16.01.2019

Надходження до Держархіву: документи Управління інформаційної діяльності Одеської обласної державної адміністрації за 2000-2016 роки


16 січня 2019 року на зберігання до Державного архіву Одеської області вперше надійшли документи Управління інформаційної діяльності Одеської обласної державної адміністрації (фонд 8322) в зв'язку з ліквідацією відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 19.08.2015 № 502/А-2015. Прийняті матеріали за 2000-2016 роки у кількості 121 справи.

Серед документів, що надійшли: накази з основної діяльності, положення про відділи управління, квартальні плани роботи та звіти з виконання планів, штатні розписи, річні кошториси, плани асигнувань, річні баланси та річні фінансові звіти, річні статистичні звіти, листування, документи стосовно видачі Свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції.