01.11.2018

Публікації співробітників Держархіву: стаття О.О.Феденко на сторінках наукового видання «Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету»


1 листопада 2018 року було видано друком статтю головного наукового співробітника відділу науково-довідкового апарату Держархіву, к.і.н. Олени Олексіївни Феденко у фаховому виданні: Феденко О.О. Просопографічний портрет італійських купців 1-ої гільдії Одеси (1820-1860-і рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – Вип. 51. – С. 202-208.

У статті на основі українських та італійських архівних джерел вперше в історіографії поданий просопографічний портрет італійських купців 1-ої гільдії Одеси – Б. Понсіо, К. де Азарта, Дж. Порро, П.Казаретто, Г.Джерболіні, – які здійснювали зовнішню торгівлю у портах Південної України у 1820-1860-х рр.

Автором показано, що для ведення бізнесу в місті купці вкладали родинний або власний, переведений з Італії або зароблений на місті, капітал, який за декілька років давав багатотисячні прибутки шляхом експорту українського збіжжя у середземноморські порти (Геную, Марсель, Неаполь, Ніццу). Окрім економічної діяльності, вони займалися забудовою і благоустроєм міста, благодійництвом, а також обіймали посади в органах місцевої влади консульских установах іноземних держав, входили до стану почесних громадян міста. Не зважаючи на це, вони не поривали зав’язки з батьківщиною і за несприятливих економічних обставинах закривали бізнес в Одесі, переводячи капітал до Італії.