16.11.2016

Участь співробітника Держархіву к.і.н. А.В.Хромова у роботі 17-х Джерелознавчих читань, присвячених 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського


16 листопада 2016 року співробітник Державного архіву Одеської області к.і.н. Анатолій Хромов взяв участь у роботі 17-х Джерелознавчих читань, присвячених 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського які проходили на кафедрі архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченко. А.В.Хромов у співавторстві із к.ю.н. Москаленко О.О. підготували доповідь "Архівний документ про розгляд справи захисту честі і гідності Одеським комерційним судом у 1820 році: джерелознавчих та юридичний аналіз". Тези доповіді надруковані у збірці матеріалів наукової конференції.