24.05.2021

П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми історії та археології: регіональний та глобальний вимір»


20 травня 2021 року головний науковий співробітник Державного архіву Одеської області Юлія Грозна взяла участь в П’ятій Всеукраїнській науково- практичній конференції «Актуальні проблеми історії та археології: регіональний та глобальний вимір», організована Херсонським державним університетом кафедрою історії, археології та методики викладання.

Мета конференції – обговорення актуальних питань історії регіонів України, особливостей їх етнічного, соціокультурного розвитку та визначення перспектив нових досліджень.

Юлія Грозна виступила з доповіддю «… Показания следствием не были проверены. постановили: расстрелять» на засіданні секції «Регіональні дослідження Голодомору-геноциду». У доповіді за матеріалами лише одної архівно-слідчої справи фонду справ громадян, репресованих комуністичної владою у 20-50-х роках минулого століття (ф. 8065, оп.2, спр. 13), розглянула конкретний випадок системного свавілля та абсолютної недбалості слідчого апарату НКВС в Одесі у 1938 році, внаслідок чого громадянин був зроблений «польським агентом» та вбитий за рішенням «трійки».

На конференції виступили понад 20 дослідників. З урахуванням карантинних вимог конференція проводилась дистанційно в режимі реального часу на платформі Zoom