21.12.2015

Нове видання Державного архіву Одеської області: «Зведений каталог метричних книг. Випуск 2»


21 грудня 2015 року. Завершено роботу над новим виданням серії «Праці Державного архіву Одеської області»; електронну версію науково-довідкового видання розміщено на офіційному веб-сайті Держархіву: 

Державний архів Одеської області. Зведений каталог метричних книг. Випуск 2: Православ'я: Херсонська і Подільська духовні консисторії, 1852-1922 / Ред. кол.: В.В.Левчук (голова) та ін.; Наук. ред. Л.Г.Білоусова; Відп. ред. О.В.Мартиненко; Кол. упорядн. - Одеса: Бондаренко М.О., 2015. - 240 с. (Праці Державного архіву Одеської області. - Т.XLIV)

 


 

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ «ПРАЦІ ДЕРЖАРХІВУ»

 

ПЕРЕЙТИ ДО РОЗДІЛУ «ПРОЕКТ МЕТРИКА»