18.06.2020

Підведення підсумку роботи Державного архіву Одеської області у період карантину


Підсумки роботи архіву у березні-травні 2020 року обговорено на робочій нараді, яку провів директор Державного архіву Одеської області 15.06.2020 за участі керівників структурних підрозділів архіву.

Із виступів учасників зібрання, попри  карантинні обмеження, тривала робота на всіх ключових напрямках. Зокрема, виконувалися запити громадян і юридичних осіб, а отже, задовольнялися їх потреби в отриманні архівної інформації, здійснювалися також заходи щодо наповнення документами фондів архівів та їх зберігання.

Аналізуючи роботу держархіву, учасники наради звернули увагу на такі питання, як державний облік документів Національного архівного фонду, забезпечення ведення системи облікових документів  і збереженості документів НАФ, їх оцифрування (сканування), використання інформації документів, створення довідкового апарату, робота ЄПК, здійснення державної політики в управлінні архівною справою і діловодством на території області, комплектування архіву та архівних установ області.

Незважаючи на обмежувальні карантинні заходи, Державний архів Одеської області виконав значний обсяг робіт. За цей період, зокрема, організовано приймання 291 архівної справи від відомчих архівів.

Видано працівникам архіву для розгляду звернень громадян і юридичних осіб та підготовки виставок 10631 справу та 964 описи.

Тривали роботи щодо поповнення державної інформаційної системи «Національний каталог програми «Архівні фонди України» внесено доповнення по 324 фондам.

Продовжувалось виконання Державної «Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2020 – 2024 роки». Державним архівом Одеської області перевірено 21085 справ, архівними установами області перевірено 114321 справи.

Відреставровані 13 справ 1890 аркушів. Підшито 173 справи та описи, брошуровано 23586 аркушів.

Оцифровано 67 справ дорадянського періоду та 183 справи радянського періоду. Загалом виготовлено 23615 сканкопій. Розміщені на сайті алфавітні покажчики до метричних книг Одеського равинату.

Проводилася робота з удосконалення описів фонду 903 та описали фонд особового походження письменника, журналіста, науковця, громадського діяча Сушинського Б. І. (Р- 8306). До опису включено 75 справ.

Схвалено на ЕПК 5147 од. зб. управлінської документації; 75 од. зб. документів особового походження та погоджено на ЕПК 4547 од. зб. описів справ з особового складу, 30 номенклатур справ, 8 інструкцій з діловодства, 4 положень про ЕК.

Розглянуто 697 звернень, які надходили до архіву поштовим зв’язком та електронною поштою (305 – запити фізичних осіб з питань отримання довідок соціально-правового, правового, персонального та майнового характеру; 88 – запитів юридичних та фізичних осіб іноземних держав; 288 – запити юридичних осіб з питань отримання довідок соціально-правового, правового, персонального та майнового характеру; 11 – звернень громадян з питань роботи архіву; 5 – запитів на отримання публічної інформації), та виконано  959 запитів на архівні інформації. Підготовлено 2 виставки.  Архівними установами області виконано 2984 запити.