24.07.2018

Вітаємо головного наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату Держархіву О.О.Феденко з отриманням диплома кандидата історичних наук


24 липня 2018 року. Головний науковий співробітник відділу науково-довідкового апарату Державного архіву Одеської області О.О.Феденко отримала диплом кандидата історичних наук згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 5 липня 2018 р.


Успішний захист дисертації О.О.Феденко відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.235.01 в Інституті історії України НАН України 27 квітня 2018 року. Тема дисертації – «Роль італійської громади Одеси в соціально-економічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII – початку ХХ ст.». Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Бачинська Олена Анатоліївна, завідуюча кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова; офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Константінова Вікторія Миколаївна, професор кафедри історії і філософії Бердянського державного педагогічного університету; кандидат історичних наук Шевченко Валентина Віталіївна, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України. Після завершення обговорення члени спеціалізованої вченої ради одностайно прийняли рішення про присудження О.О.Феденко наукового ступеню кандидат історичних наук за спеціальністю «історія України».

Колектив Державного архіву Одеської області щиро вітає Олену Олексіївну з отриманням диплома кандидата історичних наук та бажає їй нових наукових та кар’єрних звершень!