22.07.2019

В Держархіві завершено практику студентів вищих навчальних закладів міста Одеси


22 липня 2019 року в Державному архіві Одеської області завершено щорічну студентську практику, в якій впродовж червня-липня брали участь 52 студенти ІІ курсу історико-філософського відділення соціально-гуманітарного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського та ІІІ курсу факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (керівники практики: від Держархіву – к.і.н., начальник відділу науково-довідкового апарату О.Ю.Штепко, головний науковий співробітник С.Є.Березін; від ПНПУ – к.і.н., доцент кафедри історії України С.М.Гізер; від ОНУ – к.і.н., доцент кафедри історії України, заступник декана О.О.Синявська). За програмою, архівна практика студентів розподілялась на теоретичні заняття та практичну роботу.

Студенти ПНПУ прослухали скорочений лекційний курс, на якому ознайомились з історією розвитку, законодавчою базою діяльності та структурою системи архівних установ України, з історією архівної справи на Одещині, зі структурою та функціями Держархіву, складом його фондів і науково-довідковим апаратом; ознайомились з правилами та нормативами зберігання документів і відвідали з екскурсією архівосховища.

На практичній частині, студенти продовжили створення науково-довідкового апарату до фонду Р-8065 «Архів Управління Служби безпеки України в Одеській області» та розпочали роботу по упорядкуванню та систематизації каталогу Держархіву – а саме, іменної картотеки до справ з фондів 6 «Опікунський комітет об іноземних поселенцях Півдня Росії», 16 «Одеська міська управа» та 39 «Одеський міський рабинат».

Практиканти з ОНУ прослухали загальний лекційний курс із архівознавства впродовж учбового року, тому в Держархіві отримали поглиблену інформацію по темах «Методика самостійної дослідницької роботи і використання інформації документів історико-біографічного характеру» і «Фонд “Архів Управління Служби безпеки України в Одеській області”: формування, склад, використання», ознайомились з правилами та нормативами зберігання документів і відвідали архівосховища.

Під час практичної роботи, студенти ОНУ також займались укладанням науково-довідкового апарату (по справах фонду Р-8065) і систематизацією каталогу (фонди 6, 16, 39), окрім того – долучились до упорядкування іменної картотеки на осіб християнського віросповідання, народжених в місті Одесі наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіч та продовжили роботу над проектом по створенню електронної бази даних на фольклорно-етнографічні матеріали з фонду-колекції П.Т.Маркушевського (фонд Р-8259).

За підсумками цьогорічної архівної практики в Державному архіві Одеської області, студенти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського та Одеського національного університету імені І.І.Мечникова опрацювали 640 одиниць зберігання з інформацією про безвинно постраждалих від тоталітарного комуністичного режиму громадян, на яких було укладено 1060 іменних карток; упорядкували 20487 карток каталогу народжених та 10834 картки на осіб, що мешкали в Одесі та передмістях в дорадянський період; підготували 478 анотацій на фольклорно-етнографічні матеріали.

 

 

 

 

_