20.04.2021

Надходження до Держархіву документів дорадянського періоду за 1902 –1920 роки


На постійне зберігання до Державного архіву Одеської області, за договором дарування, надійшли документи, що були придбані Анатолієм Хромовим на аукціонній платформі «Violity» для проведення експертизи їх цінності, з метою подальшого внесення їх до Національного архівного фонду.

Предметом дарування стали документи, що стосуються студента Новоросійського університету Гапонова Євфімія Антоновича за 1912, 1916 роки, які приєднані до його особових справ у фонді 45 «Новоросійський університет» (опис 5 справа 2853) та фонді 42 «Канцелярія попечителя Одеського учбового округу» (опис 35 справа 3144).

Також до архіву надійшли документи, що стосуються історії навчальних закладів Одеси ХІХ - початку ХХ ст., зокрема розвитку жіночої освіти, а саме: атестат та свідоцтво про закінчення Одеського міського дівочого училища за 1917 рік, посвідчення про закінчення Одеської жіночої гімназії (засновник Н.А. Кальнінг) за 1920 рік та титульний аркуш зошита учениці Балаш Лідії Георгіївни. Ці документи започаткували нову колекцію документів навчальних закладів міста Одеси.

Колектив Державного архіву Одеської області висловлює велику подяку Голові Державної архівної служби України Анатолію Хромову за цей подарунок, за його щире опікування поповненням Національного архівного фонду цінними документами.