Надходження: 2011 рік 

Надходження до бібліотечного фонду:     [2011]     [2012]     [2013]

 


 

Огляд нових надходжень до бібліотечного фонду архіву за 2011 рік

Січень

 

Березницький М.О. Кодима - мати Гіпаніса. - Одеса, 2010.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО автором - Миколою Олександровичем Березницьким. У виданні розглянуто історію поселень у басейні річки Кодими та самої річки: її виникнення, географічне положення, рельєф місцевості, гідрологічні умови, ландшафт, клімат, флору і фауну та ін. Також розглянуто чисельність населення з 1970 по 2008 рр., його національний склад, демографічну ситуацію, що погіршується з кожним роком від початку незалежності України. Автором подано розповідь про археологічні пам’ятки, розташовані в долині Кодими, давню історію краю, біографію відомих історичних постатей, які мали відношення до даної території. Також коротко розглянуто історію сіл Кодимського району. Видання ілюстровано знімками цікавих місць району та ін. В кінці книги міститься короткий хронограф основних історичних подій у регіоні річки Кодима, термінологічний словник, список використаних джерел.

 

Гарбузов Г.О. Одесса. Фотоальбом. - Одесса, 2010.
Альбом подаровано бібліотеці ДАОО автором - директором видавництва «Астропринт», кандидатом фізико-математичних наук, членом національного Союзу фотохудожників України, володарем унікальної колекції фототехніки радянських часів Геннадієм Олександровичем Гарбузовим. Фотохудожник присвятив свій альбом рідному місту Одесі - його красі, його незвичній архітектурі. Альбом містить знімки найгарніших місць та будівель Одеси: Оперного театру, Воронцовського палацу, Філармонії, соборів та церков, одеських дворів, моря та ін.

 

Омікрон. Вінницькі Мури - як джерело освіти в краї. - Вінниця, 2010.
2-ге видання. Перше видання праці відбулося у 1913 році в газеті «Юго-Западный край» та було підписане невідомим автором з псевдонімом «Омікрон». У тому ж році праця вийшла окремим виданням. Книга розглядала історію єзуїтського комплексу у Вінниці. Оригінал мав 41 сторінку і не містив ілюстрацій. Друге ж видання має 191 сторінку і прикрашене численними ілюстраціями дореволюційного періоду: види Вінниці, портрети відомих діячів, плани костьолів та ін. В кінці подано іменний покажчик, список ілюстрацій.

 

Матвеева Л.В. Виктор Григорович - первый украинский славяновед-византолог (1815-1876). - Киев, 2010.
Видання розглядає життєвий шлях та діяльність професора Новоросійського університету, члена-кореспондента Російської академії наук, одного з засновників слов’янської філології в країні Віктора Івановича Григоровича. Крім біографічних даних, у книзі подано спогади сучасників про Григоровича: А.І.Маркевича, В.І.Модестова, Д.Н.Овсянико-Куликовського та ін. Видання ілюстровано знімками професорів Новоросійського університету, друзів та соратників Віктора Івановича, орденів та медалей (автором не вказано, чи належали вони В.І.Григоровичу). В кінці подано іменний покажчик.

 

Музичко О.Є. Грузини в Одесі: історія та сучасність. - Одеса, 2010.
Проект Генерального консульства Грузії в Одесі. Видання подаровано бібліотеці архіву автором - кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії Одеського національного університету ім. Мечникова Олександром Євгеновичем Музичко. У книзі розглянуто основні етапи історії грузинської діаспори в Одесі (з кінця 18 ст.), подано біографічні відомості найвидатніших грузинів в історії Одеси (біографії розподілено за сферами діяльності: церковно-релігійні діячі, діячі культури, науковці та педагоги, громадські та політичні діячі, будівельники та архітектори, винороби). Видання ілюстровано знімками відомих грузинів, подій, документів. Книгу видано українською і грузинською мовами.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №49-52 (грудень). - Київ, 2010.; №1 (січень). - Київ, 2011.
- Збірник урядових нормативних актів України. - №27 (2009 р.). - Київ, 2010.
- Офіційний вісник Президента України. - №32--34 (грудень). - Київ, 2010.

 


Лютий

 

Енциклопедія сучасної України. Т.1-8 (букви «А»-«Д»). - Київ, 2001, 2003-2008.
Енциклопедію підготовлено Національною академією наук України, науковим товариством ім. Шевченка, Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України. Матеріал енциклопедії присвячено подіям сучасної України, рокам її незалежності. Але для кращого розуміння сучасних процесів вміщено статті про організації і особи, які мали значний вплив на події, що відбувалися за часів сучасної України, з попередніх періодів, насамперед української державності 1917-1920 рр. Нова енциклопедія розглядає багато аспектів незалежної України: політичний, ідеологічний, етнічний, економічний, науковий, культурний, мистецький, релігійний, спортивний та ін. Стосовно статей про певних осіб матеріал подано не тільки про українців, які постійно мешкають чи мешкали на території нашої країни, але й тих, що з різних причин опинилися серед інших народів, зробивши великий внесок у процвітання України. Автори енциклопедії уникали в своїх статтях політичного забарвлення подій, ідеологізованих оцінок явищ і постатей. Редакційною колегією було зібрано велику кількість матеріалу, який неможливо вмістити в енциклопедію у повному обсязі, тому він потрапив до електронної бази даних для загального користування. Видання ілюстровано фотографіями осіб, подій та явищ.

