03.07.2018

Надходження до Держархіву: документи Одеської митниці за 2004-2007 роки


3 липня 2018 року на зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли документи Одеської митниці (фонд Р-962) за 2004-2007 роки в кількості 169 справ, серед яких: накази з основної діяльності, протоколи нарад керівного складу митниці, штатні розписи, кошториси доходів та витрат, річні статистичні звіти з основних напрямів діяльності, річні бухгалтерські звіти та баланси, звіти про перерахування грошових сум в державні фонди соціального страхування, зведені номенклатури справ. Також прийняті документи з особового складу за 1935-1946 роки, а саме: накази з особового складу, особові рахунки з нарахування заробітної плати, особові справи звільнених.