25.09.2017

Нові надходження до Держархіву: документи Департаменту економічного розвитку і торгівлі за 2007-2015 роки


25 вересня 2017 року. Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи Департаменту економічного розвитку і торгівлі (ф. Р-6724) за 2007-2015 роки в кількості 76 справ, серед яких: положення про Департамент та структурні підрозділи, накази з основної діяльності, довідки про соціально-економічний стан та розвиток сфери культури Одеської області, протоколи, рішення та довідки засідання регіонального комітету з економічних реформ та звіти про його діяльність, моніторинг результатів діяльності районних державних адміністрацій Одеської області, паспорт Одеської області, програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області та звіти про їх виконання, тенденції розвитку Одеської області та основні пріоритети, штатні розписи та кошториси доходів, плани асигнувань, річні баланси та фінансові звіти, довідки про підсумки соціально-економічного розвитку Одеської області, інформації про поточних стан економіки Одеської області.