Фонди 101-200 дорадянського періоду 

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 
 

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 

 

Ф. 101 - Одеське приватне чоловіче училище Г.Ф.Файга | Одесское частное мужское училище Г.Ф.Файга | 1 302 од. зб., 1896-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 102 - Одеський корковий завод Акціонерного товариства коркової мануфактури «Вікандер і Ларсон» | Одесский пробковый завод Акционерного общества пробочной мануфактуры «Викандер и Ларсон» | 35 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 103 - Перша Одеська міська бібліотека | Первая Одесская городская библиотека | [? од. зб.], [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, матеріали з історії цієї установи знаходяться у фондах її правонаступника - Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького

 

Ф. 104 - Гросс-Лібентальське (Маріїнське) училище, с. Гросс-Лібенталь (Маріїнське) Одеського повіту Херсонської губернії | Гросс-Либентальское (Мариинское) училище, с. Гросс-Либенталь (Мариинское) Одесского уезда Херсонской губернии | 37 од. зб., 1882-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 105 - Одеське училище торгового мореплавання | Одесское училище торгового мореплавания | 257 од. зб., 1899-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 106 - Управління військових споруд з будівництва залізничної лінії Миколаїв-Унгени, м. Одеса | Управление военных сооружений по постройке железнодорожной линии Николаев-Унгены, г. Одесса | 215 од. зб., 1917-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 107 - Одеське товариство електроосвітлення | Одесское общество электроосвещения | [? од. зб.], [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 108 - Одеське єврейське чоловіче ремісниче училище "Труд" | Одесское еврейское мужское ремесленное училище "Труд" | 62 од. зб., 1873-1920 рр.   Опис:   [2]         Також див.: Ф. 680 - Правління товариства "Труд" для розповсюдження ремісничих знань між євреями в м. Одесі

 

Ф. 109 - Одеська контора Державного банку | Одесская контора Государственного банка | 7 од. зб., 1896-1914 рр.   Опис:   [2]  

 

Ф. 110 - Одеське відділення Сибірського банку | Одесское отделение Сибирского банка | 3 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 111 - Одеська міська поліція | Одесская городская полиция | 25 од. зб., 1813-1918 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 112 - Південне товариство працівників конторської справи | Южное общество работников конторского дела | 1 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 113 - Очаківська портова митниця, м. Очаків Херсонської губернії | Очаковская портовая таможня, г. Очаков Херсонской губернии | 13 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Миколаївської області

 

Ф. 114 - Одеська 2-га міська громадська жіноча гімназія | Одесская 2-я городская общественная женская гимназия | 848 од. зб., 1909-1919 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 115 - Одеська 2-га чоловіча гімназія | Одесская 2-я мужская гимназия | 329 од. зб., 1848-1920 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 116 - Одеські приватні політехнічні курси І.І.Хойна | Одесские частные политехнические курсы И.И.Хойна | 500 од. зб., 1909-1920 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 117 - Одеська школа десятників будівельної справи при Одеському відділенні Російського технічного товариства | Одесская школа десятников строительных дел при Одесском отделении Русского технического общества | 522 од. зб., 1913-1919 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 118 - Одеська 4-та чоловіча гімназія | 4-я мужская гимназия | 1 611 од. зб., 1839-1919 рр.   Описи:   [1, 1а]   [2-6]  

 

Ф. 119 - Одеська 8-ма чоловіча гімназія | Одесская 8-я мужская гимназия | 144 од. зб., 1899-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 120 - Поштово-телеграфні курси при Одеському поштово-телеграфному окрузі | Почтово-телеграфные курсы при Одесском почтово-телеграфном округе | 30 од. зб., 1917-1920 рр..   Опис:   [1]  

 

Ф. 121 - Одеська приватна жіноча гімназія Н.А.Бутович | Одесская частная женская гимназия Н.А.Бутович | 372 од. зб., 1909-1914 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 122 - Одеська приватна жіноча гімназія О.Є.Малько | Одесская частная женская гимназия О.Е.Малько | 313 од. зб., 1903-1919 рр.   Описи:   [1, 2, 3]  

 

Ф. 123 - Одеська приватна жіноча гімназія К.Л.М'якенко | Одесская частная женская гимназия К.Л.Мякенко | 19 од. зб., 1909-1919 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 124 - Вечірні загальноосвітні курси при приватній гімназії К.Л.М’якенко | Вечерние общеобразовательные курсы при частной гимназии К.Л.Мякенко | 2 од. зб., [б.д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни, документи щодо діяльності установи - див. вище: Ф. 123, Одеська приватна жіноча гімназія К.М.М’якенко

