08.12.2015

Нові надходження до фондів Держархіву: документи Головного управління агропромислового розвитку Одеської області


8 грудня 2015 року. Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи постійного зберігання Головного управління агропромислового розвитку в кількості 94 од. зб. за 2005-2011 роки, серед яких: накази з основної діяльності, протоколи засідання колегії та обласної конкурсної комісії, зведений план розвитку агропромислового комплексу Одеської області, звіти по кадрам, лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування, штатний розпис, кошторис державного та місцевого бюджетів, річні звіти про виконання державного бюджету, річні звіти про виробничо-господарську діяльність, кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності.