08.02.2021

Практика студентів Одеського національного університету імені І.І.Мечникова у Державному архіві Одеської області


8 лютого 2021 року на базі Державного архіву Одеської області розпочалась щорічна студентська практика студентів 3 курсу факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (керівники практики: від Держархіву – заступник директора - начальник відділу використання документів Національного архівного фонду, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Крачков Сергій Миколайович від ОНУ – к.і.н., доцент кафедри історії України, заступник декана Синявська Олена Олександрівна).

За програмою, архівна практика студентів розподіляється на теоретичні заняття та практичну роботу.

Практиканти з Одеського національного університету імені І.І.Мечникова прослухали загальний лекційний курс із архівознавства впродовж навчального року, тому в Державному архіві Одеської області отримають поглиблену інформацію по темі «Методика самостійної дослідницької роботи і використання інформації документів історико-біографічного характеру»: формування, склад, використання», ознайомляться з правилами та нормативами зберігання документів і відвідають архівосховища.

Під час практичної роботи, студенти ОНУ також займуться укладанням науково-довідкового апарату (по справах фонду Р-8065) і систематизацією каталогу (фонди 6, 16, 39), окрім того – долучаться до упорядкування іменної картотеки на осіб християнського віросповідання, народжених в місті Одесі наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіч та продовжать роботу над проектом по створенню електронної бази даних на іменної картотеки на осіб християнського віросповідання.