 

Ф. 125 - Одеське міське 6-класне училище Єфруссі | Одесское городское 6-классное училище Ефрусси | 714 од. зб., 1890-1918 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 126 - Одеська приватна чоловіча гімназія В.І.Малярова | Одесская частная мужская гимназия В.И.Малярова | 284 од. зб., 1914-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 127 - Вечірні класи для робітників при Одеському відділенні Російського технічного товариства | Вечерние классы для рабочих при Одесском отделении Российского технического общества | 43 од. зб., 1898-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 128 - Вечірні загальноосвітні курси при 1-му Одеському реальному училищі | Вечерние общеобразовательные курсы при 1-м Одесском реальном училище | 368 од. зб., 1895-1916 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 129 - Курси покалічених воїнів при Одеському відділенні Російського технічного товариства | Курсы для увечных воинов при Одесском отделении Российского технического общества | 94 од. зб., 1916-1918 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 130 - Одеська [приватна] зуболікарська школа І.І.Марголіна | Одесская [частная] зубоврачебная школа И.И.Марголина | 363 од. зб., 1904-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 131 - «Арнаутська волосна управа» (назва за обліковою документацією) | «Арнаутская волостная управа» (название согласно учётной документации) | 8 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 132 - Біляївське волосне правління, с. Біляївка Одеського повіту Херсонської губернії | Беляевское волостное правление, с. Беляевка Одесского уезда Херсонской губернии | 19 од. зб., 1857-1879 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 133 - Ізмаїльський поліцмейстер, м. Ізмаїл Бессарабської губернії | Измаильский полицмейстер, г. Измаил Бессарабской губернии | 747 од. зб. | В 1949 р. вибув; інформація про фонд знаходиться в КУ «Ізмаїльський архів»

 

Ф. 134 - Тираспольська повітова земська управа, м. Тирасполь Херсонської губернії | Тираспольская уездная земская управа, г. Тирасполь Херсонской губернии| 6 од. зб., [б. д.] - фонд втрачено під час Великої Вітчизняної війни

 

Ф. 135 - Язикови [сімейний фонд] | Языковы [семейный фонд] | 25 од. зб., 1793-1910 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 136 - Каменєви [сімейний фонд] | Каменевы [семейный фонд] | 6 од. зб., 1719 - поч. ХIX ст.   Опис:   [1]  

 

Ф. 137 - Кондратьєви [сімейний фонд] | Кондратьевы [семейный фонд] | 40 од. зб., 1837-1841 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 138 - Пилипенки-Д'яконови [сімейний фонд] | Пилипенко-Дьяконовы [семейный фонд] | 240 од. зб., 1797-1906 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 139 - Тройницькі [сімейний фонд] | Тройницкие [семейный фонд] | 4 од. зб., 1831-1872 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 140 - Сцибор-Мархоцькі [сімейний фонд] | Сцибор-Мархоцкие [семейный фонд] | 12 од. зб., 1740-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 141 - Стурдза, Гагаріни, Гагаріни-Стурдза [сімейний фонд] | Стурдза, Гагарины, Гагарины-Стурдза [семейный фонд] | 79 од. зб., 1796-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 142 - Яковлєви [сімейний фонд] | Яковлевы [семейный фонд] | 20 од. зб., 1849-1888 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 143 - Ерделі [сімейний фонд] | Эрдели [семейный фонд] | 43 од. зб., 1854-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 144 - Сабанські [сімейний фонд] | Сабанские [семейный фонд] | 11 од. зб., 1834-1879 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 145 - Марков Володимир Сергійович [особовий фонд] | Марков Владимир Сергеевич [личный фонд] | 138 од. зб., 1884-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 146 - Мордовцев (Мордовець) Данило Лукич [особовий фонд] | Мордовцев (Мордовец) Даниил Лукич [личный фонд] | 24 од. зб., 1899-1913 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 147 - Скальковський Аполлон Олександрович [особовий фонд] | Скальковский Аполлон Александрович [личный фонд] | 54 од. зб., 1779-1891 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 148 - Мурзакевич Микола Никифорович [особовий фонд] | Мурзакевич Николай Никифорович [личный фонд] | 11 од. зб., 1828-1848 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 149 - Пахман Семен Вікентійович [особовий фонд] | Пахман Семён Викентьевич [личный фонд] | 1125 од. зб., 1703-1907 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 150 - Маркевич Олексій Іванович [особовий фонд] | Маркевич Алексей Иванович [личный фонд] | 132 од. зб., 1759-1913 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 151 - Щепкін Євген Миколайович [особовий фонд] | Щепкин Евгений Николаевич [личный фонд] | 74 од. зб., 1879-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 152 - Мураневич Олександр Іович [особовий фонд] | Мураневич Александр Иович [личный фонд] | 82 од. зб., 1869-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 153 - Лінніченко Іван Андрійович [особовий фонд] | Линниченко Иван Андреевич [личный фонд] | 618 од. зб.,1849-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 154 - Едуардс Борис Васильович [особовий фонд] | Эдуардс Борис Васильевич [личный фонд] | 46 од. зб., 1890-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 155 - Смирнов Костянтин Михайлович [особовий фонд] | Смирнов Константин Михайлович [личный фонд] | 44 од. зб., 1866-1918 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 156 - Штерн Сергій Федорович [особовий фонд] | Штерн Сергей Фёдорович [личный фонд] | 128 од. зб., 1852-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 157 - Доброклонський Олександр Павлович [особовий фонд] | Доброклонский Александр Павлович [личный фонд] | 148 од. зб., 1852-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 158 - Кочубинський Олександр Олександрович [особовий фонд] | Кочубинский Александр Александрович [личный фонд] | 11 од. зб., 1866-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 159 - Попруженко Михайло Георгійович [особовий фонд] | Попруженко Михаил Георгиевич [личный фонд] | 82 од. зб., 1784-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 160 - Брун Пилип (Філіп) Карлович [особовий фонд] | Брун Филипп Карлович [личный фонд] | 32 од. зб., 1832-1892 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 161 - Борзенко Олександр Олександрович [особовий фонд] | Борзенко Александр Александрович [личный фонд] | 115 од. зб., 1891-1914 рр.   Описи:   [1]   [2]  

