19.03.2019


19 березня 2019 року. Видано друком публікацію головного наукового співробітника Держархіву Сергія Березіна «Леопольд Воєводський: досвід наукової біографістики» в збірці «Польща і Україна: проблеми і перспективи»: Berezin, S. (2019). Leopold Voevodsky: experience of academic biography. In: M. Apollo, M. Krupska-Klimczak (Eds.), Poland and Ukraine: Problems and prospects (pp. 259-285). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

На сторінках видання опубліковано матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Природа–Людина–Культура» (Республіка Польща: Педагогічний університет імені Комісії народної освіти у Кракові, 23-25 червня 2017 року), до програми якої увійшла доповідь одеського архівіста «Поляки у розвитку науки в Одесі: професор Леопольд Воєводський»: Berezin, S. (2017). Poles in the development of science in Odessa: Professor Leopold Woewodsky. In: Książka Abstraktów III Międzynarodowej VIII Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej “Natura Człowiek Kultura” (p. 205). Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

В тезах доповіді та у статті в збірці, автором висвітлюються маловідомі факти біографії Л.Ф.Воєводського (1846-1901) – автора інноваційних для свого часу праць («Каннибализм в греческих мифах», 1875; «Введение в мифологию “Одиссеи”», 1882 та ін.); доцента (1875), згодом – ординарного професора (1882) історико-філологічного факультету Новоросійського університету, в стінах якого він викладав класичну філологію, давньогрецьку історію, філософію і міфологію. Своєю понад двадцятип’ятирічною науковою і педагогічною діяльністю вчений зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного антикознавства, а його неординарна постать – стала яскравою сторінкою в історії польської громади та суспільного життя Одеси. Стаття є продовженням попередніх досліджень архівіста, результати яких опубліковані у наукових виданнях і оприлюднені на міжнародних конференціях, в тому числі й за участі польських колег; на підґрунті нових матеріалів з Державного архіву Одеської області та документів із фондів інших архівних і бібліотечних установ Одеси та інших міст, публікація уточнює, доповнює та узагальнює існуючі в історіографії свідоцтва про видатного вченого.


_