14.05.2019

Нові надходження до Держархіву: документи доктора історичних наук Урсу Дмитра Павловича


14 травня 2019 року. Фонд особового походження Урсу Дмитра Павловича, доктора історичних наук, професора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, історіографа (Р-8275) поповнився новими документами в кількості 52 од. зб. за 1939-2017 роки, що були прийняті на державне зберігання Державним архівом Одеської області. Нові надходження містять біографічні документи, записні книжки, матеріали службової та наукової діяльності, звіти про зарубіжні поїздки, статті зі сходознавства та історії кримських татар та Криму, матеріали і публікації з історії Великої Вітчизняної війни, з теорії та історії науки, методології та реформи вищої школи, відгуки та рецензії на роботи інших авторів, мемуари, листування, фотографії, музейні предмети.