02.03.2016

Звіт про Розширене засідання Громадської ради, 2.03.2016


2 березня 2016 року відбулось розширене засідання Громадської ради при Держархіві та Координаційної ради громадської ініціативи «Друзі архіву», присвячене проблемі нової будівлі для Держархіву. У засіданні також взяли участь працівники архіву, представники єврейських громад Одеси, депутати обласної ради, науковці, музейники, громадськість Одеси, представники засобів масової інформації. 

Директор Держархіву В.В.Левчук повідомив про контакти з керівництвом Одеської обласної ради, про те, що «тема Олександрівки закрита», що існує якась (поки не озвучена) пропозиція щодо нового приміщення для Держархіву. Разом з тим, він нагадав про існування законодавчих та нормативних актів, що визначають вимоги до будівлі архіву та умови зберігання Національного архівного фонду, і що далеко не кожне, навіть достатнє за площею приміщення, може бути задовільним для архіву. Тому головне: питання про нову будівлю для Держархіву має розглядатися та вирішуватися лише разом з Держархівом та громадськістю. 

В.В.Левчук також сказав про свою пропозицію — у другому корпусі Одеської облдержадміністрації та облради (вул. Канатна, 83) виділити декілька поверхів для кабінетів і читальних залів Держархіву та побудувати архівосховище за цим корпусом:

 

Заступник директора Держархіву Л.Г.Білоусова розповіла про численні листи підтримки, що надходять не лише від одеситів, а й з різних міст України та з-за кордону, про наукові проекти, які здійснюються Держархівом у міжнародному партнерстві, про різноманітні свідоцтва високого авторитету Державного архіву Одеської області у міжнародній науковій спільноті. Вона також підкреслила, що нове приміщення архіву має не лише строгого відповідати існуючим в Україні нормативам, але й враховувати світовий досвід побудови архівних споруд для належного зберігання та використання архівних фондів.

Л. Г. Білоусова зачитала список депутатів Одеської обласної ради — представників всіх шести політичних фракцій облради, які дали згоду увійти до робочої групи з проблем архіву:

Барський Олександр Леонідович (фракція ПП «Батьківщина»);
Булигін-Шрамко Сергій Віталійович (фракція ПП «Доверяй делам»);
Кащі Олександр Родіонович (фракція ПП «Наш край»);
Кобильніков Олексій Борисович (фракція ПП «Відродження»);
Свічинський Віталій Сергійович (фракція БПП «Солідарність»);
Фінік Владислав Васильович (фракція ПП «Опозиційний блок»).

Присутні на засіданні депутати О.Р.Кащі, С.В.Булигін-Шрамко та В.В.Фінік розповіли про те, як на сесії облради 19 лютого приймалось рішення стосовно колишньої Бродської синагоги, сказали, що багато хто з депутатів зараз займають іншу позицію з цього питання і що на наступну сесію треба підготувати нове рішення, в якому будуть враховані потреби як Держархіву, так і іудейських громад Одеси. Всі депутати сказали, що відвідання Держархіву справило на них велике враження. В.В.Фінік повідомив, що депутатська фракція «Опозиційний блок» подала до облради пропозицію про призупинення рішення, прийнятого 19 лютого. Депутати відзначили, що проект нового рішення має бути підготований разом з Держархівом та громадськістю.

Також виступили члени Громадської ради при Держархіві та Координаційної ради громадської ініціативи «Друзі архіву»: О.М.Келєр (директор ГНО «Інститут етнічних досліджень»), О.Є.Музичко (доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова), В.В.Левченко (доцент Одеського національного морського університету), А.А.Істратов (ГО «Кадровий резерв країни»), Д.Б.Волошенков («Благодійний фонд імені І.Куріса), Г.О.Місюк (науковий співробітник Одеського літературного музею), І.М.Перстньов (член Одеської єврейської традиційної громади), Ю.В.Нікітін (громадський діяч, член «Генерального протесту»), С.М.Єрмошкін (голова правління ГО «Одеський обласний Ромський конгрес»), С.В.Овчаренко (професор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України), Л.В.Ковальчук (директор Одеського академічного центру) та інші. Вони розвинули та доповнили тези, сформульовані в офіційній позиції Держархіву і громадськості та підкреслили хибність політизації даної ситуації. Архів — загальне надбання, скарбниця історії та культури, органічна складова життя всього суспільства. Тому представляти його інтереси має вся громада і всі політичні сили. Тут немає і не може бути конфлікту інтересів.

Також було відзначено, що ця ситуація є перевіркою як для представників влади, так і для громадянського суспільства, і вихід з неї треба шукати разом. Лише спільне, продумане, виважене рішення, з урахуванням інтересів всіх сторін буде на користь громаді Одеси і продемонструє нашу спроможність до цивілізованих відносин у суспільному житті.

 

Засідання відбулось в Одеській філії Грецького фонду культури (Красний пров., 20). Провела його голова Громадської ради при Держархіві та Координаційної ради громадської ініціативи «Друзі архіву» Л. В. Ковальчук.

 

Дякуємо представникам численних засобів масової інформації, які були присутні та постійно дають інформацію про розвиток ситуації з Держархівом.

 


 

Просимо долучатися до громадської ініціативи «Друзі архіву», заповнивши реєстраційну форму учасника.

 

Довідки за телефонами:

(048) 700 69 50, 098 413 83 26

Лідія Всеволодівна Ковальчук

 

_