24.06.2021

ЗАСІДАННЯ ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ


24 червня 2021 року відбулося чергове засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Одеської області, на якому розглядалися питання: включення до списку юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до архіву, Державного підприємства «Одеський авіаційний завод»; виявлення у фонді № 37 «Херсонська духовна консисторія» документів, що не стосуються даного фонду, а також схвалення/погодження документів установ, а саме положень про архівні підрозділи та експертні комісії, номенклатури справ, описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу), акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.