2011 - Зведений каталог метричних книг

zvedeniy_katalog_metrichnih_knig

Повна версія видання:   один файл у форматі .pdf (54 Мb)

Електронна версія видання по частинах:


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА (Л.Г. Білоусова)

РОЗДІЛ І. ХРИСТИЯНСТВО

ПРАВОСЛАВ'Я

Фонд 37: Херсонська духовна консисторія (С.Є.Березін, Л.Г.Білоусова, С.М.Герасимова, С.А.Желясков, О.М.Набока, Г.М.Паніван)

      Церкви міста Одеси (метричні книги за 1797-1926 рр.):

            - Андріївська церква при Духовній семінарії (1878-1911)
            - Благовіщенська церква при Благовіщенському сирітському будинку (1847-1920)
            - Вознесенська міщанська церква (1902-1919)
            - Вознесенська церква на Слобідці-Романівці (1888-1920)
            - Воскресенська (цвинтарна) церква на Середньому Фонтані (1851-1921)
            - Всіхсвятська церква на 1-му (Старому) Міському цвинтарі (1847-1920)
            - Входоієрусалимська церква на Тираспольскій заставі (1858-1920)
            - Георгіївська церква при Юнкерському училищі (1879-1889)
            - Григоріє-Богословська церква (1919-1920)
            - Дмитрівська церква на 11-му (Новому) Християнському цвинтарі (1888-1919)
            - Дмитрівська церква Херсонсько-Одеського Єпархіального будинку (1910-1914)
            - Іоакінфівська церква (1917-1919)
            - Казанська церква на Пересипу (1846-1919)
            - Кирило-Мефодіївська церква при Духовному училищі (1919-1920)
            - Кирило-Мефодіївська церква при Кадетському корпусі (1902-1919)
            - Костянтино-Єленівська церква на Великому Фонтані (1902-1919)
            - Миколаївська карантинно-портова церква (1824-1919)
            - Миколаївська церква на Пересипу по Балтській дорозі (1905-1918)
            - Миколаївська церква при Будинку працелюбності (1917-1920)
            - Миколаївська церква у Ботанічному саду (1890-1920)
            - Миколаївська церква при Міському сирітському будинку (1889)
            - Михайлівська церква при Михайло-Семенівському сирітському будинку (1891-1895)
            - Михайлівська церква Жіночого монастиря (1840-1891)
            - Михайлівська церква на Молдаванці (1820-1920)
            - Олександринська церква при Інституті благородних дівиць (1875)
            - Олександринська церква при 11-му дівочому училищі (1919-1921)
            - Олександринська церква при ІУ-й чоловічій гімназії (1919-1920)
            - Олександро-Невська тюремна церква (1830-1919)
            - Олександро-Невська церква Військового шпиталю (1881-1920)
            - Олександро-Невська церква при Комерційному училищі (1885-1890)
            - Олександро-Невська церква при Новоросійському університеті (1875-1919)
            - Олександро-Невська церква Притулку піклування про неімущих (1890-1919)
            - Олексіївська церква на Молдаванці (1884-1920)
            - Пантелеймонівська церква на Куяльницькому лимані (1885-1919)
            - Петропавлівська церква на Молдаванці (1830-1920)
            - Покровська церква (1808-1919)
            - Покровська Старообрядницька церква (1800-1802,1884-1919)
            - Покровська церква графа Толстого (1888)
            - Покровська церква Виправного притулку малолітніх злочинців (1919-1920)
            - Преображенський кафедральний собор (1797-1920)
            - Різдва Христова церква при Міській лікарні (1816-1919)
            - Різдво-Богородицька церква на Слобідці-Романівці (1850-1920)
            - Свято-Духівська церква (1919-1920)
            - Серафимівська церква на Ш-му Християнському цвинтарі (1915-1919)
            - Сергіївська церква при Артилерійському училищі (1917-1919)
            - Скорбященська церква при Стурдзівській громаді сердобольных сестер (1854-1919)
            - Стефанівська церква 4-ої стрілецької бригади / Військовий собор (1894-1920)
            - Стрітенська церква (1847-1920)
            - Троїцька Грецька церква (1799-1920)
            - Троїцька церква на Кривій Балці (1885-1920)
            - Успенська церква (1814-1925)
            - Успенський монастир (1835-1844)
            - Хрестовоздвиженська церква на Пересипу (1863-1920)

      Метричні книги пароплавів (1900-1902) (Желясков С.А.)

      Пересувні церкви військових формувань і шпиталів (1906-1918) (Желясков С.А.)

      Православні та протестантські релігійні групи (1912-1921)

      Не визнавали релігії (1917-1919)

ВІРМЕНСЬКЕ / ВІРМЕНО-ГРИГОРІАНСЬКЕ / СПОВІДАННЯ

Фонд 924: Вірменська Апостольська церква імені Григорія Просвітителя міста Одеси (1845 -1922) (Л.Г.Білоусова, Д.А.Давтян)

РИМО-КАТОЛИЦИЗМ

Фонд 628: Римо-католицькі парафіяльні церкви м. Одеси, сс. Мангейм, Северинівка Херсонської губернії (1814-1835,1819-1835,1847,1876-1878) (Л.Г.Білоусова)

Фонд 921: Римо-католицька парафіяльна церква (костел) міста Балти Подільської губернії (1848 -1920) (Л.Г.Білоусова)

Фонд 925 (I-447): Римо-католицький костел с. Красна Аккерманського (Четатя-Албе) повіту, Бессарабія (1917-1939) (Л.Г.Білоусова)

ПРОТЕСТАНТИЗМ

Фонд 630: Євангелічно-лютеранська парафія церкви (кірхи) Св. Павла у місті Одесі (1811-1829) (Л.Г.Білоусова, С.М.Герасимова, О.А.Корецька)