 

Серый П.П. Откровения старой женщины. Из воспоминаний Шелухиной Анны Петровны. - Одесса, 2010.
Видання розглядає життя простої родини Зубаревих (Шелухіних) протягом майже сторіччя. Розповідь починається з подій 1883 року. Протягом свого існування родина пережила багато страждань: і під час царського режиму, і під час радянської влади. На початку становлення радянської влади сім’ю було розкуркулено, після чого почалася нескінченна боротьба з голодом, заробітки, поневіряння, Сибір. Під час війни знов голод і поневіряння. Після війни важка праця у колгоспі, продовольчі податки. Все життя - боротьба. Видання ілюстровано знімками членів сім’ї Зубаревих і Шелухіних.

 

Левченко В.В. Історія Одеського інституту народної освіти (1920-1930 рр.). - Одеса, 2010.
Монографію присвячено 145-річчю заснування Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. У виданні розглянуто еволюцію системи вищої освіти в Одесі взагалі, організацію діяльності та управління ОІНО, формування викладацького складу, навчальний процес, форми і напрямки наукової діяльності та ін. У додатках подано списки професорсько-викладацького складу університету за 1920-1930 роки, списки студентів і аспірантів, що стали відомими вченими та діячами культури, склад кафедр ОІНО за 1922-1923 навчальний рік та ін. Книгу ілюстровано знімками викладачів та будівлі інституту.

 

Ніточко І.І. У пам’ять про примусово переселених українців з території Польщі на південь України в 1951 році. Буклет. - Одеса, 2011.
В буклеті подано статтю щодо встановлення пам’ятного знаку на згадку про примусово переселених українців до села Маринового Березівського району з території, приєднаної до Польщі у 1951 році, та списки всіх переселених родин. Інформацію вміщено кількома мовами: українською, німецькою, польською та англійською. Видання ілюстровано знімками пам’ятного знаку.

 

Заєць М. Цебрикове - долина надії (1804-2004). - Одеса, 2004.
У нарисі змальовано 200-річну історію селища Цебрикове Велико-Михайлівського району Одеської області. Розповідь починається з V тисячоліття до н.е. Далі подано розповідь про виникнення німецьких поселень, створених емігрантами королівства Вюртемберг. Також розглянуто період встановлення радянської влади, передвоєнні роки та період Великої Вітчизняної війни. У останньому розділі подано розповідь про відомих людей селища. Видання ілюстровано знімками цебриківчан.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №2-6 (січень-лютий). - Київ, 2011.
- Збірник урядових нормативних актів України. - №29-34 (2009 р.). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №1-2 (січень).- Київ, 2011.

 


Березень

 

Лущик С.З., Селиванов В.И. Роберт Граббе - художник из Караганды. Сборник статей. - Одесса, 2011.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО авторами - Сергієм Лущиком та Володимиром Селивановим. Видання розглядає біографію та діяльність майстра графіки, учня Одеського художнього училища Роберта Андрійовича Граббе. Роберт Андрійович народився у Новоросійську в 1904 році. Одеське художнє училище закінчив у 1929 році. Ілюстрував книги для видавництв Москви та Алма-Ати. Його твори брали участь у закордонних виставках: у Нью-Йорку в 1936 році, у Варшаві в 1938. У фонді Державного архіву Одеської області Р-499 «Одеське художнє училище» збереглася особова справа Роберта Андрійовича, де поряд з іншими документами міститься його заява з особистим автографом. У книзі подано також анотації до інших документів з особової справи Граббе. Видання ілюстровано знімками обкладинок книг, художнє оформлення яких здійснював Роберт Андрійович. В кінці подано перелік робіт відомого графіка.

 

Давтян Д.А. История храма Св. Григория Просветителя Армянской Апостольской церкви в Одессе. - Одесса, 2004.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО автором Давидом Альбертовичем Давтяном - аспірантом кафедри нової і новітньої історії Одеського національного університету ім. Мечникова. Розповідь почато з моменту створення вірменських колоній у Південному Причорномор’ї. Вірменські поселення спочатку виникли у Бендерах та Григоріополі і тільки у 1802 році вірмени отримали дозвіл переселятися до Одеси та інших міст. Одеса особливо приваблювала вірменське населення через пільги, надані урядом. Але існувала проблема релігійного характеру - одеські вірмени не мали своєї церкви. У зв’язку з цим у 1823 році градоначальнику було подано клопотання щодо будівництва церкви. Але вірмени отримали відмову від міської Думи у виділенні місця для цієї потреби. І тільки у 1839 році почалося будівництво молитовного будинку, проект якого було складено архітектором Козловим. Починаючи з цього моменту, навколо Вірменської церкви відбулося дуже багато цікавих подій. У такому дусі автором продовжено розповідь до 90-х років ХХ сторіччя - моменту освячення нової відродженої Вірменської церкви у 1995 році та її діяльності до 1998 року. Видання ілюстровано знімками церкви на різних етапах її існування, документів ДАОО та ін.

 

Нетребский В.П., Шерстобитов В.В. Аура Пересыпи. Краеведческие прогулки. - Одесса, 2010.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО її автором Валерієм Шерстобитовим - одеським краєзнавцем. У виданні розглянуто історію таких відомих місць Одеси як Жевахова гора, Балтська дорога, Московська вулиця та ін. Розповідь авторами побудовано з використанням газетних цитат, відомостей з «Адрес-календарей», статей інших авторів, власних спостережень та ін. Видання ілюстровано знімками відомих одеських місць різного періоду, відомих одеситів та ін.

