17.10.2017

Нові надходження до Держархіву: документи Державного підприємства "Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації"


17 жовтня 2017 року. Державний архів Одеської області прийняв на державне зберігання документи Державного підприємства «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ф. Р-7141) за 1998-2006 роки в кількості 94 справ, серед яких: накази з основної діяльності, штатні розписи, річні статистичні звіти з основної діяльності, річні звіти з праці, баланси виконання кошторису видатків, розрахункові відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, звіти до фондів соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, на випадок безробіття, розрахунки сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.