Фонд 894: Євангелічно-лютеранські парафії міста Одеси, німецьких поселень Херсонської, Бессарабської, Катеринославської і Таврійської губерній; Євангелічно-реформатські парафії м. Одеси та с. Нейдорф (Карманове) Тираспольського повіту Херсонської губернії (1897-1917) (Л.Г.Білоусова)

      1. Євангелічно-лютеранські парафії:

            Херсонська губернія:
            - Одеська
            - Бергдорфська
            - Тлюкстальська (Глікстальська, Глипне)
            - Тофнунгстальська
            - Кассельська
            - Нейфрейдентальська
            - Фрейдентальська (Миколаївська)
            Бессарабська губернія:
            - Арцизька
            - Бенкендорфська (Бенкендорф-Аккерманська, Бенкендорф-Постальська, Посталь-Бенкендорфська, Постальська)
            - Ейгенгеймська (Бенкендорф-Ейгенгеймська, Постальська, ад'юнктура Ейгенгейм)
            - Клястіцька
            - Саратська
            - Тарутинська
            - Тарутинська, ад'юнктура Албота
            - Фер-Шампенуазька
            - Фер-Шампенуазька, ад'юнктура Ново-Сарата
            - Фунда-Сарацика
            Катеринославська губернія:
            - Йозефстальська (Йосипівська)
            - Олександрівська філіальна (філія Йозефстальської )
            - Людвігстальська
            - Розенфельдська
            Таврійська губернія:
            - Бердянська (Нейштутгарт-Бердянська)

      2. Реформатські (євангелічно-реформатські парафії):

            - Одеська (м. Одеса)
            - Нейдорфська (с. Карманове)

РОЗДІЛ ІІ. IУДАЇЗМ

Фонд 39: Одеський міський рабинат (1846-1847,1854,1875-1920) (Л.Г.Білоусова)

Фонд 920: Балтський міський рабинат (1862-1918) (Л.Г.Білоусова)

Фонд 923: Синагоги і єврейські молитовні будинки Балтського повіту Подільської губернії (єврейська колонія Абазівка, с. Піщана) (1879 -1918) (Л.Г.Білоусова)

РОЗДІЛ III. ІСЛАМ (МУСУЛЬМАНСТВО, МАГОМЕТАНСТВО)

Фонд 731: Мечеть міста Одеси (1849-1917) (Л.Г.Білоусова)

РОЗДІЛ IV. ПУБЛІКАЦІЇ НА МАТЕРІАЛАХ МЕТРИЧНИХ КНИГ

Білоусова Л.Г. Метричні книги у Державному архіві Одеської області

Желясков С.А., Левченко В.В. Метричні книги Олександро-Невської церкви Імператорського Новоросійського університету як історичне джерело: статистичне, джерелознавче та історично-демографічне дослідження

Желясков С.А. Вознесенская мещанская церковь города Одессы: историческая справка

Белоусова Л.Г. Одесская Греческая Свято-Троицкая церковь: история и документальное наследие

ДОДАТКИ

Додаток 1. «Законы о состояниях» с приложением форм метрических книг (1894)

      1. О приходских книгах и ведомостях для лиц православного вероисповедания

      2. О метрических книгах для лиц римско-католического и евангелическо-лютеранского вероисповедания

      3. О метрических книгах для магометан, караимов, евреев

      4. О метрических книгах, составляемых в военном ведомстве

      5.Формы метрических книг для записей о рождении, бракосочетании и смерти православных

      6. Формы списков евангелическо-лютеранских церквей

      7. Правила записей для лиц магометанского вероисповедания

      8. Формы метрических книг для евреев

      9. Правила о метрических книгах для раскольников

Додаток 2. Православні церкви Одеси і передмість за довідником «Справочная книга Херсонской епархии» (1906)

Додаток 3. (С.М.Герасимова, С.А.Желясков, О.А.Корецька)
     А. Перелік установ релігійного культу, метричні книги яких зберігаються у Державному архіві Одеської області
     Б. Перелік установ релігійного культу міста Одеси, які існували, але не вели метричні книги або ці книги не збереглися

Додаток 4. Фонд 630: Євангелічно-лютеранська парафія церкви (кірхи) Св. Павла у місті Одесі: опис 1 (Л.Г.Білоусова, С.М.Герасимова, О.А.Корецька)

Додаток 5. Фонд 894: Євангелічно-лютеранські парафії міста Одеси, німецьких поселень Херсонської, Бессарабської, Катеринославської і Таврійської губерній; Євангелічно-реформатські парафії міста Одеси та с. Нейдорф (Карманове) Тираспольського повіту Херсонської губернії (1897-1917), опис 1: покажчик до справ (Л.Г.Білоусова)

Додаток 6. Метричні книги римо-католицької церкви німецької колонії Мангейм (Л.Г.Білоусова, С.П.Єлізаров)
      6.1. Фонд 628, оп. 1, спр. 2:
            А. Актові записи про шлюб за 1811-1847 роки
            Б. Іменний покажчик до актових записів про шлюб за 1811-1847 роки Мангеймського костелу
      6.2. Фонд 628, оп. 1, спр. 3: Актові записи про народження за 1819-1835 роки Мангеймського костелу

Додаток 7. Перелік синагог і єврейських молитовних будинків в Одесі 1890 -1894 рр. у за матеріалами Канцелярії одеського градоначальника та Одеської міської управи (Л.Г.Білоусова)

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК


[Видання Держархіву: монографії, довідники, путівники]

[Серія «Праці Державного архіву Одеської області]

[Інформаційний бюлетень «Одеські архіви»]

[Публікації співробітників Держархіву]

[Науково-методичні видання]


ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