 

Ф. 162 - Зелений Павло Олександрович [особовий фонд] | Зелёный Павел Александрович [личный фонд] | 32 од. зб., 1848-1917 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 163 - Петрієв (Петріашвілі) Василь Мойсейович [особовий фонд] | Петриев (Петриашвили) Василий Моисеевич [личный фонд] | 11 од. зб., 1870-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 164 - Липа Іван Львович [особовий фонд] | Липа Иван Львович [личный фонд] | 16 од. зб., 1892-1912 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 165 - Шугурови [сімейний фонд] | Шугуровы [семейный фонд] | 3 од. зб., 1902-1911 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 166 - Габбе Володимир Миколайович [особовий фонд] | Габбе Владимир Николаевич [личный фонд] | 2 од. зб. | В 1964 р. фонд передано до Відділу гідрометфонду управління Гідрометслужби УРСР, тепер - в Галузевому державному архіві Гідрометеорологічної служби України при Центральній геофізичній обсерваторії, м. Київ

 

Ф. 167 - Інокентій (Борисов) Іван Олексійович [особовий фонд] | Иннокентий (Борисов) Иван Алексеевич [личный фонд] | 2 од. зб., 1836-1855 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 168 - Назимови [сімейний фонд] | Назимовы [семейный фонд] | 7 од. зб., 1764-1891 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 169 - Фукс Ісак Маркович [особовий фонд] | Фукс Исаак Маркович [личный фонд] | 15 од. зб., 1894-1901 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 170 - Клітін Олександр Михайлович [особовий фонд] | Клитин Александр Михайлович [личный фонд] | 13 од. зб., 1889-1902 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 171 - Байков Лев Львович [особовий фонд] | Байков Лев Львович [личный фонд] | 8 од. зб., 1905-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 172 - Лігін (Козлов) Валеріан Миколайович [особовий фонд] | Лигин Валериан Николаевич [личный фонд] | 34 од. зб., 1899-1910 рр.   Описи:   [1, 2]  

 

Ф. 173 - Рябков Павло Захарович [особовий фонд] | Рябков Павел Захарович [личный фонд] | 2 од. зб., 1873-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 174 - Павлович [особовий фонд] | Павлович [личный фонд] | 15 од. зб., 1914-1928 | В 1953 р. документи передано до фонду Р-5419 - «Павлович, економіст»

 

Ф. 175 - Банкірська контора С.М.Барбаша | Банкирская контора Барбаша Самуила Матусовича | 43 од. зб., 1880-1919 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 176 - Руссов Олександр Петрович [особовий фонд] | Руссов Александр Петрович [личный фонд] | 2 од. зб., 1907-1911 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 177 - Аноєв Микола Федорович [особовий фонд] | Аноев Николай Фёдорович [личный фонд] | 8 од. зб., 1916-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 178 - Гайос Сергій Іванович [особовий фонд] | Гайос Сергей Иванович [личный фонд] | 1 од. зб., 1906-1912 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 179 - Лорович Венедикт Вікентійович [особовий фонд] | Лорович Венедикт Викентьевич [личный фонд] | 1 од. зб., 1853-1885 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 180 - Управління 1-го округу Херсонських поселень, м. Нова Прага Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Управление 1-го округа Херсонских поселений, г. Новая Прага Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 377 од. зб. | В 1952 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області

