Презентація монографії співробітника Державного архіву А.В.Хромова


15 жовтня 2014 року відбулась презентація монографії завідуючого лабораторією з фізичної схоронності документів та страхового фонду Державного архіву Одеської області, к.і.н. А.В.Хромова «Південноукраїнське козацтво XIX ст.: урядові задуми, проекти, втілення».  Монографію видано у серії "Праці Державного архіву Одеської області" (Т.XXXIX. - Одеса, 2014).

Презентація, в якій взяли участь архівісти, науковці та студенти, відбулася в лекційній аудиторії №1 Одеського національного медичного університету.

У презентаційному виступі автор монографії звернув увагу на актуальність досліджень історії козацтва на півдні України після зруйнування Запорозької Січі у 1775 р., на нові методи козакознавчих пошуків в архівах, а також на практичну цінність аналізу взаємовідносин козацтва та чиновників у XIX ст. на тлі зростання у сучасній Україні такого явища, як неокозацтво.

Враження від монографії та презентації книги пролунали у виступах почесних гостей заходу:

- О.А.Бачинської - наукового редактора монографії, д.і.н., професора кафедри історії України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова;

- О.І.Ксендзик - заступника директора Державного архіву Одеської області;

- В.О.Лефтерова - д.психол.н., професора, завідуючого кафедрою суспільних наук Одеського національного медичного університету;

- І.І.Ніточко - директора Державного архіву Одеської області у 2003-2014 рр.;

- О.О.Сікорської - к.філол.н., доцента кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету.

Усі охочі отримали примірники монографії з автографом А.В.Хромова.