22.01.2020

Поновлення виставки «Революційна доба на Одещині 1917- 1920» до Дня Соборності України .


Державний архів Одеської області поновлює виставку унікальних документів з фондів «Одеська міська управа» (ф. 16), «Управління Одеського поштово-телеграфного округу» (ф. 307), «Одеська рада робочих депутатів і представників армії та флоту» (ф. Р-3829), особового фонду професора І.А.Лінниченка (ф. 153), фотокопії брошур та листівок з «Колекції журналіста І.Р.Бродовського» (бібліотечний фонд Держархіву). Документи періоду 1917 -1920 років.