 

Нетребский В.П., Шерстобитов В.В. Аура Александровского парка. - Одесса, 2010.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО її автором Валерієм Шерстобитовим - одеським краєзнавцем. Авторами розглянуто історію виникнення найбільш популярного в Одесі парку - парку ім. Т.Г.Шевченка, у минулому - Олександрівського, починаючи з 1875 року - року створення проекту парку і висадження першого дерева імператором Олександром II. Також подано розповідь про Маразліївську і Успенську вулиці та ін. Видання ілюстровано знімками краєвидів та будівель міста Одеси (на жаль, автори не вказують місце знаходження ілюстрацій та роки їх видання).

 

Південний захід. Одесика. Історико-краєзнавчий науковий альманах. - Вип. 11. - Одеса, 2011.
Вступне слово до альманаху написано народним депутатом України С.Р.Гриневецьким. У збірнику подано наукові статті про історичні події різних періодів: 18, 19, 20 сторіч. До їх складу увійшла стаття співробітника ДАОО С.А.Желяскова та нашого постійного дослідника В.Левченка «Метрические книги Александро-Невской церкви императорского Новороссийского университета как источник биографических исследований его профессорско-преподавательского состава». Також вміщено статті дослідників ДАОО О.Музичко, Д.Урсу та ін. Статті, в основному, написано на основі документів Державного архіву Одеської області.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №7-9 (лютий-березень). - Київ, 2011.
- Збірник урядових нормативних актів України. - №35-38 (2009 р.). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №3-5 (лютий-березень).- Київ, 2011.
-
Одеські архіви. Інформаційний бюлетень. - №1(15) (січень). - Одеса, 2011.

 


Квітень

 

Енциклопедія сучасної України. Т.9 (букви «Е»-«Ж»). - Київ, 2009.
Енциклопедію підготовлено Національною академією наук України, науковим товариством ім. Шевченка, Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України. Матеріал енциклопедії присвячено подіям сучасної України, рокам її незалежності. Але для кращого розуміння сучасних процесів вміщено статті про організації і особи, які мали значний вплив на події, що відбувалися за часів сучасної України, з попередніх періодів, насамперед української державності 1917-1920 рр. Нова енциклопедія розглядає багато аспектів незалежної України: політичний, ідеологічний, етнічний, економічний, науковий, культурний, мистецький, релігійний, спортивний та ін. Стосовно статей про певних осіб матеріал подано не тільки про українців, які постійно мешкають чи мешкали на території нашої країни, але й тих, що з різних причин опинилися серед інших народів, зробивши великий внесок у процвітання України. Автори енциклопедії уникали в своїх статтях політичного забарвлення подій, ідеологізованих оцінок явищ і постатей. Редакційною колегією було зібрано велику кількість матеріалу, який неможливо вмістити в енциклопедію у повному обсязі, тому він потрапив до електронної бази даних для загального користування. Видання ілюстровано фотографіями осіб, подій та явищ.

 

Хромов І.О. Товарні біржі України в період нової економічної політики (1921-1928 рр.). - Одеса, 2010.
Книгу видано за рішенням кафедри загальної економічної теорії Одеського державного економічного університету. Видання розглядає діяльність товарних бірж України під час непу. Зокрема, організацію оптової торгівлі, правовий статус бірж, управління, функціонування, участь у господарських процесах і громадському житті країни. Монографія має велику кількість порівняльних таблиць, у яких подано обсяги торгових операцій українських трестів у період непу, дислокацію товарних бірж у населених пунктах України, ціни на деякі промислові товари, розміри членських внесків на товарних біржах та ін. У додатках подано списки головних кооперативних організацій України у 1922 році, кількість торгівельних закладів і зайнятих у них осіб станом на 15.03.1923 р. та ін.

 

Шишова З.К. Сильнее любви и смерти. - Москва, 2011.
Збірка віршів, спогадів, листів. Книгу присвячено життю та творчості дитячої письменниці Зінаїди Костянтинівни Шишової, яка займалася в одеському літературному гуртку «Зелена лампа» разом з Юрієм Олешою та Едуардом Багрицьким. Книга містить збірки віршів Зінаїди Костянтинівни «Пенаты», «Многолетье», поему «Блокада», автобіографічну прозу, листи знайомим, спогади різних осіб про Зінаїду Костянтинівну, статті. Видання ілюстровано знімками членів родини та друзів Зінаїди Костянтинівни, обкладинок її книг, програмок концертів з участю автора та ін.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №10-14 (березень-квітень). - Київ, 2011.
- Збірник урядових нормативних актів України. - №39-40 (2009 р.). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №6-8 (березень-квітень).- Київ, 2011.

 


Травень

 

