31.05.2018

Проведено засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області


31 травня 2018 року проведено засідання Експертно-перевірної комісії (ЕПК) Державного архіву Одеської області. На засіданні розглядалися наступні питання:

   1. Про ведення діловодства, стан зберігання, упорядкування документів та роботи експертної комісії Одеського обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки (доповідач архівіст І категорії відділу формування НАФ та діловодства Лісунець Л.І.). Рекомендовано включити до опису справ постійного зберігання фото, та відеодокументи.

   2. Про приймання фонду особового походження Голобородько І. В. – громадського діяча, члена історико-просвітницького, правозахисного та благодійного товариства «Меморіал» (доповідач архівіст І категорії відділу формування НАФ та діловодства Лісунець Л.І.). Доповідач звернула увагу, що представлена недостатня кількість особистих документів фондоутворювача і більшість документів відносяться до діяльності товариства «Меморіал», фонд якого вже представлений в Державному архіві Одеської області.

   3. Про виключення зі Списку №1 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи на державне зберігання Державного підприємства «Одеський лінолеумний завод «Більшовик» (доповідач архівіст І категорії відділу формування НАФ та діловодства Лісунець Л.І.). Прийнято рішення продовжити розшук документів Національного архівного фонду та з особового складу для передавання їх на зберігання до Державного архіву Одеської області та Департаменту архівної справи та діловодства.

   4. Про виключення зі Списку №1 юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду, які передають документи на державне зберігання ВАТ «Транспортне будівництво «Одестрансбуд» (доповідач архівіст І категорії відділу формування НАФ та діловодства Лісунець Л.І.). Вирішили продовжити розшук місця перебування документів з особового складу.

   5. Про надходження та зберігання електронних варіантів описів фондів, що надходять до Держархіву (доповідач начальник відділу науково-довідкового апарату Штепко О.Ю.) Співдоповідач Виногловська С.В. повідомила, що на всі документи, що надходять на державне зберігання, обов’язково додаються електронні варіанти описів для створення елктронного довідкового апарату.

 

На засідання ЕПК були присутні представники Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області (ДАБІ) для розгляду питання щодо визначення строку зберігання декларацій про прийом в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Прийнято рішення зберігати їх згідно з Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 12.04.2012 № 578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884.

Погоджені і схвалені номенклатури, положення про експертні комісії, описи справ постійного зберігання та з особового складу, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.