30.07.2020

Засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області


30 липня 2020 року відбулося чергове дистанційне засідання експертно- перевірної комісії Державного архіву Одеської області з порядком денним: 

1. Про надання пропозицій та зауважень до нової редакції Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій із зазначенням строків зберігання документів:

2. Про розгляд анотованого переліку унікальних документів НАФ, що зберігаються в ДАОО

3. Про вилучення документів з НАФ фонду Р-1914 «Одеська обласна рада промислових кооперацій»

4. Про вилучення документів з НАФ фонду 8021 «Одеська обласна державна адміністрація»

5. Про вилучення документів з НАФ фонду Р-83 «Головне управління житлово-комунального господарства, енергетики та енергозбереження Одеської обласної державної адміністрації»

6. Про вилучення документів з НАФ фондів 8077, 8078, 8079, 8080 окружних виборчих комісій № 133, № 134, № 135, № 136 з виборів народних депутатів

7. Про затвердження положень про архівні підрозділи та експертні комісії, номенклатур справ, описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