Ніточко І.І. Остання депортація. - Одеса, 2011.
У виданні вперше на Одещині розглянуто проблему депортації українського населення з території, приєднаної до Польщі 15 лютого 1951 року, за договором №121 про обмін ділянками державних територій, у результаті якого тисячі українських сімей було переселено у інші населені пункти без права повернення до рідних домівок. Більшість сучасників пов’язує це переселення з горезвісною акцією «Вісла» 1947 року - внутрішньою польською депортацією етнічних українців на Захід Польщі. Але ніякого відношення до примусового переселення з Нижньоустрікського району Дрогобицької області вона не має. Тому автор книги вирішив ознайомити населення Одещини саме з переселенням 1951 року, так як ця тема розглянута невеликою кількістю дослідників на Україні взагалі, і жодним на території Одеської області.
У праці представлено широкий пласт документів, що засвідчують події переселення, невиконання наказів місцевим керівництвом стосовно підготовки до прийняття переселенців, витрачання коштів на інші потреби, доповідні записки про перебіг підготовки, хід будівництва нового житла для переселенців, рішення Березівського виконкому, накази Міністра сільського господарства щодо розподілу майна тих колгоспів, мешканців яких було переселено, плани розселення колгоспників та ін.
Основну увагу автор приділяє переселенцям, що потрапили до села Маринового Березівського району Одеської області з села Устянове Нижньо-Устрікського району Дрогобицької області: негараздам, які їм довелося пережити, їх звичаям, мові, побуту. Взагалі до Одеської області було переселено 1933 родини у 18 колгоспів. У самому Мариновому до подій переселення 1951 року мешкало лише з десяток місцевих довоєнних сімей. Як свідчать архівні документи, вони були добровільними переселенцями з Київської і Волинської областей, Румунії. Також біженці з областей, де вирував голод, і навіть особи з кримінальним минулим, які не хотіли повертатися до попереднього місця проживання. Протягом розповіді читачі знайомляться з тим, як змінилося життя Маринового, що нового запровадили переселенці, як навчилися чужим обрядам, звичаям, мові, і як навчили новому корінних мешканців села.
У книзі використано документи Державного архіву Одеської області, матеріали інших авторів, спогади очевидців. Ілюстративний матеріал підібрано з особового фонду І.І.Ніточко (ф.8233), його домашньої колекції. У додатках подано витяги з документів ДАОО стосовно переселення; документи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України; документи з історії села Устянове, знайдені у записах святого отця Василя - служителя Устянівської церкви.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №15-18 (квітень-травень). - Київ, 2011.
- Збірник урядових нормативних актів України. - №1 (січень 2011 р.). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №9-14 (квітень-травень).- Київ, 2011.

 


Червень

 

Центральний державний науково-технічний архів України. Путівник. - Харків, 2009.
Центральний державний науково-технічний архів України зберігає науково-технічну (проектну, конструкторську, науково-дослідну, технологічну) документацію, що утворилася в результаті діяльності провідних проектних, конструкторських, науково-дослідних, технологічних організацій, розташованих на території України. Путівник архіву містить 2 розділи: 1) фонди підприємств, установ та організацій; 2) фонди особового походження. У першому розділі фонди поділено за тематичною ознакою: паливно-енергетичний комплекс, металургійний комплекс, машинобудівний комплекс, хімічно-лісотехнічний комплекс, транспорт та зв’язок, легка промисловість, харчова промисловість, будівельний комплекс, водне господарство. У другому розділі фонди розташовано за алфавітом. У додатках подано розповідь про бібліотечний фонд архіву, науково-інформаційні матеріали, перелік видань архіву, перелік його фондів та ін. Окремо розглянуто науково-довідковий апарат. Завершується путівник резюме, де подано історію утворення ЦДНТА, кількість фондів та документів, розповідь про найцікавіші документи архіву.

 

Кочергін І.О. Земське самоврядування Катеринославщини. Монографія. - Дніпропетровськ, 2011.
У виданні розглянуто історію розвитку земського самоврядування Катеринославщини з самого початку існування земства (1864 р.) до моменту його ліквідації (1917 р.). Розглянуто склад, структуру і коло обов’язків управи, біографії та діяльність її голів. У додатках подано список голів Катеринославської губернської земської управи за весь час її існування; поіменний склад Катеринославської губернської земської управи за всі роки її існування; перелік друкованих робіт голів управи; документи з архівних фондів стосовно Катеринославської земської управи; іменний покажчик.

 

Музичко О.Є. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868-1927). Біографічний нарис. - Одеса, 2011.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО автором - кандидатом історичних наук, доцентом кафедри історії Одеського національного університету ім. Мечникова Олександром Євгеновичем Музичко. Видання розглядає біографію та діяльність професора Новоросійського університету, директора вищих жіночих курсів, засновника Одеського інституту народного господарства Олексія Яковича Шпакова. Книга складається з трьох розділів. У кінці подано основні дати життєвого Олексія Яковича, архівні документи, резюме, іменний покажчик. Видання ілюстровано знімками членів сім’ї Шпакова, друзів, колег, обкладинок праць професора.

 

Гетте Г.Л. Отвергнутые Родиной. - Кельн, 2007. Видання 3-є, виправлене і доповнене.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО письменницею Генріеттою Львовною Гетте - автором циклу видань з історії німецьких поселень в Росії. Книга автобіографічна, так як містить розповідь про п’ять поколінь родини Генріетти Львовни. Розповідь починається з 18 сторіччя, коли після маніфесту Катерини II до Росії почали масово переїжджати переселенці з Германії та Швейцарії. Текст поділено на 7 глав, що містять багато різноманітної інформації: про дії уряду Російської імперії стосовно переселенців, про труднощі і радощі переселенського життя, досягнення і невдачі, репресії у радянський період, діяльність сучасного українського судочинства стосовно репресованих німецьких колоністів, подано розповідь про окремих колоністів. У кінці автор розповідає про події, що сталися у її житті після першого видання книги. У додатках подано генеалогічні дерева, списки поселенців, листи, архівні документи. Видання ілюстровано знімками членів родини Генріетти Львовни, друзів, німецьких поселень та ін.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №19-23 (травень-червень). - Київ, 2011.
- Збірник урядових нормативних актів України. - №2 (січень-лютий). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №9-14 (квітень-травень).- Київ, 2011.

