29.02.2016

Офіційно: позиція Державного архіву Одеської області, Громадської ради при Держархіві та Громадської ініціативи «Друзі архіву»


 

Позиція Державного архіву Одеської області,

Громадської ради при Держархіві

та Громадської ініціативи «Друзі архіву»

щодо ситуації, пов’язаної з рішенням Одеської обласної ради

від 19 лютого 2016 року

 

1. Понад 70 років юридичною адресою Державного архіву Одеської області є вулиця Жуковського, 18 (будівля колишньої Бродської синагоги). З 1980-х років приміщення знаходиться в аварійному стані. У 2003 року руйнування будівлі значно посилилось. (Див. офіційну довідку: http://archive.odessa.gov.ua/novosti/160223_dovidka-stan_budivli/). З цього ж 2003 року керівництво Держархіву постійно ставить питання про необхідність переведення архіву у нове приміщення.

Останніми роками це стало ще більш нагальною потребою, бо вичерпані площі архівосховищ, немає можливості подальшого формування Національного архівного фонду, перебування у будівлі небезпечно для людей і документів.

Всі працівники Держархіву, дослідники, відвідувачі, друзі архіву вважають, що архів давно мав бути переведений до нового, сучасного та спеціально обладнаного архівного комплексу. Залишатися у нинішньому приміщенні згубно для архіву. 

 

2. Всі культові споруди, відібрані радянською владою у релігійних громад всіх віросповідань та конфесій, мають бути повернуті українською державою їхнім колишнім власникам або правонаступникам. У Держархіві зберігаються численні документи, що підтверджують права релігійних громад на ці споруди.

Колишня Бродська синагога має бути повернута іудейській релігійній громаді Одеси. За наявності у місті трьох іудейських релігійних громад лише вони самі мають вирішити хто є правонаступником у цьому питанні.

 

3. Послідовність дій у вирішенні цих питань однозначно є такою:

спочатку створення сучасного архівного комплексу в центральній частині міста Одеси,

переведення Державного архіву Одеської області до цього комплексу,

після цього — повернення іудейській релігійній громаді Одеси будинку колишньої Бродської синагоги.

 

4. Державний архів Одеської області відкритий для всіх без виключення, у тому числі національних громад Одещини. Дружні стосунки з іудейськими громадами, спільні проекти, дослідження, публікації були, є та будуть постійно. Ніхто й ніколи не зможе порушити ці зв’язки, бо архів — наше спільне надбання, скарбниця історії нашого краю, загальне національне надбання України. Документи Національного архівного фонду Держархіву Одеської області мають цінність також для всієї світової спільноти, бо тут зберігаються матеріали про історію багатьох народів світу (греків, іудеїв, німців, росіян, болгар, молдаван, поляків, французів, італійців, англійців тощо).

 

5. Рішення, прийняте 19 лютого 2016 року депутатами Одеської обласної ради про передачу колишньої Бродської синагоги Одеській іудейській релігійній громаді «Хабад Шомрей Шабос» через договір дарування, було непродуманим, непідготовленим, таким, що порушує права Державного архіву Одеської області, Державної архівної служби України та національні інтереси України щодо формування та збереження Національного архівного фонду. В рішенні також не йдеться про подальше збереження Бродської синагоги як пам’ятника архітектури і культової споруди.

 

6. Пропозиції щодо короткотермінового плану дій:

1). Провести юридичну експертизу проекту рішення, винесеного на сесію 19 лютого 2016 року щодо колишньої Бродської синагоги, процедури голосування на сесії та прийнятого рішення.

2). На наступній сесії Одеської обласної ради переглянути рішення про передачу колишньої Бродської синагоги Одеській іудейській релігійній громаді «Хабад Шомрей Шабос» і про оформлення договору дарування.

3). Сформувати робочу групу з представників усіх фракцій облради, представників Державного архіву Одеської області та Одеської іудейської релігійної громади «Хабад Шомрей Шабос», а також представників громадськості для підготовки нового рішення облради, яке буде враховувати інтереси всіх інституцій та громади Одеси в цілому.

Запропонувати депутатам міської ради долучитись до цієї роботи.

4). Запропонувати депутатам обласної та міської рад відвідати Держархів та ознайомитись зі станом справ.

5). Членам Громадської ради при Держархіві, Координаційної ради громадської ініціативи «Друзі архіву» та ЗМІ забезпечувати інформаційний супровід виконання цього плану дій та загальний моніторинг ситуації.

 

7. Вимоги Держархіву та громадськості:

1). Підготовка та ухвалення рішень стосовно Держархіву лише разом з Держархівом та громадськістю.

2). Виділення земельної ділянки площею не менше 0,5 га в центральній частині міста Одеси та фінансове забезпечення будівництва сучасного архівного комплексу.

3). Альтернативне рішення: надання Держархіву приміщення площею не менше 6 тис. кв. м в центральній частині міста Одеси та фінансове забезпечення його реконструкції під архів і обладнання за міжнародними стандартами архівної справи.

Мета:

створення в Одесі сучасного архівного комплексу,

об’єднання в ньому всіх документів Національного архівного фонду Одещини,

забезпечення розвитку Держархіву на наступні десятиліття.

 

Запрошуємо всіх, кого турбує майбутнє архіву, долучатися до громадської ініціативи «Друзі архіву». Реєстраційна форма тут: http://goo.gl/forms/cKqqyOjKy7 та на сайті архіву: http://archive.odessa.gov.ua/novosti/160224_druzi_arhivy-vstup/.

 

Просимо поширювати цю інформацію

 

Директор Державного архіву Одеської області 

В. В. Левчук

 

Голова Громадської ради при Держархіві,

голова Координаційної ради

громадської ініціативи «Друзі архіву»

Л. В. Ковальчук