2005 - Архіви Одещини

zvedeniy_katalog_metrichnih_knig

Електронна версія видання по частинах:


ЗМІСТ

СТАТТІ

      - Слово до читача (І.І.Ніточко)
      - Державний архів Одеської області: структура, функції, фонди (Л.Г.Білоусова, В.В.Харковенко)
      - Регіональна програма «Архів - захист історичної пам'яті Одещини»: погляд у майбутнє архівної справи (І.І.Ніточко)
      - Екскурс в історію архівної справи (Л.Г.Білоусова)
      - Становлення архівної справи на Одещині. 1920-1932 рр. (С.В.Виногловська)
      - Комплектуємо і поповнюємо Національний архівний фонд (Т.В.Ратушна)
      - Зберегти культурну спадщину держави для майбутніх поколінь - головне завдання архівіста (В.Ю.Алексеева)
      - Дати документу нове життя: нотатки про реставрацію (В.К.Січкаренко)
      - Архів і суспільство: інформуємо, публікуємо, співпрацюємо з засобами масової інформації (В.В.Харковенко)
      - Соціально-правовий захист громадян: робота столу довідок (С.А.Желясков)
      - Наші дослідники та будні читального залу (Т.Є.Волкова)
      - Веб-сайти та інформатизація архіву: наш вклад у відкрите суспільство (В.Ю.Нестеренко)
      - Розсекречення документів - розширення доступу до нової інформації (О.Г.Гейтан)
      - Історія Одещини в образах і звуках (Л.Г.Білоусова)
      - Міжнародне співробітництво як інструмент формування позитивного іміджу архівіста (Л.Г.Білоусова)
      - Бібліотека - найважливіше джерело культури народу (ОА.Корецькая)
      - Мережа районних, міських і трудових архівів Одещини. Створення Літопису народної пам'яті (О.М.Барановська)
      - Унікальні та особливо цінні документи в фондах особового походження (Г.М. Паніван)
      - Департамент архівної справи та діловодства Одеської міської ради (Л.М.Хитрова)
      - Комунальна установа «Ізмаїльський архів» (А.В.Галкіна)
      - Архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад Одеської області та їх керівники
      - Ветерани архівної справи (Л.Г.Білоусова, З.О.Скальска)
      - Пам'ятаю - значить, існую. Нотатки про мій архів (К.С.Руденко)
      - Хроніка подій. З історії Державного архіву Одеської області (Г.Л.Малінова, Л.Г.Білоусова, В.В.Харковенко)

ФОТОБЛОКИ

І. Унікальні документи Державного архіву Одеської області

ІІ. Архів у 1950-ті – 1980-ті рр.: альбом К.С.Руденко

ІІІ. Наш колектив

ДОДАТКИ

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»
2.Науково-довідковий апарат ДАОО: каталоги, картотеки, автоматизовані бази даних станом на 01.12.05.р. (Л.Г.Білоусова, В.Ю.Алексеева, В.Ф.Онопрієнко, В.В.Харковенко, О.Г.Гейтан)
3. Публікації та видання Державного архіву одеської області: 1985-2005. (П.І.Барвінська)
4. Установи - джерела комплектування Державного архіву Одеської області (Т.В.Ратушна)
5. Архіви відділів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Одеського обласного управління юстиції (Т.В.Ратушна)
6. Галузеві та відомчі архіви Одеської області з документами постійного і тимчасового зберігання: перелік установ (Т.В.Ратушна)
7. Архівні відділи райдержадміністрацій і міських рад Одеської області та трудові архіви (О.М.Барановська)


[Видання Держархіву: монографії, довідники, путівники]

[Серія «Праці Державного архіву Одеської області]

[Інформаційний бюлетень «Одеські архіви»]

[Публікації співробітників Держархіву]

[Науково-методичні видання]


ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