 


Липень

 

Аргатюк С.С. та ін. Овідіопольський район. Енциклопедичний довідник. - Одеса, 2011. Видання входить до серії книг «Берег Овідія», присвячених історії Нижнього Придністров’я. Довідник складається з 1300 статей, що знайомлять з історією Овідіопольського району: найяскравішими подіями, біографіями людей, природою краю. Книга складається з двох розділів: в першому розглянуто події, біографії людей, історію деяких населених пунктів району; у другому вміщено природознавчі статті, складені екологом І.Т.Русевим. Видання ілюстровано картами, планами, фото відомих овідіопольців. У кінці подано блок ілюстрацій тваринного та рослинного світу.

 

Давтян Д.А. Геноцид армян глазами одесситов. - Одесса, 2011.
Книгу подаровано бібліотеці ДАОО автором Давидом Альбертовичем Давтяном - аспірантом кафедри нової і новітньої історії Одеського національного університету ім. Мечникова. Видання розглядає історію стосунків керівництва Османської імперії та її вірменського населення протягом 1915-1923 років, змальовує життя вірмен в Одесі, що стала притулком для вірменських біженців. Після приходу до престолу імперії нового султана Абдул-Гамида у 1876 році, становище християн на території Османської імперії набагато погіршилося. З кожним роком збільшувалися податки, вживалися репресивні заходи, також було запроваджено податки, що сплачувало тільки християнське населення. У судових справах християни не мали права свідчити проти мусульман, не мали права носити зброю, друкувати у пресі слово «Армения», а викладання історії і географії Вірменії вважалося злочином. Система переслідування вірменського населення набрала найбільших обертів з кінця 1914 року. Вірмени вимушені були масово тікати до Росії, зокрема в Одесу. Видання ілюстровано знімками документів, знайдених у Державному архіві Одеської області.

 

Дом князя Гагарина. Сборник научных статей и публикаций. - Вип. 6. Часть 1. - Одесса, 2011.
Автори збірки відкривають нові сторінки в історії будівлі Одеського літературного музею, розповідають про рукописний журнал одеських ліцеїстів «Ареопаг», також про журнали «Бомба» и «Жизнь»; знайомлять з невідомими моментами життя відомих людей, зокрема І.А.Буніна, М.І.Костомарова, В.Жаботинського. Збірка містить багато витягів з документів стосовно історії будинку князя Гагаріна, призначення Буніна редактором газети «Южное обозрение». Видання містить ілюстрації з журналів, знімки старої Одеси, фото І.Буніна, М.Жука та ін.

 

Дом князя Гагарина. Сборник научных статей и публикаций. - Вип.6. Часть 2. - Одесса, 2011.
У збірці представлено роботи відомих одеситів: рукописи І.Бабеля, вірші І.Мадробурського, А.Ждановича, О.Номикоса. Безцінним для Одеси є щоденник Дарії Василівни Мартинової, який вона заповнювала з 22 серпня 1941 року по 14 травня 1945 року, знаходячись на великій відстані від рідного краю - в евакуації у різних містах Радянського Союзу: Фрунзе, Махач-Калі, Сухумі та ін. Зі щоденника Дарії Василівни - звичайної домогосподарки з великої родини, читачі дізнаються про життя одеситів у евакуації: про їх поневіряння, страждання, сум за рідним містом. Опинившись серед небагатьох мешканців Одеси, яким випало щастя отримати евакуаційний талон, Дарія Василівна протягом усієї війни жалкувала, що залишила рідне місто. Цей жаль відчувається у кожному слові її рукопису. У коментаріях до щоденника подано розповідь про всіх рідних та друзів Дарії Василівни, імена яких вона згадує на його сторінках. Збірка містить фото сім’ї Д.В.Мартинової і І.І.Мадробурського, портрети І.Бабеля і В.Жаботинського та ін.

 

Експертиза цінності управлінських документів: науково-методичний посібник / Сельченкова С.В., Селіверстова К.Т. - Рівне, 2011. [Методична література]
Посібник затверджено редакційно-видавничою радою Державного комітету архівів України, його нормативно-методичною комісією, Вченою радою Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. Посібник складається з 3 розділів, перший з яких присвячено історії становлення і розвитку експертизи цінності документів, другий - теоретико-методологічним засадам експертизи цінності документів, третій - її організаційно-методичним засадам. Також можна знайти інформацію з організації експертизи цінності документів, визначення поняття «управлінські документи», познайомитися з основними принципами експертизи цінності документів, методами роботи з ними, системою критеріїв та отримати багато іншої корисної інформації, без якої неможлива робота справжнього архівіста.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №24-28 (червень-липень). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №17-20 (червень-липень). - Київ, 2011.
- Архіви України. - №5. - Київ, 2010.
- Краєзнавство. - №1-3. - Київ, 2010; №2. - Київ, 2011.

 

Газети:
- Урядовий кур’єр. - №80-110 (травень-червень). - Київ, 2011.
- Вечерняя Одесса. - №1-91 (январь-июнь). - Одесса, 2011.

