30.11.2015

Нові надходження до фондів Держархіву: документи Управління Одеської обласної ради з майнових відносин


30 листопада 2015 року Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи постійного зберігання від Управління Одеської обласної ради з майнових відносин в кількості 276 од. зб. за 1995-2004 роки, серед яких: накази з основної діяльності, штатні розписи, річні кошториси з бюджету, положення про управління та його структурні підрозділи, протоколи засідань нарад управління, документи з приватизації майна, з обліку майна спільної власності та з контролю за ефективністю використання та забезпечення збереження майна, закріпленого за підприємствами, установами та організаціями, документи з оренди об'єктів спільної власності, річні звіти з основної діяльності, річні бухгалтерські звіти, звіти з кадрової роботи.