24.11.2016

Перше засідання Правління Громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин»: м. Київ, 24 листопада 2016 року


24 листопада 2016 року. Заступник директора Державного архіву Одеської області, к.і.н. Л.Г.Білоусова взяла участь у першому засіданні Правління Громадської організації «Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин», яке відбулося у приміщенні прес-центру Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв (м. Київ).

До завдань Товариства, створеного рішенням установчих зборів у вересні 2016 р. у м. Одеса, належить формування спадкоємності традицій у сфері дослідження історії дипломатичної та консульської служби, міжнародних відносин; розвиток міжнародної співпраці в сфері вивчення історії дипломатії та міжнародних відносин, використання можливостей світової науки та наукового співробітництва для досліджень історії дипломатії та міжнародних відносин; створення усної історії української дипломатії, підготовка та видання мемуарів українських та зарубіжних дипломатів і консульських працівників; підготовка біографічних довідників українських дипломатів і консульських працівників; зарубіжних дипломатів і консулів, які працювали в Україні; дослідження зарубіжних та українських дипломатичних архівів; підготовка бази даних та комплексного довідника «Український дипломатичний архів»; наукове забезпечення організації документальних виставок з історії дипломатії та міжнародних відносин.

Відомості про організацію внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань 15 листопада 2016 р.

На засіданні відбулися вибори: Головою організації обрано доктора історичних наук, професора Дипломатичної академії України при МЗС України, заслуженого діяча науки і техніки України, дійсного члена УВАН у Канаді І.Б.Матяш. Заступниками Голови Товариства стали канд. істор. наук, заступник директора Державного архіву Одеської області Л.Г.Білоусова (за напрямком – дипломатичні архіви), член-кор. НАН України, завідувач відділу міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України С.В.Віднянський (за напрямком – міжнародні відносини), доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при МЗС України І.В.Жалоба (за напрямком – історія дипломатичної та консульської служби). Обов’язки вченого секретаря Товариства покладено на канд. філол. наук І.В.Хоменську. Ревізійну комісію Товариства очолив в.о. ректора Дипломатичної академії України при МЗС України, канд. істор. наук, заслужений працівник освіти України В.Г.Ціватий.

В складі правління – відомі вчені з України, Польщі, Білорусі: декан факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія» доктор історичних наук А.Є.Атаманенко, заступник директора Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, проф. В.М.Матвієнко, професор Торунського університету, доктор габ. Дорота Міхалюк, професор Мінського університету, докт. істор. наук В.В.Снапковський, ректор Київського університету права НАН України, проф. Ю.Л.Бошицький, Генеральний директор Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв П.О.Кривонос, директор ДНУ «Енциклопедичне видавництво», доктор істор. наук, проф. А.М.Киридон, проф. кафедри дипломатичної та консульської служби, доктор істор. наук О.Г.Цвєтков, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн Київського національного університету, доктор істор. наук О.П.Машевський, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор істор. наук О.П.Тригуб. Зарубіжні учасники взяли участь у засіданні за допомогою телекомунікаційного зв’язку. Зокрема, проф. Дорота Михалюк розповіла про зацікавленість польських і литовських колег роботою Товариства.

Під час засідання розглядалися питання, пов’язані з формуванням плану роботи Товариства на 2017 рік, розробленням символіки організації, прийомом у почесні та індивідуальні члени Товариства, видавничою діяльністю та організаційною роботою.

В процесі обговорення плану роботи вирішили провести дві конференції, присвячені українсько-грузинським відносинам (Батумі, травень 2017 р.) та 100-літтю української дипломатії (Київ, грудень 2017 р.), підготувати в співпраці з Державною архівною службою України комплексний довідник «Український дипломатичний архів» та базу даних «Адреси українських представництв у світі та іноземних представництв в Україні», упорядкувати могилу першого консула БНР в Українській Народній Республіці П.В.Тремповича на Лук’янівському цвинтарі в Києві. Актуальні питання про організацію співпраці молоді в межах завдань Товариства порушив проф. Ю.Л.Бошицький, запропонувавши проводити на базі очолюваного ним Київського університету права зустрічі студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського університету права і слухачів Дипломатичної академії України. Важливий наголос професором було зроблено на необхідності підписання партнерських угод Товариства з профільними науковими і навчальними закладами (українськими і зарубіжними), проведенні виїзних засідань Правління, потребі оперативного інформування громадськості про діяльність Товариства, створення з цією метою веб-сторінки організації та дублювання її інформації та сторінках установ-партнерів. Проф. О.Г.Цвєтков указав на потребу створення секретаріату, здатного забезпечити підготовку та організацію заходів. Л.Г.Білоусова розповіла про інтерес до діяльності Товариства іноземних консулів, що працюють в Одесі. І.Б.Матяш нагадала про проект «День України в Європі», який в зв’язку з підготовкою до відзначення 100-ліття української дипломатії набуває актуальності й потребує реалізації.

Жвава дискусія розгорнулася щодо наукових публікацій Товариства. За її результатами було вирішено не засновувати нового видання, а реалізувати можливості видань, редагованих професорами О.П.Машевським, Ю.Л.Бошицьким, В.Г.Ціватим та активніше використовувати творчий потенціал членів Товариства для підготовки наукового щорічника «Україна дипломатична». І.Б.Матяш розповіла про підготовку слухачами Дипломатичної академії України при МЗС України добірки спогадів дипломатів про їхню діяльність для ювілейного тому «України дипломатичної». С.В.Віднянський доповів, що символіку Товариства погодився розробити художник, психолог і вчений – Стефан-Арпада Мадяра видатний майстер кольоропису, неодноразовий дипломант українських і зарубіжних виставок мистецтва книги, член Всесвітньої асоціації кольорознавців, докторант Будапештського політехнічного університету, твори якого зберігаються в приватних і державних колекціях Угорщини, США, Ізраїлю, Норвегії, Люксембургу, Італії, Франції та інших країн.

Почесними членами Товариства було одноголосно обрано міністрів закордонних справ України, Надзвичайних і Повноважних Послів України, почесного доктора Дипломатичної академії України, кандидата політичних наук А.М.Зленка (за пропозицією С.В.Віднянського та І.Б.Матяш) та кандидата історичних наук В.С.Огризка (за пропозицією П.О.Кривоноса та І.В.Хоменської), міністра закордонних справ Угорщини, історика, громадського діяча Гейзу Єсенські (за пропозицією Ю.Л.Бошицького і П.О.Кривоноса), почесного професора Дипломатичної академії України, кандидата історичних наук, Надзвичайного і Повноважного Посла України Ю.М.Кочубея (за пропозицією І.Б.Матяш і І.В.Жалоби). Також Правління задовольнило індивідуальні заяви щодо вступу в члени Товариства білоруського історика В.М.Метлицької (Лєбєдєвої), українських науковців О.Музичко та І.Гаврилова.

Веб-сторінку Товариства вирішено відкрити на сайті Дипломатичної академії України при МЗС України.

Таким чином, алгоритм та плани діяльності Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин під час засідання Правління знайшли конструктивне обговорення. Попереду – реалізація планів. 

 


 

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОЧАТОК СТОРІНКИ

 

_