 


Вересень

 

Місто нашої долі - Дніпродзержинськ / [упор. Буланова Н.М.]. - Дніпродзержинськ, 2010.
Ілюстроване науково-презентаційне видання, присвячене 260-річчю міста Дніпродзержинська. Книга містить матеріал з історії міста, починаючи з епохи палеоліту. Основна розповідь побудована на історії села Кам’янського, що згодом перетворилося на місто Дніпродзержинськ. Перша письмова згадка про село датована 1750 роком. У цей період територія Кам’янського належала Запорізькій Січі. Після її зруйнування село увійшло до складу Слов’янської провінції Саксаганського повіту Новоросійської губернії, а у 1802 році - до Катеринославської губернії. У 1917 році Кам’янське отримало ранг міста, залишивши собі попередню назву. Сучасну назву місто отримало у 1936 році за рішенням ВУЦВК. Далі подано розповідь про Дніпродзержинськ під час Великої Вітчизняної війни, післявоєнний період, формування Дніпродзержинська як промислового міста протягом 1950-1980 рр. та сучасний Дніпродзержинськ. Видання ілюстровано знімками краєвидів міста протягом всього періоду його існування.

 

Кам’янське та його околиці середини 18 - початку 20 ст.: топонімічний словник / Авт.-упор. Буланова Н.М., Самойленко О.М., Кравцова Л.А. - Дніпропетровськ, 2010.
Видання розглядає історію села Кам’янського (сучасного міста Дніпродзержинська) з точки зору топоніміки. У словнику подано більше двохсот географічних назв, пов’язаних з Кам’янським. Велику увагу приділено історії походження назв вулиць та провулків села, його історичних частин. У кінці словника подано географічний та іменний покажчики.

 

Буланова Н.М. Історія християнських конфесій Катеринославщини останньої чверті 18 - початку 19 ст. - Дніпропетровськ, 2007.
Видання подаровано бібліотеці ДАОО автором - директором музею історії Дніпродзержинська Наталією Миколаївною Булановою. Книга має 4 розділи, що розглядають розбудову церковних структур та поширення християнських течій протягом названого періоду, християнські конфесії краю в контексті церковної політики Російської імперії, міжконфесійні стосунки. У додатках подано статистичні матеріали різного характеру: кількість церков на Катеринославщині за окремі роки, парафіян, список парафій та ін. Видання ілюстровано знімками церковних закладів та діячів Катеринославщини.

 

Бараев Т.М. В святых местах искания истины. - Одесса, 2010.
Видання присвячено 200-річчю з дня народження Миколи Івановича Пирогова - відомого хірурга, анатома, педагога і суспільного діяча. У книзі подано біографію та розповідь про одеський період життя Миколи Івановича - 1847-1858 роки. Протягом цього періоду життя Пирогова так чи інакше було пов’язане з нашим містом. Відомий лікар під час Кримської війни організовував евакуацію поранених до лазаретів Одеси, відправляв ветеранів на її курорти. У 1856 році його призначено опікуном Одеського навчального округу. Приїхавши до Одеси, Пирогов оселився у будинку за адресою вул. Дерибасівська, 33. Микола Іванович є одним з ініціаторів реформування Рішельєвського ліцею у Новоросійський університет. У 1858 році він відправив до Міністерства народної освіти доповідь стосовно цього питання, на що у 1861 році керівництво міста отримало стверджувальну відповідь і 11 липня 1864 року імператор Олександр II підписав наказ про створення університету. Хоча у період відкриття університету Пирогов вже не жив в Одесі, але на першому ж засіданні ради університету його було обрано почесним членом. Микола Іванович постійно приїздив до нашого міста для консультування молодих вчених. Його неоціненним внеском у розвиток науки в Одесі була також презентація Рішельєвському ліцею особистої бібліотеки, яку Пирогов передав у складі 1600 томів. Це були видання з медицини, культури, філософії та ін. Автором книги також розглянуто опікунську та медичну діяльність Пирогова, подано перелік праць та статей, що вийшли під час його роботи в Одесі. Видання ілюстровано знімками будівель Рішельєвського ліцею та Новоросійського університету, меморіальних дошок на пошану Пирогова, також вміщено портрет Миколи Івановича невідомого автора та його портрет 1881 року, створений І.Репіним та ін.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №29-37 (липень-вересень). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №21-27 (липень-вересень). - Київ, 2011.
- Збірник урядових нормативних актів України. - №3-12 (лютий-березень). - Київ, 2011.

 

Газети:
- Урядовий кур’єр. - №1-79 (січень-квітень). - Київ, 2011.

 


Жовтень

 

Історія розвитку медицини на Одещині. Дореволюційний період / Ніточко І.І., Корецька О.А., Комаровський І.Л. - Одеса, 2011.
Видання є однією з праць Державного архіву Одеської області (т.31). У книзі розглянуто розвиток сільської медицини на території, яка зараз є територією Одещини. Починаючи з моменту створення земств (1865 р.) у межі сучасної Одещини входили частини територій трьох губерній: Херсонської, Бессарабської, Подольської та шести повітів: Ананьївського, Одеського, Тираспольського - Херсонської губернії, Акерманського, Ізмаїльського - Бессарабської губернії та Балтського - Подольської губернії. Авторами взято за точку відліку дату створення земств, так як саме земства почали відкривати державні лікарняні заклади для сільського населення. До цього селяни лікувалися у приватних фельдшерів або їздили до міста.
Книга складається з семи глав, у перших трьох з яких розглянуто розвиток медицини на території кожної губернії окремо за звітами земських управ, лікарняними звітами, санітарними оглядами, протоколами засідань губернських комісій, справами ДАОО та ін. Також окремо розглянуто діяльність військових медичних закладів та роботу дореволюційних курортних закладів. Останню главу присвячено медичним статтям у періодичних виданнях. У кінці книги вміщено сім додатків, у яких подано витяги зі звітів Медичного департаменту Міністерства внутрішніх справ та його ветеринарного відділення стосовно нашої території, структуру медицини напередодні Першої Світової війни, іменний (728 прізвищ лікарів, фельдшерів, сповитух, професорів, землевласників-меценатів та ін.) та географічний (1125 назв селищ, сіл, хуторів, містечок, міст Одещини та прилеглих територій) покажчики. Один з додатків - ілюстрації, які взято з географічних атласів, наукових праць, постанов земських зборів, періодичних видань дореволюційного періоду. Ілюстрації містять знімки медичних приладів, планів сільських лікарень, карт трьох губерній, медичних бланків, газетних оголошень з пошуку сільських лікарів, архівних документів стосовно діяльності сільських медичних закладів, тощо.

