26.03.2019

Надходження до Держархіву: документи Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря за 2004-2012 роки


26 березня 2019 року. На зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли документи Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря (фонд Р-8207) в зв'язку с ліквідацією відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30.09.2011 № 359. Прийняті матеріали за 2004-2012 роки в кількості 151 справи. Серед документів, що надійшли: накази з основної діяльності, положення про структурні підрозділи інспекції, посадові інструкції державних службовців, протоколи засідань конкурсної комісії, документи про моніторинг якості вод Чорного моря, журнали обліку результатів аналізів морської води та атмосферного повітря, кошториси видатків та штатні розписи, річні статистичні та бухгалтерські звіти, тексти статей про екологічні проблеми Причорномор'я, передані і опубліковані в засобах масової інформації, акти ревізії фінансово-господарської діяльності інспекції.