діяльності розроблена інструкція з діловодства, погоджена експертно-перевірною комісією Держархіву. Справи формуються відповідно до номенклатури справ. Правильна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в університеті і забезпечує ефективну роботу працівників загального відділу. За результатами перевірки надані рекомендації щодо упорядкування справ постійного строку зберігання та з кадрових питань за 1987-2015 рр., і передавання документів НАФ на державне зберігання за 1987-2003 рр.