 

Гончарук Т.Г. Кошовий отаман Петро Калнишевський та Хаджибей (Одеса). - Одеса, 2011.
Видання присвячене 270-річчю походу запорожців на місто Хаджибей та в землі сучасної Одещини в червні - вересні 1770 р. Книга складається з 14 розділів, що розповідають про діяльність українського козацтва на теренах Одещини, починаючи з 16 сторіччя. Розглянуто такі теми, як будівництво фортеці Єні-Дунья на Хаджибеї, напад гайдамаків на м. Балту, похід запорожців на Хаджибей під керівництвом полковника Семена Галицького, здобуття запорожцями Аджидера (Овідіополя) у 1770 році, Петро Калнишевський та відродження добування солі у Хаджибеї та ін. У додатках подано документи стосовно діяльності козацтва на Півдні України, вміщені у працях відомих істориків, таких як Кочубинський А., Маркевич А.І., Мурзакевич Н. та ін. У кінці подано карти та плани місцевості у районі Хаджибею, видані Ф. де Воланом, С.Боровим, статті з газети «Санкт-Петербургские ведомости» та ін.

 

Авгитидис К.Г. Издательская деятельность греков Одессы (1829-1917). - Одесса, 2003.
Видання подаровано бібліотеці архіву автором. Книга складається з двох глав та списків грецьких книг, журналів і газет, виданих у різних друкарнях Одеси та виданих грецькою мовою протягом 1829-1917 років. Списки містять знімки обкладинок видань. У першій главі подано розповідь про грецькі друкарні, засновані в Одесі, першу з яких було відкрито у 1828 році. Друга глава присвячена виданню книг грецькою мовою. Автор розповідає про видавничу діяльність греків на початку її виникнення в Одесі, що мала, в основному, релігійний характер. Також греки займалися створенням шкільних підручників грецькою мовою. Так як серед членів грецької громади було багато заможних підприємців, вони вкладали свої кошти у розвиток друкарської справи у тому числі. Таким чином, з 1829 по 1917 роки в Одесі було видано понад 180 книг грецькою мовою. Крім книжок, протягом цього періоду з’явилося багато періодичних видань грецькою мовою, назви яких також перераховано автором книги.

 

Шагала В.І. Вибране. - Львів, 2010.
Видання містить праці Володимира Івановича Шагали - художника-етнографа, фольклориста, сільського скрипаля. Протягом життя Володимир Іванович збирав фольклорні матеріали, змальовував історичні та культурні пам’ятки України. Був художником-карикатуристом підпільного видання УПА «Лісовик». У книзі подано біографічний нарис про життя та працю В.Шагали. У тому числі змальовано його життя у період Великої Вітчизняної війни, коли В.Шагала після першого бою потрапив у концтабір і, домігшись звільнення завдяки земляку солдату-охоронцю, вже не повернувся до лав армії, а діставшись рідного села, зайнявся організацією місцевого вертепу. Також у книзі подано матеріали з домашнього архіву В.Шагали, з фондів львівських музеїв, малюнки з його альбомів, що стосуються різних боків селянського життя українців: малюнки інвентарю для праці на землі, домашнього приладдя, процесів сільськогосподарської діяльності, схеми млинів, печей, тощо. Також вміщено сатиричні вірші митця з його рукописної збірки, серед яких є вірш, присвячений Й.В.Сталіну «Слава катюзі». У додатках подано знімки родини Івана Шагали, фрагменти експозиції музею у с. Кобло з малюнками Шагали та ін.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №38-41 (вересень-жовтень). - Київ, 2011.
- Вісник державної служби України. - №2. - Київ, 20011.

 


Листопад

 

Анестезиология в лицах / Владыка А.С., Суслов В.В., Тарабрин О.А. - Сумы, 2010.
У книзі представлено розповідь про історію анестезіології, що як окрема галузь виникла не так давно - трохи більше, ніж 160 років тому (відлік ведеться з моменту першого застосування ефіру для наркозу). Історію анестезіології подано через призму діяльності окремих осіб, які займалися цим видом медицини, починаючи ще з IX тисячоліття до н.е. Авторами показано тяжкий шлях людини від мрії про безболісне оперування до втілення такої у життя. Читачі мають змогу познайомитися з діяльністю у галузі медицини таких відомих людей, як Гіпократ (використовував атропин), Ньютон (синтезував ефір), Ларрей (засновник військово-польової хірургії, застосовував охолодження кінцівок), Пирогов (першим видав монографію про наркоз). Всього автори книги згадують більше 400 прізвищ. Видання ілюстровано фото відомих медиків, вчених, філософів.

