Монографія професора Д.П.Урсу: новий том серії «Праці Державного архіву Одеської області»


21 жовтня 2014 року. Видано друком черговий том серії «Праці Державного архіву Одеської області» - монографію доктора історичних наук, професора кафедри нової та новітньої історії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Дмитра Павловича Урсу «Одесса в европейском научном и культурном пространстве (XIX – ХХ вв.): Документальные очерки» (Т. XL. - Одеса, 2014. – 272 с.).

Джерельним підґрунтям монографії Д.П.Урсу стали раніш не відомі широкому загалу матеріали, важливе місце серед яких займають документи з фондів Державного архіву Одеської області, за фінансової підтримки якого було здійснено друк цього видання. Хронологічні межі нарисів охоплюють попередні періоди нашої історії, однак питання які розглядаються на сторінках нового видання, не втрачають своєї актуальності на сучасному етапі – адже, в центрі уваги автора постає проблема «європеїзації» Одеси, в її науковому та культурному вимірах. Як зазначив директор Державного архіву В.В.Левчук у передмові до видання, «в книзі переконливо показано, що модернізація нашого міста можлива лише шляхом перенесення та засвоєння європейських інновацій та цінностей західного, плюралістичного та демократичного суспільства».

У монографії Д.П.Урсу подано цикл документальних нарисів, в яких висвітлюються відрядження випускників та викладачів Новоросійського університету за кордон, підготовка вітчизняних фахівців у європейських наукових центрах; перебування в Одесі класика румунської літератури М.Емінеску та видатного єврейського вченого Й.Клаузнера; основні етапи та характерні особливості розвитку генетики в Одесі; історія «одеського транзиту» - репатріації громадян до СРСР та повернення європейців до своїх країн через наше місто у 1945 році; ідеологічні кампанії проти представників інтелігенції у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років; історія введення в Одесі надзвичайного стану в зв’язку з епідемією холери у 1970 році, та багато інших аспектів суспільно значущих зв’язків нашого міста з країнами Європи у XIX – ХХ ст.

Нова книга відомого вченого, багаторічного дослідника і друга архіву, професора Д.П.Урсу розрахована на широке коло читачів.