27.11.2015

Участь співробітника Держархіву у роботі ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація»


26-27 листопада 2015 року завідуючий лабораторії Державного архіву Одеської області, к.і.н. А.В. Хромов взяв участь у роботі ІІІ міжнародного науково-практичного семінару «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», який проходив у м. Київ на базі Державного політехнічного музею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»". У рамках заходів відбулися лекції, круглі столи, майстер-класи та презентації з питань типології, якості, прав та ліцензій оцифрованих колекцій, архівів, музеїв, бібліотек. А.В.Хромов виступив із презентацією проекту «Одеський домашній архів» - дистанційний доступ до документів та монетизація електронних послуг архівів»