04.06.2019

Установча конференція з архівної практики студентів ОНУ імені І.І.Мечникова


4 червня 2019 року. Керівники архівної практики студентів вищих навчальних закладів у Державному архіві Одеської області – начальник відділу науково-довідкового апарату, к.і.н. Олена Штепко, головний науковий співробітник Сергій Березін та керівник практики від Одеського національного університету імені І.І.Мечникова – заступник декана факультету історії та філософії, доцент кафедри історії України, к.і.н. Олена Синявська, – провели у приміщенні факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова установчу конференцію для студентів ІІІ курсу, під час якої були вирішені організаційні питання проведення архівної практики, головними напрямками якої в поточному році є продовження каталогізації, укладання внутрішніх описів та електронної бази даних на справи фонду «Архів Управління Служби безпеки України в Одеській області» та інших фондів з документами репресивних органів тоталітарного радянського режиму; продовження систематизації та укладання електронної бази даних на етнографічні матеріали з унікального фонду-колекції П.Т.Маркушевського; допомога по упорядкуванню каталогу та інвентаризації бібліотечного фонду Держархіву та інші види робот передбачених за навчальним планом та програмою проведення практики відповідно до договору між Державним архівом Одеської області та Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова. 

Шановні дослідники та відвідувачі Державного архіву Одеської області! Нагадуємо що у зв’язку з плановим проведенням архівної практики студентів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова та Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, на період проведення практики тимчасово буде припинено обслуговування відвідувачів в читальних залах Держархіву: в головному корпусі (вул. Жуковського, буд. 18) – з 21 червня по 19 липня 2019 року; в корпусі №2 (вул. Пироговська, буд. 29) – з 18 червня по 19 липня 2019 року.

_