30.03.2021

Засідання колегії Одеської обласної державної адміністрації


30 березня 2021 року директор Державного архіву Одеської області Петро Лук’янчук взяв участь у засідання колегії Одеської обласної державної адміністрації яка відбулася у режимі відеоконференції.

Засідання колегії Одеської ОДА провів голова Одеської облдержадміністрації Сергій Гриневецький, участь в якій взяли голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, Одеській міський голова Геннадій Труханов, заступники та радники голови ОДА, керівники структурних підрозділів ОДА, голова Одеської райдержадміністрації Юрій Крук, голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко, керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також в режимі онлайн – посадові особи органів місцевого самоврядування (голови РДА, територіальних громад та міст обласного значення).

У ході засідання колегії розглянуто актуальні питання, що стосуються основних напрямків та перспектив розвитку регіону, зокрема:

Виконання обласного та місцевих бюджетів Одеської області за 2020 рік. Доповідач, директор Департаменту фінансів ОДА Марина Зінченко, надала змістовну та комплексну характеристику ситуації у бюджетній сфері в умовах карантинних обмежень, вкрай негативних наслідків посухи та змін у законодавстві (в рамках проходження адміністративно-територіальної реформи). Основними проблемними питаннями при цьому залишаються: переважання «тіньових» принципів у зайнятості населення, нарахуванні заробітної платні та у сфері земельних відносин, низька ефективність управління об’єктами комунальної власності, недостатня економічна спроможність багатьох з новостворених територіальних громад тощо.

Ситуація в агропромисловому комплексі області та перспективи його подальшого розвитку. Доповідач, заступник голови Одеської ОДА Олег Муратов, надав всебічну характеристику розвитку регіонального АПК, зазначивши основні негативні наслідки несприятливих погодних умов минулого року – загибель посівів сільськогосподарських культур (близько 500 тис. га), матеріальні збитки (понад 6,6 млрд. грн), зниження урожайності культур на площах, що збереглися, та скорочення поголів’я всіх видів худоби та птиці, що обумовлено, зокрема, зменшенням вирощення кормових культур. Основні напрямки, що потребують постійної уваги регіональної та місцевої влади у середньостроковій перспективі – це відновлення зрошення та систем меліорації; налагодження відповідної взаємодії з банківськими установами (програми кредитування виробників сільськогосподарської продукції); належне функціонування малих та середніх підприємств сфери виноробства; «детінізація» зайнятості, заробітної плати та земельних відносин; збільшення обсягів вирощування кормових культур для забезпечення належного розвитку тваринництва та птахівництва.

–Розробка програм соціально-економічного розвитку регіону. Доповідач, директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитро Радулов, зосередив увагу на необхідності розробки відповідних програм на рівні кожної територіальної громади та реалізації в їх рамках основних принципів, що закладені, зокрема, в Законі України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (від 23.03.2000 № 1602-III) та Постанові Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (від 26.04.2003 № 621). Основними питаннями у зазначеній сфері є всебічний розвиток АПК, розбудова логістичної інфраструктури, втілення принципів енергоефективності, ефективне використання бюджетних коштів, належне забезпечення населення заробітною платою та пенсійними виплатами тощо. Розробка та реалізація місцевих програм мають відповідати принципам та положенням «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2021 рік» та «Державної Стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки» (затверджена Постановою КМУ від 05.08.2020 № 695). В ході обговорення зазначених проблемних питань голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький наголосив на необхідності:

– тісної співпраці усіх структурних підрозділів ОДА з профільними міністерствами задля всебічного та ефективного залучення коштів державного бюджету до розвитку Одеської області;

– постійної уваги до оптимізації професійної підготовки кадрів, збільшенні кількості робочих місць та підвищення обсягів надходжень ПДФО (основи валового регіонального продукту);

– всебічної «детінізації» (працевлаштування, заробітна плата, земельні відносини тощо), що потребує не тільки діяльності державних органів, а й проведення роз’яснювальної роботи на усіх рівнях;

– комплексного й ефективного залучення сучасних технологій (включаючи широку цифровізацію) та забезпечення наукового супроводу економічної діяльності;

– активної та ефективної реалізації відповідних заходів, спрямованих на поліпшення екологічних умов розвитку – на місцевому та регіональному рівнях (окремо беручи до уваги положення Указу Президента України від 23.03.2021 № 111/2021);

– неухильного дотримання санітарно-епідеміологічних норм (в умовах поширення корона вірусної інфекції) та переважання принципу персональної відповідальності.

За результатами засідання було затверджено проєкти відповідних розпоряджень, спрямованих на реалізацію зазначених пріоритетних принципів та підходів до подальшого соціально-економічного розвитку регіону, основою яких є недопущення зниження рівня життя та забезпечення соціальних потреб мешканців Одеської області на фоні розповсюдження COVID-19.