28.02.2019

Засідання Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області


28 лютого 2019 року відбулось засідання Науково-методичної ради Державного архіву Одеської області на якому були розглянуті питання:

- Затвердження складу НМР, редакційних колегій та робочих груп архівних видань (доповідач – секретар НМР, головний науковий співробітник С.М.Герасимова, співдоповідачі – члени НМР);

- План роботи НМР Держархіву на 2019 рік: виставкова, науково-видавнича та методична робота (доповідач – секретар НМР, головний науковий співробітник С.М.Герасимова, співдоповідачі – члени НМР);

- Про класифікацію документів Національного архівного фонду та періодизацію фондів (доповідач – начальник відділу зберігання, обліку та фізичної схоронності документів НАФ С.В.Виногловська);

- Про найменування файлів фонду користування та порядок розміщення копій на сервері Держархіву (співдоповідачі: начальник відділу зберігання, обліку та фізичної схоронності документів НАФ С.В.Виногловська; заступник голови НМР, головний науковий співробітник С.Є.Березін);

- Про стан підготовки наукових статей (співдоповідачі: начальник відділу науково-довідкового апарату, к.і.н. О.Ю.Штепко; заступник голови НМР, головний науковий співробітник С.Є.Березін; секретар НМР, головний науковий співробітник С.М.Герасимова);

- Різне.

 

 

_