24.02.2021

Завершилася практика студентів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова у Державному архіві Одеської області


З 08 по 19 лютого 2021 року на базі Державного архіву Одеської області була проведена щорічна студентська практика для студентів 3 курсу факультету історії та філософії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (керівники практики: від Державного архіву Одеської області – заступник директора-начальник відділу використання документів Національного архівного фонду, інформації, публікацій та зовнішніх зв’язків Крачков Сергій Миколайович від ОНУ імені І.І. Мечникова – к.і.н., доцент кафедри історії України, заступник декана Синявська Олена Олександрівна). Практика завершилася проведенням лекції для студентів на тему «Особливості законодавства та ведення реєстрації актових записів про народження у метричних книгах дорадянського періоду та у книгах реєстрації актів цивільного стану радянського періоду».

За програмою архівна практика студентів розподілялась на теоретичні заняття та практичну роботу. Практиканти з Одеського національного університету імені І.І.Мечникова впродовж навчального року прослухали загальний лекційний курс із архівознавства, тому в Державному архіві Одеської області отримали поглиблену інформацію по темі «Методика самостійної дослідницької роботи і використання інформації документів історико- біографічного характеру: формування, склад, використання», ознайомилися з правилами та нормативами зберігання документів НАФ і відвідали архівосховища.

Під час практичної роботи студенти ОНУ імені І.І. Мечникова укладали науково-довідковий апарат (по справах фонду Р-8065) і систематизували каталог (фонди 6, 16, 39), окрім того були долучені до упорядкування іменної картотеки на осіб християнського віросповідання, народжених в місті Одесі наприкінці ХІХ – на початку ХХ сторіч, та продовжили роботу над проектом по створенню електронної бази даних на іменну картотеку на осіб християнського віросповідання.