 

Ф. 181 - Управління 2-го округу Херсонських поселень, м. Новий Миргород Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Управление 2-го округа Херсонских поселений, г. Новый Миргород Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 255 од. зб. | В 1952 та 1955 рр. вибув; інформація про фонд знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області

 

Ф. 182 - Вілінський Сергій Григорович [особовий фонд] | Вилинский Сергей Григорьевич [личный фонд] | 3 од. зб., 1918 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 183 - Управління 3-го округу Херсонських поселень, м. Нова Одеса Єлисаветградського повіту Херсонської губернії | Управление 3-го округа Херсонских поселений, г. Новая Одесса Елизаветградского уезда Херсонской губернии | 157 од. зб. | В 1955 р. вибув; інформація про фонд знаходиться у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ

 

Ф. 184 - Фролова (Яворська) Віра Петрівна [особовий фонд] | Фролова (Яворская) Вера Петровна [личный фонд] | 30 од. зб., 1870-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 185 - Морська (П’єткевич-Фессінг) Марія Іванівна [особовий фонд] | Морская (Пьеткевич-Фессинг) Мария Ивановна [личный фонд] | 1 од. зб., 1903 г.   Опис:   [1]  

 

Ф. 186 - Кузовкін (Ніколаєв) Микола Іванович [особовий фонд] | Кузовкин (Николаев) Николай Иванович [личный фонд] | 23 од. зб., 1889-1910 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 187 - Бондаренко Іван Михайлович [особовий фонд] | Бондаренко Иван Михайлович [личный фонд] | 13 од. зб., 1891-1913 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 188 - Родоконакі-Юр’євичі [сімейний фонд] | Родоконаки-Юрьевичи [семейный фонд] | 123 од. зб., 1847-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 189 - Обух-Вощатинські [сімейний фонд] | Обух-Вощатинские [семейный фонд] | 10 од. зб., 1904-1911 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 190 - Бялковська Ганна (Анна) Вацлавівна [особовий фонд] | Бялковская Анна Вацлавовна [личный фонд] | 9 од. зб., 1903-1912 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 191 - Білярський Петро Спиридонович [особовий фонд] | Билярский Пётр Спиридонович [личный фонд] | 34 од. зб., 1847-1866 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 192 - Голікови [сімейний фонд] | Голиковы [семейный фонд] | 33 од. зб., 1785-1906 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 193 - Цвілінг Михайло Борисович [особовий фонд] | Цвилинг Михаил Борисович [личный фонд] | 116 од. зб., 1903-1920 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 194 - Шапіро Соломон Борисович [особовий фонд] | Шапиро Соломон Борисович [личный фонд] | 10 од. зб., 1903-1914 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 195 - Гроссфельд (Гросфельд) Юрій (Юлій) Ісидорович [особовий фонд] | Гроссфельд (Гросфельд) Юрий (Юлій) Исидорович [личный фонд] | 14 од. зб., 1906-1917 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 196 - Никанор (Бровкович) Олександр Іванович [особовий фонд] | Никанор (Бровкович) Александр Иванович [личный фонд] | 6 од. зб., 1870-1884 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 197 - Благовидов Микола Федорович [особовий фонд] | Благовидов Николай Фёдорович [личный фонд] | 6 од. зб., 1831-1908 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 199 - Шеміоти [сімейний фонд] | Шемиоты [семейный фонд] | 216 од. зб., 1748-1918 рр.   Опис:   [1]  

 

Ф. 200 - Боржиківська митна застава Слупецького митного округу | Боржиковская таможенная застава Слупецкого таможенного округа Калишской губернии | 6 од. зб., 1913-1914 рр.   Опис:   [1]  

  

ФОНДИ:      [1-100]     [101-200]     [201-300]     [301-400]     [401-500]     [501-600]     [601-700]     [701-800]     [801-900]     [901-927]

 
   

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК (СПИСОК) ФОНДІВ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

ФОНДИ, ВТРАЧЕНІ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ     (файл у форматі .pdf)

ФОНДИ, ПЕРЕДАНІ ДО ІНШИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ     (файл у форматі .pdf)

НАЯВНІ ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ     (файл у форматі .pdf)

 

   

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