13.07.2020

Перший досвід роботи в архіві здобули студенти факультету історії та філософії ОНУ ім. І. І. Мечникова


З 30 червня по 10 липня 2020 р. 22 студенти III курсу денної форми навчання спеціальності «Історія та археологія» факультету історії та філософії ОНУ ім. І. І. Мечникова пройшли архівну практику.

Державний архів Одеської області й в період карантинних обмежень створив умови для безпечного та якісного набуття навичок роботи в архіві. Розпочалася практика з установчої конференції, на якій студенти отримали інструктажі з техніки безпеки, познайомилися з роботою Держархіву в цілому та його відділів. Практика включила основні напрямки роботи архіву:

- у відділі зберігання, обліку та фізичної схоронності документів НАФ: знайомство з обліком документів НАФ, робота в архівосховищі;

- у відділі науково-довідкового апарату: складання покажчиків, електронних описів, систематизували картотеку;

- у відділі використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків: ознайомлення з правилами виконання та систематизації запитів соціально-правового характеру, тематичних та персональних запитів, а також і виконання запитів, зокрема визначення кола фондів за темою запиту. Студенти навчилися також працювати з путівниками, оформляти замовлення на видачу описів і справ та працювати з ними;

- у відділі формування НАФ та діловодства: практиканти познайомилися з роботою відомчого архіву Одеського національного університету.

За час практики студенти під керівництвом працівників архіву створили 2753 картки для картотеки християн, народжених в Одесі та передмістях у 1885 р. (фонд 37 Херсонської духовної консисторії), зісканували 3464 картки з картотеки християн, народжених м. Одеси у 1906 р. та 11 метричних книг (2492 кадри).