ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ: ФОНДИ, ОПИСИ, ДОКУМЕНТИ

 


! УВАГА ! 
Назви фондів та іншу інформацію подано з довідковою метою. Цифрові матеріали знаходяться у файлах різних форматів: .djvu, .doc, .jpg, .pdf, .rar, etc., - перегляд яких здійснюється за допомогою спеціальних програм, інсталяції яких не розміщено на веб-сайті.

 

Iнструкція: як знайти на сайті описи фондів

 

Инструкция: как найти на сайте описи фондов

 

How to find digital inventories of records – step by step

  
Фонди Держархіву: інформаційна довідка

doradanski-fondi_perelik-spisok

Науково-довідковий апарат Держархіву

doradanski-fondi_perelik-spisok

Фонди дорадянського періоду

doradanski-fondi_perelik-spisok

Фонди Радянського періоду та періоду Незалежності

perelik-spisok_fondiv_radask-nezalezn-periody

Метричні книги та Перепис населення 1897 року (Одеса) он-лайн

proekt-metrika

perepis-naselennya-1897

База цифрових копій описів наявних фондів Радянського періоду та періоду Незалежності

fondi_radjanski-nezalejnist_opisi

Видання Держархіву з інформацією про фонди

 

Государственный архив Одесской области. Путеводитель / State Archives of Odessa Region. Guide (1961; Rus.)

 

 

Фонды Государственного архива Одесской области. Указатель. Часть 1. Досоветский период / Funds of the State Archives of Odessa Region. Register. Part 1. Pre-Soviet period (2000; Rus.)

 

 

Анотований реєстр фондів Державного архіву Одеської області. Дорадянський період / Register of Funds in the State Archives of Odessa Region. Pre-Soviet Period (2008; Ukr.)

 

 

Державний архів Одеської області - скарбниця Національного архівного фонду України / The State Archives of Odessa Rеgion - the Treasury of Ukrainian National Archival Fund (2012; Ukr., Eng.)

 

 

Державний архів Одеської області. Путівник. – Випуск 1. Фонди особового походження / The State Archives of Odessa Rеgion. Guide. – Volume 1. Private funds (2012; Ukr.)

 

 

Державний архів Одеської області - скарбниця Національного архівного фонду України / The State Archives of Odessa Rеgion - the Treasury of Ukrainian National Archival Fund (2015; Ukr., Eng.)

 

  

Більше інформації про науково-видавничу діяльність Держархіву - у розділі  Друковані видання та публікації