 

Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х - 80-ті рр. XX століття. - Київ, 2000.
Книга є однією з праць, присвячених дослідженню українського національного руху. Складається з трьох розділів: 1. Український національний рух: шляхи формування та основні етапи розвитку. 2. Релігійне дисидентство. Боротьба за реалізацію прав і свобод віруючих в Україні. 3. Рух опору серед національних меншин. У першому розділі розглянуто видавничу діяльність українських націоналістів, таких як В’ячеслава Чорновола - члена Львівського обласного комітету ЛКСМУ, секретаря комітету комсомолу головного управління Київської ГЕС, Гелія Снєгірьова - письменника і кінорежисера, Валентина Мороза - дисидента, політв’язня та ін. У другій главі розглянуто рішення влади проти релігії протягом 60-х років, внутрішні протиріччя серед членів Російської православної церкви, діяльність громади за легалізацію української греко-католицької церкви та ін. У третій главі подано розповідь про кримсько-татарський та єврейський національний рух - народів, які вважають себе найбільш постраждалими від радянської влади. В кінці подано іменний та географічний покажчики і фото українських націоналістів.

 

Проблемы новистики и исторического славяноведения: памяти С.В.Павловского. Материалы международной научно-практической конференции / ред. Э.Г.Вартаньян, О.В.Матвеева. - Краснодар, 2010.
Видання присвячено пам’яті кубанського вченого-болгариста, доцента Кубанського державного університету Сергія Вадимовича Павловського. Перший розділ збірки містить спогади сучасників Павловського, біографічні відомості, список праць Сергія Вадимовича. У другому розділі розглянуто питання історичного минулого і духовної спадщини слов’янських народів: становлення християнської церкви, духовно-культурні зв’язки південних слов’ян, життя болгарських переселенців, українські переселенці на Кавказі та ін. Третій розділ містить статті, автори яких концентрують увагу на проблемах нової і новітньої історії та геополітики країн Заходу і Сходу: еміграції жінок з Великобританії в IX сторіччі, фемінізм як суспільне явище в Турецькій республіці, іранський конфлікт в геополітичному вимірі та ін. збірка містить всього 50 статей.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №42-43 (жовтень). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №28-97 (жовтень-листопад). - Київ, 2011.
- Краєзнавство. - №3.- Київ, 2011.

 


Грудень

 

Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск I. 1797 - 1939. - Одеса, 2011. - (Праці Державного архіву Одеської області: т.33.
Книга є 33 томом серії «Праці Державного архіву Одеської області», упорядкована групою авторів, яка складається з працівників та дослідників ДАОО. Каталог поєднує відомості про метричні книги, що зберігаються у Державному архіві Одеської області за період кінця XVIII - початку XX (по 1939 рік) сторіч. Основний загал документів представляє місто Одесу: метричні книги церков Одеси різних віросповідань, військових формувань, шпиталів, пароплавів, Одеської міської управи. Крім Одеси, подано інформацію про метричні книги м. Балти, с. Красна, к. Абазівки, с. Піщана, євангельсько-лютеранських та реформатських церков селищ Херсонської, Катеринославської, Таврійської та Бессарабської губерній.
Складається з 4 розділів: 1. Християнство. 2. Іудаїзм. 3. Іслам (мусульманство, магометанство). 4. Публікації на матеріалах метричних книг. Також видання містить сім додатків, серед яких: відомості про православні церкви міста Одеси станом на 1906 рік; анотований перелік культових установ м. Одеси; перелік синагог та єврейських молитовних будинків м. Одеси за 1892-1894 рр. та ін.
Каталог завершується загальним географічним покажчиком.
Книгу ілюстровано знімками церков м. Одеси дореволюційного періоду.

 

Кримсько-польський збірник наукових праць. - Т.6. - Симферополь, 2007.
Видання підготовлено за участю Міністерства культури Автономної Республіки Крим, Кримського відділення Союзу польських вчених України, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, фундації «Роmос Polakom na Wschodzie», Кримського центру гуманітарних досліджень.
Збірка розглядає питання відродження етнічної самобутності поляків у Криму, які потрапили туди під час Першої світової війни. До тому увійшли матеріали періоду Кримської АРСР (1921 - 1945). Збірка містить статтю Л.Кравцової «Польські біженці в Ялті (період Першої світової війни - 1920 роки), огляд документів Державного архіву в Автономній Республіці Крим» та три біографічних нариси польських нащадків.
Видання ілюстровано знімками поляків, документи яких зберігаються в Державному архіві Автономної Республіки Крим, самих документів: паспортів, свідоцтв та ін.

 

Стрижевський А.І. Світлої пам’яті Івана Митрофановича Луценка. - Одеса, 2011.
Упорядником, автором передмови, вступних статей та коментарів даного видання є постійний дослідник ДАОО, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Одеського національного університету ім. Мечникова Олександр Євгенович Музичко.
Книга містить спогади одеського громадсько-політичного діяча А.І.Стрижевського про лікаря та одного з організаторів українського війська у 1917-1919 роках Івана Митрофановича Луценка. Спогади публікуються другий раз (перша публікація вийшла у 1922 році в газеті «Український Сурмач», яка виходила у Польщі) та охоплюють тільки період 1917-1919 років, тому спочатку подано нарис про життя І.М.Луценка.
Видання ілюстровано фото І.М.Луценка.

 

Журнали:
- Відомості Верховної Ради України. - №46-47 (листопад). - Київ, 2011.
- Офіційний вісник Президента України. - №30 (листопад).- Київ, 2011.

 


 

Надходження до бібліотечного фонду:     [2011]     [2012]     [2013]    

  

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