02.09.2020

Нові надходження до Держархіву управлінської та науково-дослідницької документації


На зберігання до Державного архіву Одеської області надійшли документи Одеського державного економічного університету (фонд Р-5519) у зв'язку із закінченням строків зберігання в установі. Прийняті матеріали за 1994-2009 роки в кількості 755 справ. Документи, що надійшли: накази з основної діяльності, протоколи засідань Вченої ради, кафедр та спеціалізованої ради із захисту дисертацій, плани та звіти роботи Вченої ради, факультетів, деканатів та кафедр на навчальні роки, аналізи роботи з прийому студентів, річні статистичні звіти про роботу аспірантури та докторантури, заключні звіти з тематичних науково-дослідницьких робіт, річні бухгалтерські звіти.