13.03.2019

Методичне заняття: лекція професора Н.М.Діанової для співробітників Держархіву


13 березня 2019 року для співробітників Державного архіву Одеської області, професор кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, доктор історичних наук Наталія Миколаївна Діанова прочитала лекцію, присвячену методиці написання наукової статті та сучасним вимогам до оформлення публікацій.

В рамках методичного заняття відбулася презентація наукового збірника «Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на півдні України», на сторінках якого публікуються різноманітні джерела і дослідження з історії краю.